Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Evalueringer av LMS Kan evalueringer av bruk av læringsstøttesystem lære oss noe i forhold til en ny anbudsprosess? NTNU som utgangspunkt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Evalueringer av LMS Kan evalueringer av bruk av læringsstøttesystem lære oss noe i forhold til en ny anbudsprosess? NTNU som utgangspunkt."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Evalueringer av LMS Kan evalueringer av bruk av læringsstøttesystem lære oss noe i forhold til en ny anbudsprosess? NTNU som utgangspunkt.

2 2 It’s learning - halleluja

3 3 EVALUERING AV IT’S LEARNING VED NTNU RESULTATER, VURDERINGER OG ANBEFALINGER Rambøll Management Consulting

4 4 IT’S LEARNING BRUKES MYE, OG STADIG MER  17 500 brukere innlogget i løpet av perioden fra 25.april til 25.mai

5 5 BRUK AV IT'S LEARNING Hvor ofte bruker du it’s learning? (N=2333)Studenter Mer enn 3 ganger per dag12 % 1-3 ganger per dag49 % 1-3 ganger per uke31 % 1-3 ganger per mnd5 % Svært sjelden3 % Usikker/Vet ikke0 % Hvor ofte bruker du it’s learning? (N=747)Ansatte Mer enn 3 ganger per dag6 % 1-3 ganger per dag28 % 1-3 ganger per uke48 % 1-3 ganger per mnd11 % Svært sjelden5 % Usikker/ Vet ikke2 % Studenter Ansatte

6 6 Læringsplattformene er i stor grad kun administrative støttesystemer for undervisning og læring; det handler stort sett om å holde oversikt over ressurser i tilknytning til undervisningen, få og gi beskjeder og levere oppgaver. (Kolås m. fl. 2008) Men hva brukes it’s learning til?

7 7 It’s learning per i dag Funksjonalitet Innhold Enkel Kompleks Adm Fag Enveis kommunikasjon, beskjeder om endringer i undervisning.. Nedlasting av forelesningsfoiler, Samarbeid via nett ifb. med oppgaveløsning, blogger, tilrettelegging for refleksjon rundt undervisning Ukjent/ high end Demonstrasjoner, film, Storyline, digitale eksperimenter, kunstneriske/kreative aktiviteter, multimedieprosjekter,.. ? ? Timeplan Innlevering (med tilbakemelding?) Oppgaveløsning /caseløsning via nett Streaming av forelesning Hvordan it's learning brukes i dag (Rambøll)

8 8 Kan ett og samme LMS brukes i alle emner og appellere til alle brukere?

9 9 HVEM ER MEST/MINST TILFREDS? Studenter !

10 10 Informatikk- studentene er kritiske til it’s learning Informatikkstudentene har sannsynligvis høyere forventninger til it’s learning enn studenter på andre emner. De er trolig også mer kritiske fordi har god kjennskap til alternativ til it’s learning og gode forutsetninger til å se muligheter for forbedringer i it’s learning. (Grønland 2010)

11 11 It’s learning per i dag Funksjonalitet Innhold Enkel Kompleks Adm Fag Enveis kommunikasjon, beskjeder om endringer i undervisning.. Nedlasting av forelesningsfoiler, Samarbeid via nett ifb. med oppgaveløsning, blogger, tilrettelegging for refleksjon rundt undervisning Ukjent/ high end Demonstrasjoner, film, Storyline, digitale eksperimenter, kunstneriske/kreative aktiviteter, multimedieprosjekter,.. ? ? Timeplan Innlevering (med tilbakemelding?) Oppgaveløsning /caseløsning via nett Streaming av forelesning Har it's learning noe å gjøre i hjørnet øverst til høyre? (Rambøll)

12 12 Om aktivitet ”øverst til høyre” (faglig innhold og kompleks funksjonalitet) •IKT-støtte i undervisningen […] vil […] ikke kunne begrenses til en diskusjon om bruk av it's learning. Her vil også andre verktøy spille en rolle. Vi utelukker ikke at it's learning kan bidra til denne typen bruk, men gitt at dette i større grad er en åpen prosess, mener vi at it's learning i mindre grad kan ha en definert rolle her. (Rambøll)

13 13 STRATEGIANBEFALINGER Strategi for bruk av IKT i undervisningen ved NTNU Sentral strategiLokal strategi ”Administrativ bruk” ”Behovsoversikt” ”Støtteressurser og kompetanseutvikling” ”Faglig bruk” Rambøll

14 14 LMS primært for studie- og studentadministrasjon? •Skal vi da i fremtiden etterspørre LMS som er gode på administrasjon og innføre ufravikelige institusjonelle eller nasjonale standarder på området - mens den faglige bruken bestemmes av fagmiljøene selv, dvs. at de 1000 blomstene skal få blomstre i den fagnære IKT-bruken?

15 15 Om lag 80 % har generelt godt utbytte av digitale verktøy i læringsarbeid Om lag 80 % har generelt godt utbytte av digitale verktøy i samarbeid med andre studenter Om lag 2/3 har godt utbytte av digitale verktøy i kommunikasjon med ansatte Studentenes mening om digitale verktøy

16 16 Populære digitale verktøy ved NTNU Bruk av andre IKT verktøy enn it’s learning. Rambøll.

17 17 Disse verktøyene gir bedre muligheter for samarbeid på tvers av emner/institusjoner Bør kjernefunksjonalitet dekkes av tilbud fra ”skyen”?

18 18 Studentene etterspør også større åpenhet i forhold til innhold enn det de finner i it’s learning Både studenter og lærere ønsker at studenter utenfor emnet/ studenter ved andre institusjoner/ allmennheten skal får tilgang til læringsressurser i emnet. (Grønland 2010).

19 19 Summen av evalueringene: Ønsker vi oss… •…et system med en kjerne som er likedan for alle og at denne kjernen håndterer studie- og studentadministrasjon •…og systemet skal gi den enkelte bruker mulighet til å trekke inn og bruke et stort knippe andre verktøy •…og hvor alle verktøyene spiller sammen innenfor rammen av systemet •…og som kan invitere alle til å delta i samarbeid •… og som kan gi fri tilgang til læringsmateriell og andre ressurser?

20 20 Men selv verdens beste system… …vil ikke alene kunne løse alle utfordringer på IKT i læring- området…

21 21 2004 Despite massive investments in both hardware and software…. …most faculty still teach as they were taught — that is, they stand in the front of a classroom providing lectures intended to supply the basic knowledge the students need

22 22 Åpenhet og samarbeid: Noen avklaringer som kan være nyttige: •Ønsker institusjonene å åpne undervisningen sin for alle? Hva med personvern? Hva med rettighetsproblematikken? Hvilke ressurser vil åpenhet kreve? •Ønsker institusjonene å brukes google docs, dropbox og facebook i utdanningen? Hvilke motforestillinger finnes?

23 23 Avslutningsvis: Flere ting å tenke på •Organisering av arbeidet med IKT i læring •Institusjonens strategi •Ledelse med fokus på utdanning

24 24 Organisering •Har institusjonene organisert arbeidet sitt med IKT i læring på best tenkelig måte? Finnes det er optimal måte å organisere arbeidet med IKT i læring på? (Nordkvelle m. fl. Kunsten å ile langsomt, Et problemnotat om organisering av pedagogisk bruk av IKT i norsk høyere utdanning. NUV. Under publisering)

25 25 Betydningen av å ha en strategi •Högskoleverket peker på betydningen av å forankre den pedagogiske bruken av IKT i institusjonenes overordnede strategi for undervisning og læring.

26 26 Betydningen av å ha en ledelse med fokus på utdanning •Dersom strategiene skal få gjennomslag og omsettes i praktisk arbeid, bør de forankres i ledelsen på alle nivå, fra sentral ledelse til de små enheter. Vi snakker her om en ledelse med fokus på utdanning. Et tydeligere pedagogisk lederskap i høyere utdanning synes å være en viktig forutsetning for suksess (Nordkvelle m. fl). Prorektor for utdanning og læringskvalitet NTNU. Berit Kjeldstad

27 27 Bør vi løfte sammen?

28 28 …for å være forberedt på fremtidens student… •http://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbXjWshttp://www.youtube.com/watch?v=7_zzPBbXjWs


Laste ned ppt "1 Evalueringer av LMS Kan evalueringer av bruk av læringsstøttesystem lære oss noe i forhold til en ny anbudsprosess? NTNU som utgangspunkt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google