Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leikvang Hallprosjekt Presentasjon av anbudspris på Leikvang Hallprosjekt Bergen Kommune, 26.mai 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leikvang Hallprosjekt Presentasjon av anbudspris på Leikvang Hallprosjekt Bergen Kommune, 26.mai 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leikvang Hallprosjekt Presentasjon av anbudspris på Leikvang Hallprosjekt Bergen Kommune, 26.mai 2005

2 Agenda  Hvorfor er vi her i dag? Bystyrevedtak Grundig arbeid  Innhentet tilbud  Reguleringsoppgave  Dugnadstimer  Opptak av lån internt i laget Byggesøknad  Presentasjon av tilbud  Driftsavtale

3 Leikvang hallprosjekt forutsetninger 1. Pris for hallbygg (idrett/barnehage /skole og kultur) er basert på justerte anbud pr 14.05.2005. 2. Alle tall er ex mva da bygget forutsettes leid ut til Bergen Kommune og kommer inn under den nye ordning fra 01.01.04 vedr. fritak for mva. 3. Rentesatser som er benyttet er tilnærmet dagens 10 års rente men det forutsettes at den endelige avtalte lånerente med bank skal legges til grunn i endelig leieavtale. 4. Leie for periode 01.01.07 – 31.12.08 forutsettes tillagt endelig kostpris for hallen og inkluderes i den totale finansieringen som er basert på 25 års annuitet.

4 Forutsetninger forts.: Drifts- og leieavtaler 1. Hallbygget overdras Bergen kommune etter leieperioden til en rimelig pris, eventuell når som helst i leieperioden til rest utestående lån pluss en margin til Stiftelsen. 2. Leie er brutto leie. Evt. leieinntekter fra barnehage etc. kommer til fradrag i overnevnte leie. 3. Det forutsettes at det utarbeides separate leie- og driftsavtaler med Bergen kommune i.h.t vanlige kommunale krav om drift av bygg. Hovding forutsetter å opprettholde eksisterende bruksrettigheter på Leikvang Stadion. 4. Forbehold om endring av eiendomsskatt

5 Pristilbud for hallbygget pr 14.05.05 "(000)" Kostpris iht justerte anbud pr 14.05.05NOK118.100 kommunalt tilskudd12.100 tippemidler13.000 dugnad 3.000 NOK90.000 Byggelånsrenter 6 %5.000 Nettokostpris 01.01.07 NOK95.000 Drift 2007/2008NOK10.000 Leie 2007/200814.700 Basis for langtidsfinansieringNOK119.700 Årlig leie i 25 år(annuitet): 8.430

6 Leikvang hallprosjekt Pris pr kvadratmeter:9.590

7 Driftsavtale for hele Leikvanganlegget  I tillegg til å bygge anlegget kan Stiftelsen påta seg en driftsavtale for hele Leikvanganlegget i første omgang for 3 år til en pris av NOK 5.000.000 (ex.mva) pr år. Pris inflasjonsjusteres med KPI årlig fra 2008. Energipriser utover 2005nivå justeres i henhold til energiindeks.  Forbehold om endringer i eiendomsskatt.

8 Leikvang hallprosjekt - Totale utgifter for Bergen Kommune pr år Driftsutgifter pr år NOK: Kr 5.000.000 Årlig renter og avdrag i 25 år: Kr 8.430.000 Totale kostnader ved Leikvangprosjektet: NOK 13.430.000

9 Mulige besparelser/synergier for Bergen Kommune Andre leieinntekterKr 300.000 Besparelse for transport av eleverKr 900.000 Besparelser/synergier pr år: NOK 1.200.000

10 Synergier ved realisasjon av Leikvang hallprosjekt  Leikvangprosjektet kostnader pr år: NOK 13.430.000  Inntekter/synergier pr år: NOK 1.200.000  Totale kostnader pr år: NOK 12.230.000


Laste ned ppt "Leikvang Hallprosjekt Presentasjon av anbudspris på Leikvang Hallprosjekt Bergen Kommune, 26.mai 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google