Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk havbruk. Eksport og økonomiske ringvirkninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk havbruk. Eksport og økonomiske ringvirkninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk havbruk

2

3

4 Eksport og økonomiske ringvirkninger

5 Havbruk stadig viktigere Kilde: Norges sjømatråd

6 14 millioner måltider. Hver dag.  På 40 år: Norge er blitt verdens største lakseprodusent  Eksporterer 14 millioner lakseporsjoner 365 dager i året.  Etterspurt, smakfull, sunn og anvendelig mat  Et av de mest effektive formene for husdyrproduksjon  Trenger mindre fôr for å vokse, forbruker mindre råvareressurser

7 Norsk havbruk - et industrieventyr 1971: 98 MT2011: 1.000.000 MT X 10.000

8 Kilde: Budsjettnemda for jordbruket, FHL, Fiskeridirektoratet. Verdier oppgitt i tonn hel slakt kjøtt. Betegnelsen hel slakt inkluderer kjøtt og bein, men ikke innmat. Ca. 20% av et helt slakt består av bein. Fisk er oppgitt i rund vekt Norsk ”kjøtt”produksjon i volum Norsk matproduksjon er sjømat!

9 Et meningsfullt arbeid • Matproduksjon. Sunn mat og etterspurt mat. • En lønnsom og subsidiefri distriktsnæring • Ofte hjørnesteinsbedrifter i kystsamfunn som ikke har alternative næringsveier

10 •Arbeidsplasser, økonomi, infrastruktur og bosetting •Lønnsomhet bygger næringsklynger

11 Fra rogn til marked

12

13

14

15 God plass for fisken  En typisk laksemerd består av et flyteelement i overflaten og en notpose som fisken svømmer i. Et havbruksanlegg består av flere merder.  Merdene kan ha ulike størrelser. De største har en omkrets på 160 meter.  Uansett størrelse på merden kan det ikke være mer enn 2,5% fisk i merden. Resten er vann.

16 FARGE MIKRO- NÆRINGS- STOFF PROTEINFETT KARBO- HYDRAT Astaxanthin Soyabønner Erter FababønnerFiskemel Solsikke Lupiner Raps Fiskeavskjær Hvete Fiskeolje Vitaminer og mineraler Rapsolje Soyaolje Linolje Dette spiser laksen

17 Klok ressursbruk  Lakseproduksjon er klok bruk av rårvareressurser  Laks trenger mindre fôr for å vokse, forbruker mindre råvarer  Tar vare på omega-3

18 Norsk Laks til 100 land

19 Mat og helse

20 God mat. Sunn mat. - Spis 2-3 middagsporsjoner fisk (200-450 gram) i uken! Nasjonalt råd for ernæring, 2011

21  Livsstilsykdommene øker - fedme omtales som epidemi Globale helseutfordringer Sjømat er ETT av svarene!

22 Mattrender Health Convenience Sustainabilty Quality Kilde: EFF, Just-food, TNS World Panel Bærekraft, energibruk, dyrevelferd, rettferdig handel, økologisk produksjon osv. Etterspørres: Sunne kvalitets- produkter som er spiseklare og tilgjengelige

23 Miljø og bærekraft

24  Næringens miljøpolitiske målsetting: Sjømatproduksjonen skal være miljømessig bærekraftig, og miljøforurensninger skal ikke begrense mulighetene for å produsere trygg sjømat. (Generalforsamlingen i FHL, 2007) Bærekraft

25  Bærekraftig og kontrollert matproduksjon i takt med naturen  Bidra til tilførsel av sunn og helseriktig mat til en voksende verden  Bærekraftig utvikling og vekst i næringslivet  Bærekraftige arbeidsplasser og kystsamfunn  Bidra til trygging av den norske velferdsstaten Havbruk er matproduksjon

26 Sild og makrell1.0 kg Laks2.5 kg Svin5.9 kg Storfe30 kg CO 2 pr kg: Kilde: ”Carbon footprint and energy use of Norwegian seafood products”. - SINTEF Fiskeri og havbruk, NTNU and SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik i Sverige) Utslipp av klimagasser Sjømat er en klimavinner!

27 Miljøutfordring: Lakselus  Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er et krepsdyr som finnes naturlig i havet. Kan ikke utryddes.  Vanligste parasitt på laksefisk. En utfordring både for havbruksnæringen og for vill laksefisk.  Økt antall laksefisk i sjøen medfører økt antall verter for lusa. Lusenivået i havbruksanleggene holdes derfor ekstra lavt.

28 Tiltak mot lakselus  Næringens nasjonale prosjekt der ALLE havbruks- bedriftene er med  Koordinert innsats  Handlingsplan med over 40 tiltak  Havbruksnæringens strategi 1.Hensiktsmessig plassering og brakklegging av anlegg 2.Kontrollere mengden av lakselus uten bruk av legemidler

29 Tiltak mot lakselus  Verktøykassen mot lus  Nært samarbeid med myndighetene  Full åpenhet: www.lusedata.no Brakklegging Rensefisk Mekanisk fjerning Beskyttelsesskjørt Badbehandling Spesialfôr Vaksine? Avl?

30 Tiltakene virker  Lusenivåene anleggene om våren er redusert samtidig med at produksjonen har økt: Mai

31 Tiltakene virker www.lusedata.no  Luseforekomsten pr. oktober 2011 (blå linje)

32 Miljøutfordring: Rømming av fisk  Null-visjonen står fast  Rømmingstallene er kraftig redusert  Forbedringstiltakene fortsetter  Full åpenhet: www.fiskeridir.no Offisielle rømmingstall (tusen rømte laks). Kilde: Fiskeridirektoratet, okt 2012

33 Økt produksjon, mindre rømming

34 Kysten vår: Som skapt for havbruk Havforskningsinstituttet: Hav- og kyststrømmer gjør at næringssalter ikke er noe problem i det store bildet - og det kan produseres mye mer fisk

35 Miljøtilstanden overvåkes  Oppdretterne ønsker å bruke de best egnede lokalitetene:  Gode miljøforhold = god produktivitet  Havbunnen overvåkes (MOM- undersøkelser)  Full åpenhet www.fiskeridir.no

36 Pr. 29.11.2009 Til sammenligning: Andøya= 489 km 2 Kilde: Nofima Arealeffektiv matproduksjon  Ca 1000 lokaliteter langs kysten  Bruker samlet sett svært lite areal (tilsvarende Andøya) til en stor matproduksjon

37 Framtid

38 Source: UN 2004 projections Verdens matvarebehov  Vi blir flere på kloden  Stort potensial for mattilførsel fra havet

39 Sjømat-perspektivet ”Given the projected population growth, it is estimated that at least an additional 40 million tonnes of aquatic food will be required by 2030.” - Rohana Subasingishe, FAO

40 Teknologiutvikling Illustrasjoner fra prosjektet ”Systems and Product Design within Seabased Fish Farming” (NTNU, 2011)

41  Det viktigste er ikke hvilken teknologi man velger, men at valgene gir ønskede resultater.  Viktig at det settes funksjonelle mål, ikke krav om en bestemt teknologi Arealbruk Rømmingssikring Økonomi Energibruk Fiskehelse Andre miljøforhold Driftssikkerhet Krav til utviklingen

42  Tilgang på arealer  I dag brukes 5 promille av arealet innenfor grunnlinjen, et område mindre enn Andøya  På dette arealet produseres det 3 ganger mer mat enn kjøtt fra landbruket  Potensialet for økt og ansvarlig matproduksjon er stort!  Mer kunnskap  Fortsatt satsing på FoU i alle ledd  Avgjørende med en kunnskapsbasert forvaltning Utfordringer

43 Mer informasjon? www.fhl.no/materiell


Laste ned ppt "Norsk havbruk. Eksport og økonomiske ringvirkninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google