Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ecomerden, lukka anlegg og grøn konsesjon i praksis Michael Niesar Sogn Og Fjordane Fylkeskommune – Miljøseminar 2016 i Florø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ecomerden, lukka anlegg og grøn konsesjon i praksis Michael Niesar Sogn Og Fjordane Fylkeskommune – Miljøseminar 2016 i Florø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ecomerden, lukka anlegg og grøn konsesjon i praksis Michael Niesar Sogn Og Fjordane Fylkeskommune – Miljøseminar 2016 i Florø

2 Sulefisk – lokaliteter med satsing MOT lakselus og FOR koeksistens Tarelaks Laser Luseskjørt Ecomerd Ørnereir  Termolicer på BB  Sunnfjord Rensefisk

3 Naturlig koeksistens med Havørn? Konkret kunnskapsgrunnlaget for bruk av føre-var prinsippet?  Over 7 år drift på lokaliteten  Ingen kontakt med Fylkesmannen  Ørneparet «vokter» i samme reiret over lokaliteten Juvik  Teorier og «synsing» skader omdømmet til næringa og er lite fortjent.  Konstruktiv dialog på forkant og under saksbehandling sikrer faktabaserte vurderinger

4 Grønn konsesjon og Ecomerden o Målsetning og generelle vilkår o Funksjonsprinsipp o Byggeelementer o Anleggsplan Bukkholmen o Produksjon o Lus o Kontroll o «Tor» 29.01.2016 o Framtid

5 Målsetning og generelle vilkår o Produksjon i lukka anlegg fram til fisken veg minst 1 kg o Bruk av luseskjørt etterpå o Fisk med økt motstandskraft mot lus o Godt merdmiljø og logging av O 2 og temperatur / alarm ved feil. o Mindre lus og færre behandlinger o Bedre rømmingssikring o Bedre fiskevelferd

6 Ecomerden - funksjonsprinsipp

7 Flytekragen Flytekragen som en stiv stålkonstruksjon som er sammensatt av enkeltmoduler: 10 stk enkeltmoduler = Ecomerd med 5000 m3 14 stk enkeltmoduler = Ecomerd med 10000 m3

8 Inntaksrør

9 Inntakspumpe Sirkulasjonspumper (FLYGT) montert inn i flytekragen 4 stk pumper = 2 400 liter per sekund! Litt over 30 min for å skifte ut hele volumen i merden!

10 Duk og strekktest Elastisk duk har bruddstyrke på 25 til 30 tonn per meter Sveisene er sterkere enn duken

11 Ecomerden – klar for bruk

12 Anleggsplan Bukkeholmen Volum: 5000 m3 Tørrvekt: 78 t Pumpekapasitet: 2,4 m3/sek

13 Pilotproduksjon i Ecomerden Utsettsdato: 12.10.2015 Stamme: MOWI IPN QTL PD sterk Settefisk: Kraft Laks AS - Dale Antall: 89 541 stk Snittvekt: 93 gram Vaksine: Aquavac PD7 vet. / vaksinedato: 27.07.2015

14 Pilotproduksjon i Ecomerden  Aktuell oksygenforbruk: ca. 50 kg/d

15 Kontrollsystem Alarm / SMS ved pumpestopp, lav / høg oksygen eller generatorfeil

16 Lusestatus i Ecomerden versus Fureholmen M1 Ecomerden Utsett: 12.10.2015  Litt lus også i lukket merd  Antall lus varierer  Mest større lusestadier  Meir skottelus Fureholmen Utsett: 23.10.2015  Luseskjørt  Bergnebb / Berggylt  Sterk luspåslag etter 5 veker  Kun ekstern smitte  Fisken måtte behandles  Nypåslag igjen

17 «Tor»

18

19 Utfordringer / Framtid Lus / AGD / PD Tetthet Straumbilde i merden Vannsprut Låsbar avløp Partikkeloppsamling

20 TAKK! http://sulefisk.no http://www.ecomerden.no


Laste ned ppt "Ecomerden, lukka anlegg og grøn konsesjon i praksis Michael Niesar Sogn Og Fjordane Fylkeskommune – Miljøseminar 2016 i Florø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google