Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Otto K. Sandnes Cand.real marinbiologi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Otto K. Sandnes Cand.real marinbiologi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Otto K. Sandnes Cand.real marinbiologi
Gyda Arnkværn, cand. scient marinbiologi, havbruksing. Miljøundersøkelser i oppdrettsanlegg (MOM-B) Oppmåling av bunntopografi Strømmålinger Fjordovervåkning Lokalitetsklassifisering

2 Hvilke mål har vi på om en lokalitet er god?
Lav forfaktor Lite sjukdom/dødelighet Jevn og hurtig vekst Stor biologisk produksjon Rask restituering av bunnen etter utslakting (MOM-tilst. 1-2 ved neste utsett)

3 Overflatestrøm (0-10 m) Poeng: forsyne fisken med oksygen, fjerne avføring
Jevnest mulig strøm (2-3 cm/sek) Minst mulig strømstille (0-1 cm/sek) Ikke alt for sterk maksstrøm

4 Spredningsstrøm (strøm midt mellom notbunn og bunn) Poeng: fordele partikkelutslipp over størst mulig område. Jevn strøm viktigere enn sterk strøm (1-2 cm/sek bra, minst mulig strømstille) Lav spredningsstrøm kan kompenseres av sterk bunnstrøm, stort dyp

5 Bunnstrøm (2-3 m over bunnen) Poeng: oksygentilførsel til nedbrytingen og fordele partikkelutslipp over størst mulig område. Kan være meget lav, bare den er der (0-1) Lav strøm kan kompenseres av sterke strømstøt som renser bunnen (eks 10 cm/sek) Lav strøm kan kompenseres av sterk spredningsstrøm

6 Økte krav til oppdrettslokaliteten
Flere konsesjoner på hver lokalitet Større og større enheter Større ringer Lengre og bredere anlegg totalt Større plass Ny plassering eller Bedre utnyttelse av dagens plassering

7 Stadig større ringer krever sterkere og jevnere strøm på lokaliteten

8 Strømmåling flere steder i anlegget kan gi overraskelser

9 Hvor finner jeg bedre strøm?

10 Anlegg på tvers med vekselvis plassering av ringene gir bedre vann på lesida
Unngå merder i strømskyggen

11 Doble merdrekker på skrå i hovedstrøm sikrer bedre vann i le

12 Trangt om plassen?

13 Hvilke mål har vi på om en lokalitet er god?
Lav forfaktor Lite sjukdom/dødelighet Jevn og hurtig vekst Stor biologisk produksjon Rask restituering av bunnen etter utslakting (MOM-tilst. 1-2 ved neste utsett)

14 Hvor finnes lokalitetene?
Bratte undersjøiske fjellskråninger Undersjøiske rygger mellom basseng Havbukter (terskel > 100m) Strømsund Havnære gryter mellom øyer Terskelfjorder m/terskel > 50 m

15 NGU`s område Fosnes

16 Havbukt (evt. terskler > 100 m)

17 Bratte undervanns fjellsider

18 Undersjøiske rygger (> 40-50m) mellom basseng

19 Strømsund

20 Havnære gryter mellom øyer

21 Terskelfjord (terskel > 50 m)

22 Follafjorden (spesialtilfelle !!) Terskel 12 m


Laste ned ppt "Otto K. Sandnes Cand.real marinbiologi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google