Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler Bruk av resultater og dialog.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler Bruk av resultater og dialog."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler Bruk av resultater og dialog

2 KvalitetsplanerForventninger til skoleledelseDatabaserte støttesystemer Dialogbasert skoleutvikling HOVEDELEMENTER Oppfølging av enkeltskoler KompetansehevingKvalitets- og utviklingsmeldingProsedyrer Målsetting: være «tett på» elevenes læring

3 Kvalitetsplan 2016- 2020 Medborgerkompetanse og sosialt medansvar Lese- og skrivekompetanse Matematisk kompetanse Mål Tegn på god praksis Verktøy for vurdering av måloppnåelse Egenvurdering

4 Forventninger til skoleledelse Styrket skoleledelse – robuste lederteam «være tett på»

5 Databaserte støttesystemer Skoleporten PAS Rapportportalen, Udir Vokal 1310.no PULS

6 Dialogbasert skoleutvikling Ståstedsanalysen og Dialogen Forpliktende avtaler om oppfølging Stavangermodell for STOLT-skoler Fase 4 Dialogmøte mellom skolen og skolesjef Forpliktende avtale om oppfølgende tiltak

7 Oppfølging av skoler med svake resultater over tid Oppfølging av rektor/lederteam/personalet Råd/veiledning/instruksjon skolefagstab, PPT, Lenden, PO m.fl. Forpliktende avtaler om korrigerende tiltak

8 Kompetanseheving Etter- og videreutdanning Fokus på skoleledelse Nettverk Veiledning Erfaringsutveksling - kollegalæring Rektorskole – kommunal og statlig Styrket skoleledelse Veiledning av nyutdannede lærere Årlig kommunal kompetanseplan for videreutdanning av lærere Innføring av lese-, regne- og IKT-veiledere på alle skoler Ulike fagnettverk i regi av PPT/skolefagstab Ungdomstrinnet i utvikling – statlig satsing på fornying av u-trinnet gjennom skolebaserte utviklingstiltak Bruk av ulike møtearenaer for kompetanseoverføring mellom skoler Assistenter kvalifiseres som barne- og ungdomsarbeidere

9 Prosedyrer Gjennomføring og oppfølging av nasjonale prøver, kartlegginger, foreldre- og elevundersøkelser Erfaringsoverføringer mellom skoler

10 Kvalitets- og utviklingsmelding Årlig tilstandsrapport Resultatvurdering av utvalgte områder Kvalitets- og utviklingsmeldingen legges årlig fram for KO og bystyret Meldingen er en vurdering av Stavangerskolens oppnådde resultater innen prioriterte områder. Meldingen speiler utviklingsområdene i kvalitetsplanene. Fra statlig hold er det vedtatt at meldingen skal inneholde: resultater fra nasjonale prøver, karakterresultater resultater fra Elevundersøkelsen frafall i vgo

11 Kvalitetsplan 2016- 2020 Medborgerkompetanse og sosialt medansvar Lese- og skrivekompetanse Matematisk kompetanse Mål Tegn på god praksis Verktøy for vurdering av måloppnåelse Egenvurdering Forventninger til skoleledelse Klare forventninger til skoleledelse i kvalitetsplanene Dialogbasert skoleutvikling Ståstedsanalysen og Dialogen Forpliktende avtaler om oppfølging Stavangermodell for STOLT-skoler Databaserte støttesystemer Skoleporten PULS PAS Vokal 1310.no Rapportportalen, Udir Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler Oppfølging av skoler med svake resultater over tid Oppfølging rektor/lederteam/personalet råd/veiledning/instruksjon Forpliktende avtaler om oppfølging Kompetanseheving Innføring av lese-, regne- og IKT-veiledere på alle skoler Nettverk i regi av PPT/skolefagstab Rektorskole Styrket skoleledelse Veiledning av nyutdannede lærere Fagbrevordning for assistenter Erfaringsutveksling mellom skoler Kvalitets- og utviklingsmelding Årlig tilstandsrapportering Speiler utviklingsområdene i kvalitetsplanen Resultatvurdering av prioriterte områder: Nasjonale prøveresultater Resultater fra Elevundersøkelsen Frafall Prosedyrer For oppfølging av nasjonale prøver, kartlegginger, foreldre- og elevundersøkelser Erfaringsoverføringer mellom skolene

12 KS - hvordan lykkes som skoleeier – «tett på»

13

14


Laste ned ppt "Stavangers system for kvalitetsvurdering og utvikling av våre grunnskoler Bruk av resultater og dialog."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google