Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringslivets økonomibarometer Resultater for NHO Vestfold- 4. kvartal 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringslivets økonomibarometer Resultater for NHO Vestfold- 4. kvartal 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringslivets økonomibarometer Resultater for NHO Vestfold- 4. kvartal 2014

2 Næringslivets økonomibarometer – Vestfold Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 2  Utført i tidsrommet 10 – 20. november 2014 av TNS Gallup.  Totalt 1998 respondenter – svarprosent i underkant av 25% - stort sett daglig ledere i NHOs medlemsbedrifter.  102 respondenter i Vestfold – en svarprosent på ca 25% Fordeling på bransjer- Vestfold

3 NHO Vestfold hovedfunn fra fjerde kvartal 2014  Markedssituasjonen for bedriftene i Vestfold sett under ett er moderat god, selv om den er langt unna nivået før finanskrisen. 28 prosent av bedriftene opplever sin markedssituasjon som god mot 10 prosent som vurderer dagens markedssituasjon som dårlig. De øvrige mener den er tilfredsstillende.  Situasjonen har vært stabil de siste tre kvartaler. IKT-bedriften opplever situasjonen som svært god, mens et flertall av industribedriftene opplever markedssituasjonen som dårlig.  Markedsutsiktene 2015 for NHO bedriftene i Vestfold vurderes klart mer negativt i 4 kvartal i år. Andelen negative svar er flere enn landet totalt. I Vestfold skyldes de dårligere utsiktene svarene fra industribedriftene.  Investeringsviljen i NHO-bedriftene totalt er fortsatt svak og i Vestfold er den fortsatt fallende. I fjor var det mangel på arbeidskraft som hindret bedriften i å investere, nå er det synkende omsetning og ordretilgang.  Sysselsettingen i NHO-bedriftene i 2014 ventes i år å øke med 0,6 prosent i Vestfold. Anslagene for 2015 er -0,4 prosent. Det er industrien som vil nedbemanne til neste år, mens det forventes liten vekst i øvrige bransjer. Utviklingen i arbeidsmarkedet de siste årene har vært vesentlig svakere enn landsgjennomsnittet. Andelen arbeidsplasser i forhold til befolkningen er sterkt synkende. Det er markert flere som må pendle ut av fylket. 3

4 Markedssituasjonen – NHO totalt og NHO Vestfold Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 4 Kilde: NHO 18 13

5 NHOs markedsindeks – Vestfold Vurdering av den generelle markedssituasjonen i øyeblikket og utsiktene fremover*. Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 5 Kilde: NHO * For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet. SPERREFRIST 3. september kl. 10

6 Markedssituasjonen Svar fjerde kvartal 2014 6 Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. *) Informasjon og kommunikasjon og vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (Nace: 58-63,69-75)

7 Markedsutsikter for 2015 gitt på ulike tidspunkt 7 Kilde: NHO *Informasjon og kommunikasjon og vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (Nace: 58-63,69-75)

8 Markedsutsiktene 2014 Svar avgitt 2. kvartal og 3 kvartal 2014 8 *lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene

9 9 Markedssituasjonen Andel bedrifter som svarer "god" fratrukket andel som svarer "dårlig" om nåsituasjonen - Svar avgitt 2. kvartal og 3. kvartal 2014

10 Investeringsutsikter - Vestfold

11 NHOs investeringsindeks Differanse mellom andel bedrifter som er positive og negative. 11 Kilde: NHO * For undersøkelser fra 1. og 2. kvartal er det utsiktene for andre halvår som er benyttet, mens for undersøkelsene fra 3. og 4. kvartal er det utsiktene for de kommende år som er benyttet.

12 Hvordan vurderes utsiktene når det gjelder investeringer – Vestfold 12 Kilde: NHO

13 Investeringshindre 4 kvartal 2014 I hvilken grad hindrer disse forholdene din bedriften i øke investeringene – andel som svarer stor utfordring 13 Kilde: NHO

14 I hvilken grad vil manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft hindrer din bedriften i øke investeringene ? – andel som svarer stor utfordring 14 Kilde: NHO

15 I hvilken grad opplever du at kommunen(e) i din region samordner boligbygging og infrastruktur (samferdsel) 15 Kilde: NHO *Svaralternativene 1 til 6, der 1 er i svært liten grad og 6 er i svært stor grad

16 Arbeidsmarkedet - Vestfold

17 Utvikling i sysselsetting - regioner 2000-2014 (Sysselsatte personer etter arbeidssted = arbeidsplasser, indeksert År 2000 = 100) Kilde: SSB, NHO Økonomibarometer17

18 Sysselsettingsanslag Anslag på prosentvis endring i antall ansatte sammenliknet med foregående år 18 Kilde: NHO *) 2011 er hentet fra fjerde kvartal 2011

19 Forventet sysselsettingsvekst for 2014 og 2015 i ulike regioner målt i prosent 19 Kilde: NHO/Næringslivets økonomibarometer *lavt antall svar per kvartal gir store feilmarginer i disse regionene

20 Permitteringer og oppsigelser kommende kvartal: Totalt og industri 20 Kilde: NHO

21 Sysselsatte etter arbeidssted og bosted 2013 - andel av befolkning i yrkesaktiv alder 20-66 år (rangert etter arbeidssted) Kilde: SSB 21

22 Utvikling sysselsatte etter bosted og arbeidssted som andel av befolkningen i yrkesaktive alder 20-66 – Vestfold og landet totalt* (pr 4 kvartal) Kilde: SSB *) for landet totalt er andelen lik etter bosted og arbeidssted) 22

23 Utvikling i andel sysselsatte for ulike aldersgrupper i (sysselsatte etter bosted ) Kilde: SSB23 Vestfold Hele Landet


Laste ned ppt "Næringslivets økonomibarometer Resultater for NHO Vestfold- 4. kvartal 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google