Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ”NTNU - en trendleder?”. 2 The Horizon report 2010 En av trendene nå: åpne digitale læringsressurser NTNU har både fokus på og lang erfaring med bruk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ”NTNU - en trendleder?”. 2 The Horizon report 2010 En av trendene nå: åpne digitale læringsressurser NTNU har både fokus på og lang erfaring med bruk."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ”NTNU - en trendleder?”

2 2 The Horizon report 2010 En av trendene nå: åpne digitale læringsressurser NTNU har både fokus på og lang erfaring med bruk av digitale læringsressurser.

3 3 Er vi trendleder på IKT og læring? Vi må spørre studenter og lærere om deres mening Hva kjennetegner en trendleder? Hvordan kan IT-ansatte bidra til at vi ligger i forkant?

4 4 Vi ser nærmere på bruk av… …(åpne) digitale læringsressurser …nye undervisningsmetoder som benytter IKT … læringsstøttesystemet it’s learning

5 5 Bruk av (åpne) digitale læringsressurser

6 6 Bruk av digitale læringsressurser i emnet SOS1000 i 2008. Statistikk. Faget hadde ca 150 studenter som fikk videoforelesninger i tillegg til at de samme forelesningen ble holdt som normale forelesninger på campus.

7 7 Bedre læring?

8 8 Oppmøte

9 9 Virker teknologien?

10 10 Hjelper det?

11 11 NTNU på iTunes U http://itunes.ntnu.no/pc.html

12 12 Amund Aarvelta, leder Studenttinget ved NTNU Foto: Sølvi W. Normannsen Hva sier studentene om bruk av nye IKT-baserte undervisningsmetoder

13 13

14 14

15 15 Hva sier studenter og lærere om it’s learning?

16 16 EVALUERING AV IT’S LEARNING VED NTNU RESULTATER, VURDERINGER OG ANBEFALINGER Rambøll Management Consulting

17 17 IT’S LEARNING BRUKES MYE, OG STADIG MER 17 500 brukere innlogget i løpet av perioden fra 25.april til 25.mai

18 18 BRUK AV IT'S LEARNING Hvor ofte bruker du it’s learning? (N=2333)Studenter Mer enn 3 ganger per dag12 % 1-3 ganger per dag49 % 1-3 ganger per uke31 % 1-3 ganger per mnd5 % Svært sjelden3 % Usikker/Vet ikke0 % Hvor ofte bruker du it’s learning? (N=747)Ansatte Mer enn 3 ganger per dag6 % 1-3 ganger per dag28 % 1-3 ganger per uke48 % 1-3 ganger per mnd11 % Svært sjelden5 % Usikker/ Vet ikke2 % Studenter Ansatte

19 19 It’s learning per i dag Funksjonalitet Innhold EnkelKompleks Adm Fag Enveis kommunikasjon, beskjeder om endringer i undervisning.. Nedlasting av forelesningsfoiler, Samarbeid via nett ifb. med oppgaveløsning, blogger, tilrettelegging for refleksjon rundt undervisning Ukjent/ high end Demonstrasjoner, film, Storyline, digitale eksperimenter, kunstneriske/kreative aktiviteter, multimedieprosjekter,.. ? ? Timeplan Innlevering (med tilbakemelding?) Oppgaveløsning /caseløsning via nett Streaming av forelesning Hvordan it's learning brukes i dag

20 20 NTNU: Virtuelt campus i Second Life Professor Ekaterina Prasolova- Førland og stipendiat Mikhail Fominykh

21 21

22 22 Konklusjon Det foregår så mye positiv og nyskapende aktivitet at vi kanskje kan kalle NTNU en trendleder?

23 23 Hva kjennetegner en trendleder? Kan vi si noe overordnet? Har en strategi/handlingsplaner som er tydelig på læringskvalitet og hvordan bruk av IKT kan bidra til å øke kvaliteten. Har undervisningsledere (rektor, prorektor, fak- ledere, inst-ledere, underv-program ledere) som er seg bevisst at de er både faglige OG pedagogiske ledere. Fra upublisert notat ”Viten om organisering”. Norgesuniversitetet 2010.

24 24 Hvordan kan IT-ansatte bidra til at vi ligger i forkant?

25 25 ”Ingen fortjener å være en del av et bedre NTNU enn det de selv er villig til å bidra til.” Ledermøtet på Røros 2010

26 26 IT-ansatte utgjør en viktig del av helheten… …men kan ikke gjøre jobben alene…

27 27 …og de kan fungere som fyrtårn

28 28

29 29 Hvem er de IT-ansattes viktigste samarbeidspartnere Lederne på alle nivå i organisasjonen må være seg bevisst at de også skal være pedagogiske ledere som blant annet har bruk av teknologi i utdanningen på agendaen Vi må ha et undervisningspersonell som er opptatt av nye former for undervisning og læring.

30 30 Forholdet mellom ledere og ”fyrtårn”. IT-monitor 2010.

31 31 Hva trenger undervisningslederne… …for å bli gode IKT og læring ledere? Støtte fra sentrale myndigheter (KD) NOKUT må definere e-læringskvalitet NTNUs kvalitetssikringssystem må inkludere e-læring UHR?

32 32 Er undervisningslederne opptatt av nye former for undervisning og læring?

33 33 Lærerne: Vi trenger flere ressurser

34 34 Lærerne: Gi oss bedre studenter (øk inntakskvaliteten)

35 35 Lærernes konklusjon (satt på spissen): Dersom kvaliteten på undervisningen min skal bedres, må det gjøre ved hjelp av faktorer jeg ikke er herre over. Jeg kan ikke gjøre noe selv.

36 36 Lærernes holdning er viktig… …blant annet fordi de skal legge premissene for IKT- endringer ”De som arbeider i primærprosessene, skal […] utforme premisser og beslutningsunderlag for endringstiltak.” Fra O-sak 13/09 Om: Handlingsplan 2010-2013 for IT ved NTNU

37 37 Lærernes holdning er viktig… …også fordi IT-ansatte i fremtiden ” …vil kunne få frigjort tid til å hjelpe vitenskapelig ansatte med teknisk/administrative oppgaver knyttet til forskning og undervisning.” Fra O-sak 13/09 Om: Handlingsplan 2010-2013 for IT ved NTNU

38 38 Flere utfordringer for IT-ansatte Meninger om IT ved NTNU: ” NTNU mangler helhetsforståelse for sentrale områder av virksomheten Fra lokalt hold er det manglende tillit til sentrale fagavdelinger og IT-avdelingen Manglende enhetlig politikk på flere viktige områder Fragmentert ansvar for strategisk viktige områder Det er liten tiltro til NTNU sin evne til å gjennomføre store IT utviklingsprosjekter ” Fra O-sak 13/09 Om: Handlingsplan 2010-2013 for IT ved NTNU

39 39 Svartmaling? Hvordan kan NTNU vise til så mye positiv IKT og læringsaktivitet at vi mener oss fortjent til tittelen trendleder (med forberdingspotensial) hvis bildet er så svart? Svart bilde

40 40 Løsning: NTNUs ledere og lærere må gi sine bidrag for at vi skal lykkes videre med IKT og læring. IT-ansatte kan ikke løse oppgaven alene.

41 41 Lykke til med utfordringene!


Laste ned ppt "1 ”NTNU - en trendleder?”. 2 The Horizon report 2010 En av trendene nå: åpne digitale læringsressurser NTNU har både fokus på og lang erfaring med bruk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google