Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogiske smakebiter 6. sept. 2012. Sitat: According to most studies, people`s number one fear is public speaking. Number two is death. Death i number.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogiske smakebiter 6. sept. 2012. Sitat: According to most studies, people`s number one fear is public speaking. Number two is death. Death i number."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogiske smakebiter 6. sept. 2012

2 Sitat: According to most studies, people`s number one fear is public speaking. Number two is death. Death i number two. Does that sound right? This means to the average person, if you go to a funeral, you`re better off in the casket than doing the eulogy. Jerry Seinfeld

3 Oppgave: Hva opplever du som pedagogiske utfordringer i undervisningen? Diskuterer to og to

4 Læring Varig atferdsendring Indre prosess Læring skjer gjennom bruk av språk og deltakelse i sosial praksis

5 John Dewey: Learning by doing Læring en aktiv prosess Utgangspunkt i personens dagligliv og bygge videre på det Fokus på den lærende, ikke lærestoffet Den lærende gjør mest mulig selv

6 Mennesket lærer generelt sett…… 20 % av hva de hører 30 % av hva de ser 50 % av hva de hører og ser 90 % av hva de hører, ser og gjør

7 Diamanten – didaktisk relasjonsmodell En planleggingsmodell Gjensidig avhengighetsforhold mellom de ulike faktorene En forenkling av de forhold som inngår i en undervisningssituasjon Inneholder mål, faginnhold, metode, rammer, evaluering og elevforutsetninger

8 Mål Hva er målet? Hva skal undervisningen føre til? Hva er hovedmålet? Hva er delmålene?

9 Faginnhold 3, organisering av innhold Innledning –Skap trygghet og forutsigbarhet –Mål og hovedpunkt –Fang publikum: Ice-breaker, aktualitet, originalitet Hoveddel –Følg oppsatte struktur –Utled hovedpunkt –Først enkelt – så problematiserende Avslutning –Gjenta hovedpunkt og oppsummer –Konkluder

10 Rammer Personrammer Organisatoriske rammer Tidsrammer Innholdsrammer Fysiske rammer

11 Metode/læringsaktiviteter Forelesning Summegrupper Rollespill Gruppearbeid Case Video

12 Elev/kursdeltaker Hvem er den lærende? Alder Kjønn Utdannelse Yrkesbakgrunn Behov

13 Evaluering Evaluering i forhold til målet Ulike evalueringsnivåer: –kunnskapsøkning –atferdsendring –resultater i organisasjonen Elementer til evaluering: –Gjennomføring –Metoder –Fasilitetene

14 Diamanten Mål Evaluering Rammer Metode Faginnhold Elev Huskeregel: FREMME

15 Praktiske tips Møt godt forberedt Fokus på kursdeltaker Variasjon i metoder Velg ut det essensielle Strukturer innholdet Legg til rette for dialog Legg til rette for praktiske oppgaver Tilpass undervisningen til deltakernes forutsetninger

16 Kontaktopplysninger: Jorid Kvalsnes Gaarder uxgaaj@ous-hf.no 93850567 – 22923545 Pedagog Enhet for utdanning og fagutvikling, Avdeling for forskning og undervisning Klinikk psykisk helse og avhengighet Gaustad, Bygg 5


Laste ned ppt "Pedagogiske smakebiter 6. sept. 2012. Sitat: According to most studies, people`s number one fear is public speaking. Number two is death. Death i number."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google