Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte i Setskog Barnehage 09.09.15 18.30-19.15 – div info v /Vigdis 19.15-19.30 – foreldreråd, m/ valg av foreldrerepresentanter 19.30-20.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte i Setskog Barnehage 09.09.15 18.30-19.15 – div info v /Vigdis 19.15-19.30 – foreldreråd, m/ valg av foreldrerepresentanter 19.30-20.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte i Setskog Barnehage 09.09.15 18.30-19.15 – div info v /Vigdis 19.15-19.30 – foreldreråd, m/ valg av foreldrerepresentanter 19.30-20.10 - avdelingsvis

2 Velkommen til nytt barnehageår i Setskog Barnehage – en kort presentasjon av personalet og foreldre Barnehagens mandat; bhg er en del av utdanningssystemet, skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og læringsmuligheter i nært samarbeid med hjemmet. Legge til rette for et godt og gjensidig samarbeid mellom hjem og barnehage – veldig viktig for barnas ve og vel, samt utvikling. Vi skal opprettholde en dialog til det beste for barnet. Vi tar saker når vi lurer på noe, med de det gjelder. Lek og læring går hånd i hånd

3 Felles ansvar å forebygge mobbing Mye fokus på mobbing i media Forskning viser at mobbing allerede starter i barnehagen - utestenging - verbalt og fysisk Setskog Bhg har en mobbeplan som vi skal følge dersom det oppstår situasjoner Holdninger til språk og atferd- rollemodeller Alle voksne har et felles ansvar for å forebygge og ta tak, enten i bhg eller andre arenaer vi ferdes på Snakke sammen og bry seg om Aurskog-Høland modellen Forpliktende arbeidsverktøy for ansatte i AHK til å følge opp barnas utvikling, dersom vi undrer oss – vi skal alltid ha barnas beste i fokus Personalet skal undre seg sammen med foreldrene – ser vi det samme i bhg og hjemme? Hva kan være årsaken? Dersom man ikke opplever at tiltakene som settes inn hjelper, kommer det inn fagpersoner fra helsestasjonen, ppt og barnevernet, med tanke på tverrfaglig samarbeid, med mål om å hjelpe barnet til utvikling.

4 Pedagogisk plattform for Setskog Barnehage «DU OG JEG PÅ SAMME LAG – MAGISKE SAMSPILL SKAPES HVER DAG» VOKSENROLLEN I SAMSPILL - Vi er bevisste rollemodeller i samspill med barna. - Vi bryr oss om, og spiller på lag med barna og foreldrene. - Vi viser respekt, gode holdninger og kommuniserer på en positiv måte. - Vi legger til rette for et godt foreldresamarbeid. - Vi bidrar til at barna blir den beste utgaven av seg selv. OMSORG OG TILKNYTNING - Vi er trygge og stabile voksne med kompetanse og erfaring i arbeid med barn. - Vi lytter til barnas behov, og gir nærhet og trygghet. - Vi har et fang og en armkrok til de som trenger. - Vi er der barna er, både fysisk og psykisk. - Vi øver sammen med barna på sosiale ferdigheter for lære seg selv å kjenne og å være en del av en gruppe LEK OG LÆRING - Vi har kompetanse om barns lek. - Vi lærer når vi leker – lek og læring går hånd i hånd. - Vi tilpasser aktiviteter og innhold til barnas alder og utvikling - Vi legger til rette for et variert pedagogisk innhold i barnas hverdag - Vi samler på samspillserfaringer gjennom lek og aktivitet. MESTRING OG UTVIKLING - Vi skaper et aktivt og utviklende læringsmiljø for barna. - Vi hjelper barna, men har også noe å strekke oss mot. - Vi gir veiledning og tilbakemeldinger i hverdagen, og hjelper barna å finne løsninger - Vi tar barna med i planleggingen av hva vi skal gjøre i barnehagen, sett i lys av deres alder og utvikling. - Vi spiller på lag med foreldrene for å samarbeide om utvikling.

5 Tilknytning - COS

6 Solidaritet Å gi og vise omsorg, et aktuelt tema både i Norge og utlandet Tema resten av dette året, sammen med fagområdene Mål: Skape gode holdninger til å bry seg om andre mennesker Snakke, synge sanger, dikt, se på bilder, bøker, se på likheter og ulikheter Kenya – Tumaini «Omvendt» julekalender Forventninger Foreldrenes forventninger til barnehagen Personalets forventninger til foreldrene Reflektere over dette, og snakke om det avdelingsvis etterpå.

7 Huske på…. Meld fra om fri,fravær o.l Lukk igjen porten ute, slik at vi ikke mister noen av våre… Ved brann eller hendelser; følg våre rutiner, beredskapsplaner Er det info som kan ha betydning for hverdagen til barnet, er det fint om vi får et lite hint, for å kunne møte barnet der det er… Utelekeplassen fornyes utover høsten Sammen skal vi gi barna en god, trygg og utviklende barndom


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte i Setskog Barnehage 09.09.15 18.30-19.15 – div info v /Vigdis 19.15-19.30 – foreldreråd, m/ valg av foreldrerepresentanter 19.30-20.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google