Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.12.2015 9:49 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 – Antall respondenter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 N Næringsalliansen643.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.12.2015 9:49 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 – Antall respondenter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 N Næringsalliansen643."— Utskrift av presentasjonen:

1 :49 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 – Antall respondenter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 N Næringsalliansen643 Vest Næringsråd96

2 :49 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

3 :49 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

4 :49 4. Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

5 :49 5. Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

6 :49 6. Formuesskatt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

7 :49 7. Selskapsskatt (blir nå 25 %) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

8 :49 8. Eiendomsskatt på næring Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

9 :49 9. Moms Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

10 : Arbeidsgiveravgift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

11 : Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

12 : Næringslivet, og spesielt oljerelatert sektor, opplever nedgang for tiden. Bør det iverksettes offentlige tiltak, og hva er i tilfelle viktigst? Vurder viktighet fra 1 til 6, er 1 er mindre viktig og der 6 er svært viktig. Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

13 : Stimuleringsmidler for å beholde kompetanse Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

14 : Generelle "krisepakker" til utsatte bedrifter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

15 : Økt lærlingtilskudd Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

16 : Veibygging/infrastrukturmidler Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

17 : Ekstra midler for å realisere offentlige bygg Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

18 : Ekstra midler til forskning og innovasjon Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

19 : Redusert arbeidsgiveravgift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

20 : Redusert selskapsskatt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

21 : Fjerne formueskatt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

22 : Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2015? Økonomisk status og fremtidsutsikt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

23 : Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2016 i forhold til dagens? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

24 : Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2016? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

25 : Hvor stor vil nedbemanningen bli? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

26 : Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Flere svar mulig Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

27 : Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

28 : Nyutdannede fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

29 : Ufaglærte/VGS uten fagbrev Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

30 : Erfarne fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

31 : Nyutdannede akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

32 : Erfarne akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

33 : Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Flere valg er mulige Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

34 : Hvor aktuelt er det for din bedrift å sikre arbeidskraft på følgende måter? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

35 : Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

36 : Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

37 : Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

38 : Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

39 : Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Transport Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

40 : Hvis ja, hvor mye tid per uke? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

41 : Hvor mange dager i løpet av en arbeidsuke bruker du følgende transportform til og fra jobb? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

42 : Egen bil Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

43 : Samkjøring/kompiskjøring Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

44 : Buss/trikk/Bybane Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

45 : Tog Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

46 : Går Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

47 : Sykler Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

48 : Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

49 : Kommunereformen er nå i full gang. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

50 : Hva er din mening om følgende: Arbeidslivskriminalitet er en viktig næringspolitisk sak. ROT-fradrag er 50% refusjon av arbeidskostnader ved håndverkerarbeid i private hjem. Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

51 : Har du opplevd å miste kontrakter eller oppdrag på grunn av svart arbeid? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

52 : Er svart arbeid et økende problem? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

53 : Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

54 : Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen

55 : Hvilke(n) næringsforening er du medlem av? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse Bergen


Laste ned ppt "18.12.2015 9:49 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 – Antall respondenter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 N Næringsalliansen643."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google