Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvilken kompetanse har vi behov for ? Bodø november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvilken kompetanse har vi behov for ? Bodø november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvilken kompetanse har vi behov for ? Bodø november 2008

2 NAV, 19.09.2016Side 2 ”KJENNETEGN” I DAG  Nordland er nå ”kjerringa mot strømmen” ! De 2 siste månedene har alle fylkene opplevd økt arbeidsledighet – unntatt Nordland  Gammelt mønster ”Trollskapen begynner i nord og kryp sørover- de gode tider starter i sør og kryp nordover” – er brutt. Hvorfor ?  Økning i ledighet blant menn under 30 år siste måned  55% av de 9.000 arbeidssøkerne i Nordland har ikke fullført videregående skole  ”Sikkerstikket” er utdanning - Hvordan videreformidle denne kunnskapen ?

3 NAV, 19.09.2016Side 3 Sikkerstikkene finnes de?  Sett med dagens øyne synes følgende råd som de beste om en ønsker å legge stor vekt på hva det er bruk for i arbeidsmarkedet:  Profesjonsutdanninger innen helse og sosialsektor: Leger, tannleger, psykolog, sykepleiere, fysioterapeuter, førskolelærere, lærere.  Av andre høgskole og universitetsutdanninger med stor etterspørsel etter arbeidskraft kan nevnes: Ingeniører, sivilingeniører, informatikk og realfag.  Praktiske håndverkerutdanninger på videregående skoles nivå som skole/ lærlingordning/ fagbrev: Tømrer, forskallingssnekker, jernbinder, rørlegger, elektriker.  En del praktiske industrifag: Sveiser, platearbeider, maskinarbeider, mekaniker, prosessarbeider.  En del andre fagbrev er det også stor etterspørsel i arbeidslivet: Frisører, kokker, servitører.

4 NAV, 19.09.2016Side 4 Utfordringer i sysselsettingen i Nordland  Over 40 % av den yrkesaktive befolkningen er ansatt i offentlig sektor. Nordland er derfor svært avhengig av offentlig sysselsetting.  Det er fortsatt offentlig sektor som har størst økning i sysselsettingen.  Stor nedgang i sysselsettingen innen jordbruk og fiske som trolig vil fortsette i årene som kommer.  Det er en liten tendens til økning i industrisysselsettingen. SSBs konjunkturbarometer indikere at det nå vil komme en periode med lavere aktivitet.  Bygge- og anleggsvirksomheten har hatt en økning på 19 prosent siden 2002.  Sysselsetting innen olje og gass er nesten fraværende.  Det er en liten økning innen foretningsmessig tjenesteyting (service, data, konsulenttjenester, forskning).

5 NAV, 19.09.2016Side 5 Bedriftsundersøkelsen 2008 – Ansatte i dag og om ett år  33 % av bedriftene forventet en økning i sysselsettingen kommende år - dette er en økning på 6 %- poeng fra 2007 og viser en stadig økende optimisme hos arbeidsgiverne i Nordland.  Størst optimisme er det innen bygg og anlegg, innen eiendomsdrift og annen tjenesteyting, helse- og sosiale tjenester, varehandel, hotell og restaurant, jordbruk, skogbruk og fiske og offentlig forvaltning.  Minst optimisme er det innen kommunikasjon, kraft og vannforsyning, undervisning, finans/ tjenesteyting og deler av industrien.  Bedriftene i Nordland forventer en sysselsettingsoppgang på om lag 2 000 arbeidsplasser kommende år. Det er først i 2006 og 2007 at bedriftene har forventet en sysselsettingsøkning. Tidligere år har bedriftene i Nordland stort sett forventet en sysselsetingsnedgang.

6 NAV, 19.09.2016Side 6 Bedriftsundersøkelsen 2008 Ansatte i dag og om ett år– Behov for rekruttering kommende år ?  Vel 60% av bedriftene i Nordland forventer å rekruttere en eller flere nye personer kommende år. Dette er en svak økning i forhold til i fjor.  Totalt vil det bli utlyst snaut 20 000 stillinger i Nordland i løpet av ett år, noe som er en økning på vel 10 %.  I tillegg til utlyste stillinger kommer ansettelser som følge av lokale nettverksbaserte metoder (direkte kontakt, arbeidsgiver/arbeidssøker kjenner hverandre, oppsøk av utdanningsinstitusjoner mv).  20 500 tilsatte i Nordland (snautt 20% av hele arbeidstokken) er over 55 år. Stor avgang av arbeidskraft de kommende år samt mindre årskull som går inn i arbeidslivet vil forsterke etterspørselen etter arbeidskraft.

7 NAV, 19.09.2016Side 7 Yrker med rekrutteringsproblemer – rangert etter utdanning  Yrker med universitets- og høgskoleutdanning: Sykepleiere, leger, ingeniører (elektro, bygg og anlegg), sivilingeniører, IT- konsulenter, grunnskolelærere, økonomer, markedsførere, tannteknikere, politibetjenter, vernepleiere.  Praktiske håndverksyrker med fagutdanning: Tømrere, snekkere, rørleggere, elektrikere, kokker, servitører, frisører, malere, bilmekanikere, lastebil- og vogntogførere, bussjåfører, anleggsmaskinførere, anleggsgartnere, kopper og blikkenslagere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere, bakere, gartnere.  Praktiske yrker i industrien med fagbrev: Sveisere, platearbeidere, fagarbeidere i fiskeindustrien, trelastoperatører, dekksmannskap

8 NAV, 19.09.2016Side 8 Yrker med rekrutteringsproblemer – rangert etter utdanning (forts.)  Yrker ofte uten spesielle utdanningskrav: Bud, telefonselgere, butikkmedarbeidere, hjelpearbeidere, forsikringskonsulenter, plastarbeidere.  Det er særlig praktiske håndverksyrker med fagutdanning som det har blitt økende etterspørsel i de par siste årene.

9 NAV, 19.09.2016Side 9 Oppsummering bedriftsundersøkelsen  Økende etterspørsel etter arbeidskraft. Bedriftene forventer å sysselsette ca. 2 000 flere personer om ett år.  Bedriftene i Nordland har behov for vel 4 000 medarbeidere og kunne ha ansatt ca. 2 000 flere om det hadde vært nok personale med rett bakgrunn.  Nesten halvparten (59 yrker) av de vel 130 yrkene det lyses ut stillinger i, er yrker der det er rekrutteringsproblemer.  Praktiske yrker innen håndverk og industri stort sett med krav om fagbrev topper listene over yrker med rekrutteringsproblemer.  Bygg og anlegg, privat servicesektor, deler av industrien og helse- og sosialsektor er de sektorene som har størst behov for arbeidskraft.

10 NAV, 19.09.2016Side 10 Bedriftsundersøkelsen 2008 – gjelder resultatene fortsatt?  Den siste tids internasjonale hendelser samt forventninger om et visst konjunkturskifte også i Norge, gjør at en må spørre seg om positive resultater registrert i 1. halvår 2008 fortsatt gjelder i dag.  Svaret på dette får vi når en ny bedriftsundersøkelse kommer våren 2009.  Kanskje kommer en konjunkturnedgang noe senere i Nordland enn i resten av Norge?  Mange av resultatene fra bedriftsundersøkelsen våren 2008 er trolig allmenngyldige nesten uavhengig av konjunkturer.

11 NAV, 19.09.2016Side 11 Noen utfordringer i dag  Norsk økonomi er inne i en periode med en klart redusert vekst. Framtidsindikatorer peker i retning av at også neste år vil være preget av lav økonomisk vekst.  Vi regner med at etterspørselen etter arbeidskraft vil reduseres i tiden framover.  Noen prognoser antyder ledighet opp mot 100.000 (42.000 i dag).


Laste ned ppt "Hvilken kompetanse har vi behov for ? Bodø november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google