Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilstede med glede ØKT GRUNNBEMANNING OG ANSVARLIGGJORTE MEDARBEIDERE FOR ØKT NÆRVÆR Januar 2014 – desember 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilstede med glede ØKT GRUNNBEMANNING OG ANSVARLIGGJORTE MEDARBEIDERE FOR ØKT NÆRVÆR Januar 2014 – desember 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilstede med glede ØKT GRUNNBEMANNING OG ANSVARLIGGJORTE MEDARBEIDERE FOR ØKT NÆRVÆR Januar 2014 – desember 2015

2 Kommunestyret Rapport fra HR avdelingen, Fra sykefravær til økt tilstedeværelse – Årsaker og mulige tiltak, ble vedtatt av Kommunestyret 20.11.2012 (sak 102/12).Fra sykefravær til økt tilstedeværelse – Årsaker og mulige tiltak Kommunestyret fattet følgende vedtak 20.11.12, Utvalgssak 102/12Kommunestyret fattet følgende vedtak 20.11.12, Utvalgssak 102/12: «Rådmannen bes vurderer å sette i gang et forsøksprosjekt med å øke grunnbemanningen innen en enhet for å se hvilken effekt dette har på sykefraværet».

3 Handlingsprogrammet  Rådmannen har fulgt opp dette i Rådmannens forslag til handlingsprogram 2014-2017; «Rådmannen setter i gang et forsøksprosjekt med økt grunnbemanning innen en virksomhet i tjenesteområdet Helse og omsorg for å se hvilken effekt dette har på sykefraværet.» Det skal fremmes sak om erfaringer fra prosjektet styrket grunnbemanning innenfor Helse og omsorg.

4 Effektmål: Få kunnskap om tiltak som reduserer sykefraværet i tjenesten. Hovedtiltak: 1.Øke grunnbemanningen i tjenesten 2.Iverksette tiltak for å styrke ansvarliggjorte medarbeidere, som gir opplevelse av forutsigbarhet og støtte

5 Resultatmål:  Det er gjennomført et forsøksprosjekt med å øke grunnbemanningen i Hjemmesykepleien, sone Øst og sone Sør, for å se hvilken effekt dette har på sykefraværet. Følgende forutsetninger skal ligge til grunn; Utarbeide medarbeiderundersøkelse relatert til tiltak Måle resultat før og etter ut fra definerte måleindikatorer Det er utarbeidet en plan for økning av grunnbemanning på bakgrunn av analyse av arbeidsoppgaver på ulike vakter Det er iverksatt tiltak som gir medarbeidere opplevelse av forutsigbarhet, støtte samt gode pasientforløp.

6 Tiltakspakken a)Ressurser - økt grunnbemanning b)Organisering - koordinerende sykepleier, arbeidslister, opplæringstiltak c)Holdninger – verdigrunnlag og profesjonalitet, inkluderende arbeidsliv, roller, forventninger, ansvarsforhold, kvalitetshåndbok, refleksjon som verktøy

7 Sykefravær AvdelingerSykefravær i prosentpoeng 2014 Sykefravær i prosentpoeng 2015 Reduksjon/økning i sykefravær målt i prosentpoeng Reduksjon/økning i sykefravær målt i prosent Sone sør136,56,5 pp (reduksjon)50% reduksjon Sone øst6,34,22,1 pp (reduksjon)33,3% reduksjon AvdelingerSykefravær i prosentpoeng 2012 Sykefravær i prosentpoeng 2015 Reduksjon/økning i sykefravær målt i prosentpoeng Reduksjon/økning i sykefravær målt i prosent Sone sør12,86,56,3 pp (reduksjon)49,2 % reduksjon Sone øst10,44,26,2 pp (reduksjon)59,6 % reduksjon

8 Funn i medarbeiderundersøkelsen UndersøkelseTotal score 1-6 Score 1-2Score 3-4Score 5-6 20144,29%10 %43 %47 % 20154,55%5,9 %37,6 %56,5 % Eksempel 3 omhandler veiledning og støtte

9 Oppsummering  De to sonene har til sammen 63 årsverk.  Grunnbemanningen ble totalt økt med 1,5 årsverk  Økningen er beregnet til en kostnad på 1 125 000 kroner  En reduksjon i fraværet på 5,1 prosentpoeng tilsvarer en økt tilstedeværelse på 3,2 årsverk.  Dette gir en reduksjon i kostnader til sykefravær på 1 533 000 kroner.  en total mindre kostnad for virksomheten på omtrent 410 000.

10 Oppsummering Suksessfaktor; det er benyttet en gjennomgående systematisk og helhetlig tilnærming gjennom hele prosjektperioden. Andre avdelinger anbefales å benytte tilsvarende metodiske tilnærming med innhold i samsvar med avdelingens status og utfordringer.


Laste ned ppt "Tilstede med glede ØKT GRUNNBEMANNING OG ANSVARLIGGJORTE MEDARBEIDERE FOR ØKT NÆRVÆR Januar 2014 – desember 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google