Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Heving av NTNU-ansattes undervisning- og veilederkompetanse. En kort oppdatering. Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Heving av NTNU-ansattes undervisning- og veilederkompetanse. En kort oppdatering. Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Heving av NTNU-ansattes undervisning- og veilederkompetanse. En kort oppdatering. Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

2 2 Stillingskategori Samlet innmeldt behov fra fakultetene for basisopplæring i pedagogikk i 2013 Midlertidige/vikarer/åremål (bortsett fra stillingskategoriene listet nedenfor) 0 Toerstillinger8 Ph.d-er9 Student- og læringsassistenter0 Spørsmål til fakultetene om behov for basisopplæring i universitetspedagogikk for midlertidige i 2013. Her er svarene: Kun DMF og VM har svart innen fristen. NT og IVT har fått utsatt svarfrist.

3 3 Fakultetene har etterlyst pedagogisk påfyll til fast ansatte Hva med et mangfoldsprosjekt våren 2013? Hvordan skal NTNUs ansatte settes i stand til å møte mangfoldsutfordringene de møter når de underviser og veileder? Ved NTNU er det allerede i dag ca 1900 utenlandske studenter som lærerne skal forholde seg til i sin undervisning, over 2000 ph.d-er fra tilsammen 87 land som skal veiledes og mange utenlandske ph.d- er og ansatte som gir undervisning. Økt norsk studietilbøylighet vil gi økt mangfold. Hvordan kan vi skape økt bevissthet blant ansatte om at hvem de underviser og veileder bør reflekteres i den jobben de gjør?

4 4 Forutsetninger for et mangfoldsprosjekt (utkast) Prosjektet inngår i rektors planer om å bedre utdanningskvaliteten gjennom pedagogisk kompetanseutvikling for de ansatte ved NTNU. Prosjekt skal inngå i SVTs prosjektportefølje. Uniped er prosjektansvarlig. Prosjektets leveranser etterspørres av fagmiljø. Forslag til prosjektets leveranser utarbeides i samarbeid med interesserte fagmiljø. Prosjektet har en økonomisk maksimalramme på 750 000. Prosjektet gjennomføres vårsemesteret 2013. Prosjektplanene diskuteres i det sentrale utdanningsutvalget og i det sentrale forskningsutvalget. Prosjektet legger fram en kort sluttrapport for prorektor for utdanning og læringskvalitet, prorektor for forskning, det sentrale utdanningsutvalget og det sentrale forskningsutvalget.

5 5 Unipeds kontakt med fakultetene – behov for systematisering Det er behov for å systematisere kontakten og for flere typer kontakt. Uniped bør gå i dialog med enhetene for å drøfte hvordan de kan samspill med dem.

6 6 Hva sier lovverket om krav til pedagogisk basiskompetanse Eksempel på problemstilling: Det synes å være et KRAV til ALLE som underviser at de skal ha pedagogisk basiskompetanse. Dette var trolig ikke Kollegiets oppfatning da « Retningslinjer for vurdering av pedagogiske kvalifikasjoner hos søkerne til vitenskapelige stillinger» ble vedtatt i 1998. En utredningen fra Personal om dette og andre formuleringer i lovverket vil foreligge i UUs oktobermøte.

7 7 Krav om pedagogisk basiskompetanse - problem med håndheving Prorektor har laget et utkast til rutiner for å informere fakultet, institutt og den sentrale personalavdelingen om ansattes PEDUP-status og eventuelle mangel på progresjon som gjør det enklere å håndheve bestemmelsene.


Laste ned ppt "1 Heving av NTNU-ansattes undervisning- og veilederkompetanse. En kort oppdatering. Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google