Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for Styreakademiet Oslo, 10. februar 2005 God eierstyring og selskapsledelse – på norsk maner Ludvik Sandnes Adm.direktør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for Styreakademiet Oslo, 10. februar 2005 God eierstyring og selskapsledelse – på norsk maner Ludvik Sandnes Adm.direktør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for Styreakademiet Oslo, 10. februar 2005 God eierstyring og selskapsledelse – på norsk maner Ludvik Sandnes Adm.direktør

2 2 ludvik.sandnes@noraudit.no Norskeid SMB-revisor med mange store kunder 10.000 kunder 350 revisorer og rådgivere

3 De som står bak: E IERFORUM NORSKE PENSJONSKASSERS FORENING NORSK ANBEFALING EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (Corporate Governance) Den norske Revisorforening

4 4 ludvik.sandnes@noraudit.no Eierstyring og selskapsledelse Formål: Styrke tilliten til norske selskaper og det norske kapitalmarkedet Bidra til mer etisk opptreden i arbeidslivet Understreke styrets ansvar overfor alle interessegrupper, herunder eiere, ansatte, kunder, leverandører Frivillige prinsipper og anbefalinger Erfaring fra hvordan bedrifter eies, styres, ledes og kontrolleres Bevisstgjøre eiere, styre og ledelse på sine respektive roller og ansvar Særlig fokus på styrets sammensetning, kompetanse, oppgaver, uavhengighet og godtgjørelse

5 5 ludvik.sandnes@noraudit.no Tema i den norske anbefalingen 1.Redgjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2.Virksomhet 3.Selskapskapital og utbytte 4.Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærtstående 5.Fri omsettelighet 6.Generalforsamling 7.Valgkomité 8.Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet 9.Styrets arbeid 10.Godtgjørelse til styret 11.Godtgjørelse til ledende ansatte 12.Informasjon og kommunikasjon 13.Overtakelse 14.Revisor

6 6 ludvik.sandnes@noraudit.no Nye krav til åpenhet ”Følg eller forklar” Eierstyring og selskapsledelse Verdigrunnlag Etiske retningslinjer Målsetting og hovedstrategier Styrekomiteer Internkontroll og risikostyring Lønnspolitikk Godtgjørelser til styret og ledende ansatte Styremedlemmers uavhengighet og relasjoner Informasjonspolitikk/aksjonærdialog Utbyttepolitikk Revisors oppdrag

7 7 ludvik.sandnes@noraudit.no Uavhengig valgkomite Begrense formålsparagrafens bredde Kreve tilbake egenkapital utover målsetting, strategi og risikoprofil Begrense hver emisjonsfullmakt til ett definert formål GF behandler oppkjøpsforslag. Virkemidler i den norske modellen:

8 8 ludvik.sandnes@noraudit.no Kriterier for et balansert styre Kompetansebredde ut fra bedriftens aktuelle behov Integritet til å handle uavhengig av særinteresser Min. to uavhengige medlemmer oMinst halvparten uavhengige av daglig ledelse og hovedforretningsforbindelser oMinst to medlemmer uavhengige av store eiere Ikke resultatavhengig godtgjørelse.

9 Aksjonærer og andre interessegrupper Modell for bedre Selskapsstyring Generalforsamlingen Styret Selskapet Ledelse, nøkkelfolk, øvrige menneskelige og finansielle ressurser Revisjons- utvalg (Kompetanse- Utvalg)* Bedrifts forsamlingen Bedrifts forsamlingen Valgkomite Kompensasjons- utvalg Revisor *Ikke med i den nasjonale anbefalingen

10 10 ludvik.sandnes@noraudit.no Oppsummering Anbefalingen har bred forankring Børsnoterte (og andre store) pålegges å ”følge eller forklare” f.o.m. 2005 Nødvendig verktøy for eiere, styremedlemmer og ledere Vil bidra til mer åpenhet og bedre styring og kontroll Kvalitetsstempel for organisasjonene som ”følger” Ikke kopi av USA, DK eller Sverige, men utviklet for norske bedrifter basert på egne norske og internasjonale erfaringer Næringslivets opptreden avgjør graden av frivillighet (eller nye lover) fremover.

11 ludvik.sandnes@noraudit.no mob 907 43 017 Takk for oppmerksomheten…


Laste ned ppt "Presentasjon for Styreakademiet Oslo, 10. februar 2005 God eierstyring og selskapsledelse – på norsk maner Ludvik Sandnes Adm.direktør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google