Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Småbarnspedagogikk Fordypningsenhet vår 2007 Pedagogisk arbeid med barn fra null til tre år.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Småbarnspedagogikk Fordypningsenhet vår 2007 Pedagogisk arbeid med barn fra null til tre år."— Utskrift av presentasjonen:

1 Småbarnspedagogikk Fordypningsenhet vår 2007 Pedagogisk arbeid med barn fra null til tre år

2 I studiet inngår fem hovedemner: Med utgangspunkt i målene for fordypningsenheten og basislitteratur er studiet delt inn i 5 hovedtema: 1.Relasjonen voksen-barn: omsorgens egenverdi oppdragelse tilknytningsteori yrkesetikk holdninger barns medvirkning

3 2. Det enkelte barn: psykologiske perspektiver på barns utvikling og læring individuelle forskjeller mellom barn det aktive og utforskende barnet samt det sårbare og avhengige barnet trivsel i barnehagen

4 3. Relasjonen barn-barn: samspillets betydning for utvikling av kontaktevne og sosial handlingsdyktighet de yngste barnas kultur lekens egenverdi identitet og læring

5 4. Hverdagsaktivitetene og fagområdene i barnehagen: hverdagslivet og faginnholdet – didaktikk barnet og det fysiske rom - et sansestimulerende miljø overgang hjem – barnehage foreldresamarbeid ernæring, stell og helse

6 5. De yngste barna i samfunnet: Forskning barnehagepolitiske tiltak offentlig debatt om barns og småbarnsfamiliers vilkår ulike instanser som samarbeider om barns oppvekstvilkår

7 Studiet skal bidra til å videreutvikle studentens faglige dyktighet og kyndighet i arbeid med barn i aldersgruppen opp til 3 år. Dette innebærer også -evne til samarbeid med barnets foreldre, personalet og samfunnet rundt barnehagen - pedagogens evne til å se barns behov, motivasjon og andre psykologiske fenomen hos barn i tilknytning til de historiske og kulturelle fortolkningene barn trenger og har behov for.

8 Organisering og arbeidsformer Studiet er i stor grad basert på læring ved deltakelse i fellesskapet med medstudenter og lærere. All felles undervisning er obligatorisk; d.v.s. organiserte seminarer, workshops, forelesninger, verkstedsarbeid, framlegg, utprøving med barn, formidling, ekskursjoner, gruppearbeid, veiledning, o.l. I tråd med ideen om prosjektarbeid forutsettes det at studentene bidrar aktivt og på en positiv måte for å fremme egen og medstudenters idèeutvikling og læring.

9 Gjennom semesteret skal studentene lage en digital arbeidsmappe som skal ligge på deres hjemmeside. Mappa skal inneholde ulike arbeider som dokumenterer studentens arbeid med studiets mål og hovedtema. Dette kan være tekster knytta til aktuelle problemstillinger i studiet (lagd av student eller lærer), notater fra forelesninger, diskusjoner og lignende og det kan også være referat og refleksjoner knytta til litteratur studenten har lest.

10 Studentene skal gjennomføre et prosjekt som også knyttes til praksisperioden. I dette prosjektet velger studenten selv tema og problemstilling. Dette skal dokumentere arbeid med studiets mål og knyttes til arbeid med 0-3-åringer i barnehagen i praksisperioden.

11 Veiledning Hver student får tildelt en fast veileder for studiet. Veiledning skal knyttes til studentenes arbeid med arbeidsmappa og gjennomføringen av prosjektet i barnehagen. For at studentene skal få veiledning på arbeidene i arbeidsmappa må de leveres innen avtalte frister som blir synliggjort i semesterplanen. Veiledningen foregår på høgskolen dersom ikke annet er avtalt.

12 Praksis 3 ukers praksis inngår som en del av førskolelærerstudiets praksisplan med de føringer og rammer som gis her. Innholdet for praksisperioden må sees i sammenheng med prosjektet til studenten og forutsetningene i barnehagen. På bakgrunn av prosjektskissen som er utarbeidet i metodemodulen, utvikler studenten en plan for praksis med utgangspunkt i eget prosjekt og faglige fordypningsområde.praksisplan Arbeidet i praksis danner grunnlag for det videre arbeidet med og utviklingen av prosjektet.

13 Eksamen Eksamen består av to deler. Begge er individuelle. Skriftlig - En presentasjonsmappe som består av utvalgte deler fra arbeidsmappen. Muntlig - En samtale som tar utgangspunkt i at studenten presenterer arbeidsmappa si med fokus på de hovedtemaene som ikke er dokumentert i presentasjonsmappa. Begge komponenter teller likt og må bestås.


Laste ned ppt "Småbarnspedagogikk Fordypningsenhet vår 2007 Pedagogisk arbeid med barn fra null til tre år."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google