Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Royal Ministry of Culture and Church Affairs 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – revidering 2009 4. Juni 2009 Rådgiver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Royal Ministry of Culture and Church Affairs 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – revidering 2009 4. Juni 2009 Rådgiver."— Utskrift av presentasjonen:

1 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – revidering 2009 4. Juni 2009 Rådgiver Frode Langø

2 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 2 2.2.4 Kommunal garanti ”Flerbrukshaller og spesialhaller som f.eks. fotballhaller, ishaller, ridehaller, svømmehaller, bowlinghaller og tennishaller” endres til: ”Alle typer haller”

3 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 3 2.2.7 Krav om eiendomsrett eller feste-/leierett til grunn I dette kapitelet og i tilsvarende kapitler under nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet, de to første avsnittene erstattes med følgende tekst: Søker må ha rett til bruk av grunnen hvor anlegget ligger/skal ligge. Denne retten skal ha hjemmel i ett av følgende forhold, og den skal dokumenteres. Tinglyst eiendomsrett, som skal dokumenteres med bekreftet utskrift av grunnboken. Tinglyst feste-/leierett av minimum 40 års varighet, som skal dokumenteres med bekreftet kopi av feste-/leieavtalen og bekreftet utskrift av grunnboken. For anlegg på kommunal eller fylkeskommunal grunn skal det foreligge avtale med kommunen/fylkeskommunen om bruk av grunnen, med en minimum varighet på 40 år.

4 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 4 Frist for til å oppdatere registeret Frist for kommuner og fylkeskommuner til å oppdatere registeret for idrettsanlegg flyttes fram fra 1. desember til 15. september, slik at den ikke sammenfaller med søknadsbehandlingen.

5 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 5 2.5 Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av planer Følgende presisering settes inn som eget avsnitt i kapitel 2.5.1 Generelt ”Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning skal dokumenteres med brev fra den som har godkjent planene og med tegninger påført godkjenningsstempel. Dokumentasjon skal følge søknad om spillemidler og skal være datert senest 15. januar 2010. Dersom godkjenning er gjort senere, er søknaden ikke i formell orden ved tildelingen i 2010.” I tillegg til idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er søkers vedtekter gjenstand for forhåndsgodkjenning, dersom søker er en sammenslutning nevnt i pkt. 2.2.1, e-g. Godkjenning av vedtektene gir ikke garanti for tilskudd.

6 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 6 Særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg nytt vedlegg (vedlegg 8) om utforming av avtalepunkter for interkommunale avtaler om investering i og drift av større interkommunale idrettsanlegg.

7 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 7 2.6.5 Fastsatte søknadssummer for en del typer ordinære idrettsanlegg Det foreslås følgende endringer i dette kapitelet: Isanlegg (kunstis) Maksimalt søknadssum for bandybane med 285m rundbane økes fra 4 mill. kroner til 4,5 mill. kroner. Anlegg for kampidretter Spesialhall for kampidrett tas med i bestemmelsene. Tilskuddets størrelse vil være etter særskilt vurdering fra departementet. Svømmeanlegg ”For konkurransebasseng forutsettes det at det også er avsatt arealer for arrangementtekniske oppgaver og tilskuere.”

8 Royal Ministry of Culture and Church Affairs 8 3.2 Ordinære nærmiljøanlegg Under kapitel 3.2.1 Tilskuddsberettigede anleggstyper/elementer,følgende avnitt tas inn i bestemmelsene: ”Det kan søkes om tilskudd til også andre anleggstyper/elementer, forutsatt at departementet på forhånd har skriftlig godkjent type/element.”


Laste ned ppt "Royal Ministry of Culture and Church Affairs 1 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – revidering 2009 4. Juni 2009 Rådgiver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google