Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ordforklaringer Sysselsatte er personer med inntektsgivende arbeid. Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som forsøker å skaffe seg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ordforklaringer Sysselsatte er personer med inntektsgivende arbeid. Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som forsøker å skaffe seg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ordforklaringer Sysselsatte er personer med inntektsgivende arbeid. Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som forsøker å skaffe seg arbeid og kan begynne i arbeid straks. Prosenten regnes av arbeidsstyrken. Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige. Offentlig forvaltning er kommunal, fylkeskommunal og statlig administrasjon og tjenester som f.eks. skoler og sykehus, ikke nærings- virksomhet. Sykefraværsprosent er tapte dagsverk i prosent av avtalte dagsverk.

2 Hvor kommer tallene fra? Det er flere måter å skaffe data Spørreundersøkelser, f.eks. Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) som utføres av Statistisk sentralbyrå selv. Bruk av dataregistere fra offentlige etater, f.eks. Trygdeetatens arbeidstakerregister, og NAVs register over arbeidsledige. Sykefraværet regnes ut både fra legemeldinger og skjema fra arbeidsgivere.

3 To mål på arbeidsledighet i Norge NAVs tall for registrerte arbeidsledige SSBs tall basert på spørreundersøkelsen Arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Til forskjell fra NAVs tall inkluderer AKU-tallene også arbeidsledige som ikke registrerer seg ved arbeidsformidlingen, og en del av dem som går på arbeidsmarkedstiltak. På den annen side blir en del av de registrerte arbeidsledige ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU. Særlig gjelder dette eldre personer med lange ledighetsperioder. NAVs tall for registrerte arbeidsledige ligger vanligvis noe lavere enn SSBs ledighetstall.

4 Figur 3.7 Arbeidsledige. AKU-ledighet, registrerte ledige og personer på ordinære arbeids-markedstiltak. Antall i tusen. Sesongjustert. Månedstall. Jan. 96 – sep. 06 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten (NAV) (hentet fra Norges Banks Inflasjonsrapport 3/2006) Registrerte ledige og personer på arbeidsmarkedstiltak AKU-ledighet Registrerte ledige

5 Kilde: Statistisk sentralbyrå (hentet fra deres nettsider)


Laste ned ppt "Ordforklaringer Sysselsatte er personer med inntektsgivende arbeid. Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som forsøker å skaffe seg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google