Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leikvang Hallprosjekt

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leikvang Hallprosjekt"— Utskrift av presentasjonen:

1 Leikvang Hallprosjekt
Presentasjon av anbudspris på Leikvang Hallprosjekt Bergen Kommune, 26.mai 2005

2 Agenda Hvorfor er vi her i dag? Presentasjon av tilbud Driftsavtale
Bystyrevedtak Grundig arbeid Innhentet tilbud Reguleringsoppgave Dugnadstimer Opptak av lån internt i laget Byggesøknad Presentasjon av tilbud Driftsavtale

3 Leikvang hallprosjekt forutsetninger
Pris for hallbygg (idrett/barnehage /skole og kultur) er basert på justerte anbud pr Alle tall er ex mva da bygget forutsettes leid ut til Bergen Kommune og kommer inn under den nye ordning fra vedr. fritak for mva. Rentesatser som er benyttet er tilnærmet dagens 10 års rente men det forutsettes at den endelige avtalte lånerente med bank skal legges til grunn i endelig leieavtale. Leie for periode – forutsettes tillagt endelig kostpris for hallen og inkluderes i den totale finansieringen som er basert på 25 års annuitet.

4 Forutsetninger forts.: Drifts- og leieavtaler
Hallbygget overdras Bergen kommune etter leieperioden til en rimelig pris, eventuell når som helst i leieperioden til rest utestående lån pluss en margin til Stiftelsen. Leie er brutto leie. Evt. leieinntekter fra barnehage etc. kommer til fradrag i overnevnte leie . Det forutsettes at det utarbeides separate leie- og driftsavtaler med Bergen kommune i.h.t vanlige kommunale krav om drift av bygg. Hovding forutsetter å opprettholde eksisterende bruksrettigheter på Leikvang Stadion. Forbehold om endring av eiendomsskatt

5 Pristilbud for hallbygget pr 14.05.05
"(000)" Kostpris iht justerte anbud pr NOK kommunalt tilskudd 12.100 tippemidler 13.000 dugnad 3.000 90.000 Byggelånsrenter 6 % 5.000 Nettokostpris 95.000 Drift 2007/2008 10.000 Leie 2007/2008 14.700 Basis for langtidsfinansiering Årlig leie i 25 år(annuitet): 8.430

6 Leikvang hallprosjekt
Pris pr kvadratmeter:9.590

7 Driftsavtale for hele Leikvanganlegget
I tillegg til å bygge anlegget kan Stiftelsen påta seg en driftsavtale for hele Leikvanganlegget i første omgang for 3 år til en pris av NOK (ex.mva) pr år. Pris inflasjonsjusteres med KPI årlig fra Energipriser utover 2005nivå justeres i henhold til energiindeks. Forbehold om endringer i eiendomsskatt.

8 Leikvang hallprosjekt - Totale utgifter for Bergen Kommune pr år
Driftsutgifter pr år NOK: Kr Årlig renter og avdrag i 25 år: Kr Totale kostnader ved Leikvangprosjektet: NOK

9 Mulige besparelser/synergier for Bergen Kommune
Andre leieinntekter Kr Besparelse for transport av elever Kr Besparelser/synergier pr år: NOK

10 Synergier ved realisasjon av Leikvang hallprosjekt
Leikvangprosjektet kostnader pr år: NOK Inntekter/synergier pr år: NOK Totale kostnader pr år: NOK


Laste ned ppt "Leikvang Hallprosjekt"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google