Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.12.2015 9:49 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 – Antall respondenter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 N Næringsalliansen643.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.12.2015 9:49 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 – Antall respondenter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 N Næringsalliansen643."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.12.2015 9:49 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 – Antall respondenter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 N Næringsalliansen643 Vest Næringsråd96

2 18.12.2015 9:49 1. Hvor mange ansatte har din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

3 18.12.2015 9:49 2. Hvilken hovedbransje tilhører din bedrift? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

4 18.12.2015 9:49 4. Hvilke av disse områdene er viktige for din bedrift? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

5 18.12.2015 9:49 5. Hvor utfordrende mener du følgende skatter og avgifter er for næringslivet? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

6 18.12.2015 9:49 6. Formuesskatt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

7 18.12.2015 9:49 7. Selskapsskatt (blir nå 25 %) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

8 18.12.2015 9:49 8. Eiendomsskatt på næring Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

9 18.12.2015 9:49 9. Moms Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

10 18.12.2015 9:49 10. Arbeidsgiveravgift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

11 18.12.2015 9:49 11. Hva vurderer du som regionens største utfordring i et 5 års perspektiv? Inntil fire svar Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

12 18.12.2015 9:49 12. Næringslivet, og spesielt oljerelatert sektor, opplever nedgang for tiden. Bør det iverksettes offentlige tiltak, og hva er i tilfelle viktigst? Vurder viktighet fra 1 til 6, er 1 er mindre viktig og der 6 er svært viktig. Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

13 18.12.2015 9:49 13. Stimuleringsmidler for å beholde kompetanse Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

14 18.12.2015 9:49 14. Generelle "krisepakker" til utsatte bedrifter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

15 18.12.2015 9:49 15. Økt lærlingtilskudd Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

16 18.12.2015 9:49 16. Veibygging/infrastrukturmidler Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

17 18.12.2015 9:49 17. Ekstra midler for å realisere offentlige bygg Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

18 18.12.2015 9:49 18. Ekstra midler til forskning og innovasjon Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

19 18.12.2015 9:49 19. Redusert arbeidsgiveravgift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

20 18.12.2015 9:49 20. Redusert selskapsskatt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

21 18.12.2015 9:49 21. Fjerne formueskatt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

22 18.12.2015 9:49 22. Hvordan ser det per dato ut til at bedriftens økonomiske resultat blir for 2015? Økonomisk status og fremtidsutsikt Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

23 18.12.2015 9:49 23. Hvilket omsetningsnivå planlegger bedriften med i 2016 i forhold til dagens? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

24 18.12.2015 9:49 24. Hvordan vil tallet på ansatte i bedriften utvikle seg i 2016? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

25 18.12.2015 9:49 25. Hvor stor vil nedbemanningen bli? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

26 18.12.2015 9:49 26. Fra hvilke utdanningsnivå vil bedriften primært rekruttere nye medarbeidere fra de neste årene? Flere svar mulig Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

27 18.12.2015 9:49 27. Hvor lett eller vanskelig er det å rekruttere følgende grupper? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

28 18.12.2015 9:49 28. Nyutdannede fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

29 18.12.2015 9:49 29. Ufaglærte/VGS uten fagbrev Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

30 18.12.2015 9:49 30. Erfarne fagarbeidere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

31 18.12.2015 9:49 31. Nyutdannede akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

32 18.12.2015 9:49 32. Erfarne akademikere Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

33 18.12.2015 9:49 33. Du har markert at din bedrift planlegger å ansette arbeidskraft med akademisk bakgrunn. Fra hvilken fagbakgrunn planlegger dere å rekruttere? Flere valg er mulige Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

34 18.12.2015 9:49 34. Hvor aktuelt er det for din bedrift å sikre arbeidskraft på følgende måter? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

35 18.12.2015 9:49 35. Rekruttere nordmenn som har falt utenfor arbeidslivet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

36 18.12.2015 9:49 36. Rekruttere nordmenn ansatt i annen bedrift Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

37 18.12.2015 9:49 37. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft i Norge Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

38 18.12.2015 9:49 38. Rekruttere utenlandsk arbeidskraft fra utlandet Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

39 18.12.2015 9:49 39. Har trafikale forsinkelser det siste året medført økonomiske tap eller merkostnader for din bedrift? Eksempelvis kø på vei til jobb eller kø i arbeidssituasjon? Transport Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

40 18.12.2015 9:49 40. Hvis ja, hvor mye tid per uke? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

41 18.12.2015 9:49 41. Hvor mange dager i løpet av en arbeidsuke bruker du følgende transportform til og fra jobb? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

42 18.12.2015 9:49 42. Egen bil Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

43 18.12.2015 9:49 43. Samkjøring/kompiskjøring Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

44 18.12.2015 9:49 44. Buss/trikk/Bybane Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

45 18.12.2015 9:49 46. Tog Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

46 18.12.2015 9:49 47. Går Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

47 18.12.2015 9:49 48. Sykler Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

48 18.12.2015 9:49 49. Hva skal til for at du vil bruke mer kollektiv transport? (Du kan krysse av inntil 3 alternativer) Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

49 18.12.2015 9:49 50. Kommunereformen er nå i full gang. Hva er din oppfatning av kommunestrukturen i Norge? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

50 18.12.2015 9:49 51. Hva er din mening om følgende: Arbeidslivskriminalitet er en viktig næringspolitisk sak. ROT-fradrag er 50% refusjon av arbeidskostnader ved håndverkerarbeid i private hjem. Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

51 18.12.2015 9:49 52. Har du opplevd å miste kontrakter eller oppdrag på grunn av svart arbeid? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

52 18.12.2015 9:49 53. Er svart arbeid et økende problem? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

53 18.12.2015 9:49 54. Innføre ROT-fradrag for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

54 18.12.2015 9:49 55. Ikke kontantsalg for å motvirke svart arbeid Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen

55 18.12.2015 9:49 57. Hvilke(n) næringsforening er du medlem av? Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 - Bergen


Laste ned ppt "18.12.2015 9:49 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 – Antall respondenter Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2015 N Næringsalliansen643."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google