Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Agenda Gjennomgang av prosessbeskrivelsen for innkjøp Gjennomgang av prosessbeskrivelsen for innkjøp Litt om fokusering rundt: Litt om fokusering rundt:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Agenda Gjennomgang av prosessbeskrivelsen for innkjøp Gjennomgang av prosessbeskrivelsen for innkjøp Litt om fokusering rundt: Litt om fokusering rundt:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Agenda Gjennomgang av prosessbeskrivelsen for innkjøp Gjennomgang av prosessbeskrivelsen for innkjøp Litt om fokusering rundt: Litt om fokusering rundt: Miljøhensyn Miljøhensyn Etisk atferd Etisk atferd Universell utforming Universell utforming Protokollføring Protokollføring

2 Prosessbeskrivelse for innkjøp Innkjøpsreglementet for Ås kommune ble i kommunestyret 11.04.07 opphevet og erstattet av Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og en prosessbeskrivelse Innkjøpsreglementet for Ås kommune ble i kommunestyret 11.04.07 opphevet og erstattet av Lov og forskrift om offentlige anskaffelser og en prosessbeskrivelse Prosessbeskrivelsen skal presisere og utfylle bestemmelser i Lov om offentlige anskaffelser og gjeldende forskrifter. Dette gjelder særlig for innkjøp under 500.000 kroner eks. mva. Prosessbeskrivelsen skal presisere og utfylle bestemmelser i Lov om offentlige anskaffelser og gjeldende forskrifter. Dette gjelder særlig for innkjøp under 500.000 kroner eks. mva. Ved dette oppnår man størst mulig verdiskapning og effektiv ressursbruk av offentlige anskaffelser Ved dette oppnår man størst mulig verdiskapning og effektiv ressursbruk av offentlige anskaffelser Rekvisisjon – sporbarhet Rekvisisjon – sporbarhet

3 Prosessbeskrivelse for innkjøp Ansvarsdefinisjon: Ansvarsdefinisjon: Enhetsleder Enhetsleder Innkjøp i hht prosessbeskrivelsen Innkjøp i hht prosessbeskrivelsen Informere om planlagte innkjøp over 500 000 kr Informere om planlagte innkjøp over 500 000 kr Innkjøpskontakt Innkjøpskontakt Oppdatere innkjøpsinformasjon Oppdatere innkjøpsinformasjon Bistå i innkjøp dersom behov Bistå i innkjøp dersom behov Innkjøpskonsulent Innkjøpskonsulent Bistå med rådgivning og støtte Bistå med rådgivning og støtte Gjennomføre anbudskonkurranser Gjennomføre anbudskonkurranser Følge opp rammeavtaler Følge opp rammeavtaler Bistå i lokale anbudsprosesser Bistå i lokale anbudsprosesser

4 Krav til konkurranse § 3-1 Send forespørsel til minst to, helst tre leverandører eller du kan offentliggjøre det via Doffin eller via annonse i avisen, m.m. Send forespørsel til minst to, helst tre leverandører eller du kan offentliggjøre det via Doffin eller via annonse i avisen, m.m. Konkurranse er et overordnet prinsipp i regelverket. Normalt får en bedre betingelser og prosessen blir enklere når en operer i et konkurransemarked. Og – unntaksbestemmelsene er få! Konkurranse er et overordnet prinsipp i regelverket. Normalt får en bedre betingelser og prosessen blir enklere når en operer i et konkurransemarked. Og – unntaksbestemmelsene er få! Send ikke forespørsel til bare lokale leverandører. Send ikke forespørsel til bare lokale leverandører. Lokal tilhørighet/geografisk beliggenhet kan ikke brukes som et fortrinn eller regnes som et kriterium ved tildeling av kontrakter. Dette er klart uttrykt i reglene, og er en gjenganger i brudd på regelverket. Lokal tilhørighet/geografisk beliggenhet kan ikke brukes som et fortrinn eller regnes som et kriterium ved tildeling av kontrakter. Dette er klart uttrykt i reglene, og er en gjenganger i brudd på regelverket.

5 Miljøhensyn § 3-1, 8. ledd Ås kommune viderefører hensynet til miljø ved offentlige anskaffelser. Ås kommune viderefører hensynet til miljø ved offentlige anskaffelser. Dette innebærer blant annet: Dette innebærer blant annet: Ås kommune skal prioritere miljøhensyn i sine innkjøp, men miljøhensyn må ikke brukes for skjult diskriminering. Kommunen skal velge leverandører med miljøvennlige produkter, miljøvennlig produksjon og miljøvennlig transport etc. når disse er konkurransedyktige og fungerer tilfredsstillende. Resirkulerbare varer/produkter skal foretrekkes under ellers like vilkår. Ås kommune skal prioritere miljøhensyn i sine innkjøp, men miljøhensyn må ikke brukes for skjult diskriminering. Kommunen skal velge leverandører med miljøvennlige produkter, miljøvennlig produksjon og miljøvennlig transport etc. når disse er konkurransedyktige og fungerer tilfredsstillende. Resirkulerbare varer/produkter skal foretrekkes under ellers like vilkår.

6 Etisk atferd Ås kommune har etiske retningslinjer fra 97. Disse gjelder fortsatt med bl.a: Ås kommune har etiske retningslinjer fra 97. Disse gjelder fortsatt med bl.a: Ås kommunes etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte legger stor vekt på at den kommunale virksomhet skal preges av redelighet, ærlighet og åpenhet. Ås kommunes etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte legger stor vekt på at den kommunale virksomhet skal preges av redelighet, ærlighet og åpenhet. Den enkelte har dermed et ansvar som forbilde og eksempel for den etiske norm eller standard som vil gjelde. Dette innebærer blant annet å ha en åpen og kritisk holdning til egne interesser og engasjement som kan medføre inhabilitet. Den enkelte har dermed et ansvar som forbilde og eksempel for den etiske norm eller standard som vil gjelde. Dette innebærer blant annet å ha en åpen og kritisk holdning til egne interesser og engasjement som kan medføre inhabilitet.

7 Etisk atferd Etikk er å bruke myndighet med varsomhet og forstand Etikk er å bruke myndighet med varsomhet og forstand Etikk er å ha en fri og uavhengig stilling i forhold til saker der en har myndighet. Etikk er å ha en fri og uavhengig stilling i forhold til saker der en har myndighet. Etikk er å ikke blande egne og offentlige interesser. Etikk er å ikke blande egne og offentlige interesser. Etikk er å være redelig og ærlig. Etikk er å være redelig og ærlig.

8 Universell utforming § 4-1, l. Formålet med universell utforming er å forenkle livet for alle ved å sikre at produkt, kommunikasjonsmiddel, omgivelser osv blir mer tilgjengelig for flere, helst uten ekstra kostnader. Formålet med universell utforming er å forenkle livet for alle ved å sikre at produkt, kommunikasjonsmiddel, omgivelser osv blir mer tilgjengelig for flere, helst uten ekstra kostnader. Man skal ta hensyn til universell utforming fra en starter å planlegge anskaffelsen. Man skal ta hensyn til universell utforming fra en starter å planlegge anskaffelsen.

9 Protokollføring § 3-2 Konkurranse er VIKTIG, og en måte å dokumentere at konkurranse har funnet sted er ved hjelp at protokoller. Konkurranse er VIKTIG, og en måte å dokumentere at konkurranse har funnet sted er ved hjelp at protokoller. Man er pålagt å føre protokoll gjennom hele anskaffelsesprosessen – belyse vesentlige forhold og viktige avgjørelser Man er pålagt å føre protokoll gjennom hele anskaffelsesprosessen – belyse vesentlige forhold og viktige avgjørelser Dette fører til mer kontroll med at ting er gjort riktig for seg Dette fører til mer kontroll med at ting er gjort riktig for seg Nytt fra 01.01.07 Nytt fra 01.01.07 Ikke fullt så omfattende som fra del 1 og 2 i lov og forskrift om offentlige anskaffelser Ikke fullt så omfattende som fra del 1 og 2 i lov og forskrift om offentlige anskaffelser

10 Protokollføring Det stilles ingen eksplisitte krav om at man må orientere deltakerne i konkurransen om hvilke leverandører en har valgt og hvorfor. Det stilles ingen eksplisitte krav om at man må orientere deltakerne i konkurransen om hvilke leverandører en har valgt og hvorfor. Men i noen tilfeller sier hensynet til god forretningsskikk, etterprøvbarhet og lignende at man bør orientere om dette. Men i noen tilfeller sier hensynet til god forretningsskikk, etterprøvbarhet og lignende at man bør orientere om dette. Dersom leverandører har brukt mye tid på å utarbeide tilbud, bør de orienteres om hvem som vant og hvorfor. Dersom leverandører har brukt mye tid på å utarbeide tilbud, bør de orienteres om hvem som vant og hvorfor.

11 Protokollføring Etter § 3-3 skal alle norske leverandører som leverer tilbud legge fram skatteattest for alle anskaffelser over 100 000 kr. Etter § 3-3 skal alle norske leverandører som leverer tilbud legge fram skatteattest for alle anskaffelser over 100 000 kr. Oppdragsgiver skal oppgi innleveringsmåte, tidspunkt for innlevering og evt tilleggsfrist. Oppdragsgiver skal oppgi innleveringsmåte, tidspunkt for innlevering og evt tilleggsfrist. Innleveringsmåte og tidspunkt må fastsettes i tråd med de grunnleggende prinsippene – spesielt kravet om likebehandling. Innleveringsmåte og tidspunkt må fastsettes i tråd med de grunnleggende prinsippene – spesielt kravet om likebehandling. Skatteattest skal leveres sammen med tilbudet. Skatteattest skal leveres sammen med tilbudet.

12 Protokollføring I motsetning til forutsetningen om skatteattest, SKAL den valgte leverandøren levere HMS erklæring. I motsetning til forutsetningen om skatteattest, SKAL den valgte leverandøren levere HMS erklæring. Denne skal leveres etter at oppdragsgiver har valgt leverandør. Denne skal leveres etter at oppdragsgiver har valgt leverandør. (se protokoll) (se protokoll) (se protokoll) (se protokoll)

13 Distribusjon Enhetsleder skal ha avtalen innkjøpskonsulenten inngår på vegne av dem Enhetsleder skal ha avtalen innkjøpskonsulenten inngår på vegne av dem Lokale avtaler skal ligge ute på den enkelte enhet Lokale avtaler skal ligge ute på den enkelte enhet Innkjøpskontakt i kommunen skal ha kopi av alle protokoller og rammeavtaler som inngås i kommunen Innkjøpskontakt i kommunen skal ha kopi av alle protokoller og rammeavtaler som inngås i kommunen


Laste ned ppt "Agenda Gjennomgang av prosessbeskrivelsen for innkjøp Gjennomgang av prosessbeskrivelsen for innkjøp Litt om fokusering rundt: Litt om fokusering rundt:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google