Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SPAREBANKENES FORHOLD TIL CORPORATE GOVERNANCE Sparebankenes Fagdag Bergen 28. oktober 2005 Arne Hyttnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SPAREBANKENES FORHOLD TIL CORPORATE GOVERNANCE Sparebankenes Fagdag Bergen 28. oktober 2005 Arne Hyttnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 SPAREBANKENES FORHOLD TIL CORPORATE GOVERNANCE Sparebankenes Fagdag Bergen 28. oktober 2005 Arne Hyttnes

2 Sparebanker etter eierform (balanse 31.12.04) Sparebanker etter eierform (antall) Status

3 Om sparebankidentiteten og fremtiden

4 Sparebankenes verdigrunnlag Nærhet til kunden Skjebnefellesskap med primærmarkedet Bredt interessefelt Kundegrunnlag: Personmarked, samt små og mellomstore bedrifter Tradisjon for samarbeid Lik bedriftskultur Gaveinstituttet

5 Styringsprinsipper, verdigrunnlag og etikk Tydelig virksomhetsbeskrivelse, klare mål/strategi Tilpasset egenkapital, forutsigbar utbyttepolitikk Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Fri omsettelighet (aksjer og grunnfondsbevis) En godt fungerende generalforsamling Corporate Governance anbefalinger

6 Valgkomité Representativitet og mangfold i styre og bedriftsforsamling Anbefalinger om godt styrearbeid Godtgjørelse til styret og ledende ansatte Informasjon og kommunikasjon Overtakelse: Tilbud bør ikke hindres Revisor… Corporate Governance anbefalinger

7 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "SPAREBANKENES FORHOLD TIL CORPORATE GOVERNANCE Sparebankenes Fagdag Bergen 28. oktober 2005 Arne Hyttnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google