Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagens rolle i barns utvikling – bare positiv? Oppvekst og utvikling, NTNU Samfunnsforskning Vera Skalicka.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagens rolle i barns utvikling – bare positiv? Oppvekst og utvikling, NTNU Samfunnsforskning Vera Skalicka."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagens rolle i barns utvikling – bare positiv? Oppvekst og utvikling, NTNU Samfunnsforskning Vera Skalicka

2  Omsorg, lek og læring  Barnehager skal bl. a. fremme:  kognitiv og språklig utvikling  sosial kompetanse (bygge gode relasjoner)  positiv atferd  forebygge problemer  utjevne sosiale ulikheter Forventninger til barnehager

3  Barnehager av god kvalitet (voksentetthet, stabilt personal, kompetanse, gruppestørrelse) fremmer kognitiv utvikling, språk og sosial kompetanse  Barnehager av dårlig kvalitet, tidlig oppstart og mye tid i barnehager kan føre til utvikling av aggresjon og problematferd (USA)  I Norge – lite forskning, unik situasjon, til barnas beste? Tidligere forskning

4 Samarbeidsprosjekt mellom NTNU Samfunnsforskning, NTNU, og Trondheim Kommune En langsiktig studie med fokus på barns psykiske helse og utvikling Oppstart i 2008, utvalg på 1250 barn. Fulgt opp annethvert år: 1. måling: ca. 1000 fireåringer 2. måling: ca. 800 seksåringer 3. måling: begynte i vår Studie: Tidlig trygg i Trondheim

5 Effekter av struktur og tid i barnehage?  Har oppstart i barnehage, mengde tid tilbrakt i barnehage, gruppestørrelse, type barnehage (base eller avdeling) noe å si for utvikling av problematferd og sosial kompetanse?  Og hva ville det bety? Effekt av barnehage:

6  Kvalitet : målt som forholdet mellom barnehagens ansatt (primær kontakt) og barnet  Relasjon i bhg  barns utvikling i skolealder  Kan forhold av god kvalitet bidra til økt sosial kompetanse? Hva med kvalitet?

7 Relasjon i bhg  vansker i skolealder  Relasjon av dårlig kvalitet (konfliktfull, lite nærhet) fører til økt atferdsvansker i 6 års alder (aggresjon, engstelighet).  God relasjon kan derimot virke forebyggende og minke utvikling av problemvansker. Resultater

8 Atferdsvansker i bhg  mer konflikt med skolelærer Samspill: Enda sterkere i basebarnehager enn i avdelinger

9 Kjønnsforskjeller Barnehage slår ut forskjellig for kjønn: hos barn som har startet tidlig i barnehage, så har jenter tendens til mere internaliserende vansker (engstelighet, tilbaketrukkenhet) enn gutter

10  Kvalitet er avgjørende  God relasjon virker positivt for barns utvikling  Men relasjon av dårlig kvalitet kan bidra til økning av barnets vansker i skolealder  Viktig å øke kompetanse om forholdet mellom barn og voksne i barnehage  Selv om vi ikke finner direkte effekter av bhg (start og type) på barns utvikling, så kan bhg påvirke utviklingsprosesser hos enkelte grupper barn i samspill med andre faktorer  Vi trenger mer nyansert kunnskap – for hvilke barn og i hvilken omfang er barnehage bra Konklusjon

11  Hvordan kan man best tilrettelegge og forebygge for barn, som har vansker?  Hva betyr vår kunnskap for foreldre, for politikk og arbeid (permisjonsordninger) og for barnehagens virksomhet - med tanke på hvert barn sine individuelle behov? Noen spørsmål

12 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Barnehagens rolle i barns utvikling – bare positiv? Oppvekst og utvikling, NTNU Samfunnsforskning Vera Skalicka."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google