Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Langsiktig verdiskapning- styrets rolle Polyteknisk Forening 26. April 2007 Finn Jebsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Langsiktig verdiskapning- styrets rolle Polyteknisk Forening 26. April 2007 Finn Jebsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Langsiktig verdiskapning- styrets rolle Polyteknisk Forening 26. April 2007 Finn Jebsen

2 2 Del 1 Den verdiskapende bedrift

3 3 Det fundamentale utgangspunkt Bedriftens samfunnsrolle er bærekraftig verdiskapning Til glede for eiere, kunder, ansatte, samfunn m.v.

4 4 Hva preger en verdiskapende bedrift? Evne til god drift Evne til strukturell vekst Dette krever en sterk og dyktig organisasjon Både ledelsen og styret må ha fokus på det

5 5 Å bygge en sterk organisasjon Kultur Kompetanse Ledelse ”Det gyldne triangel” – gjensidig avhengig og gjensidig forsterkende

6 6 Bedriftskultur Bedriftskultur = de rådende holdninger -Det er vanskeligere å utvikle gode holdninger enn å utvikle kunnskap -En sterk og god bedriftskultur vil gi konkurransefordel

7 7 Verdiskapende bedriftskultur Prestasjonsorientert Forbedringsorientert Langsiktig

8 8 Kompetansebygging Kultur er å ville, kompetanse er å kunne Målet er førsteklasses nøkkelprosesser Viktig å ha ”vår måte å gjøre det på”- gi medarbeiderne praktiske redskap Men viktigst er ”trening på jobben” – trene i bruken av redskapene Dette krever at ledelsen setter coaching i sentrum

9 9 Lederutvikling Lederutvikling = å få det til å skje God ledelse kan læres – som alt annet En god organisasjon blir mer enn summen av individene Laget er viktigere enn stjernene Ensomme ledere er sjeldne gode – det er heller ikke ensomme beslutninger Kunnskapsrikt lederskap og internrekruttering danner basis

10 10 En god leder Stiller krav og tar ansvar Har realkompetanse om bedrift og bransje Bygger medarbeidere, organisasjon og kultur Er interessert i kolleger og gleder seg over deres suksess Er ikke engstelig for kollegers dyktighet eller for å bli avhengig av dem Aksepterer å være et godt eksempel – ”walk the talk”

11 11 Del 2 Styrets rolle

12 12 Det gode styret Setter langsiktig verdiskapning som mål Innser at verdiskapning avhenger av en dyktig og sterk ledelse/organisasjon Spiller sammen med ledelsen – er i samme båt Baserer sin autoritet på reelle bidrag til bedriftens utvikling – viser at de kan ro Har sin lojalitet til bedriften og hele aksjonærfellesskapet

13 13 Det gode styremedlem Har egnete personlige holdninger og kvaliteter Har relevant erfaring og kvalifikasjon – gjerne fra ledelse og styrearbeid Er bevisst sin rolle

14 14 Styrets rolle skal utfordre ledelsen, sette høye mål – men samtidig skape trygghet og mot må se helheten og sette riktig tidsperspektiv – for seg selv og ledelsen bidra til verdiskapning, særlig gjennom dialog å indentifisere forbedrings- og vekstmuligheter må gi armslag til den ledelsen som presterer - og skifte ut den som over tid ikke gjør det

15 15 Ledelsens rolle Skal drive bedriften og være ansikt utad Ta verdiskapning på alvor og akseptere å bli stilt krav til Holde styret godt oppdatert – relevant løpende rapportering er viktig Sørge for gode saksunderlag til de saker som fremlegges Ta styret med i god og åpen dialog

16 16 Styrets vs ledelsens rolle Norske styrer er non-executive – deres rolle må forstås innen denne ramme Alle gode selskaper er administrasjonsstyrte Det er ikke konflikt mellom å ha at godt styre og en sterk administrasjon Det er viktig å ha en avklart og god arbeidsplan for året, ikke kun møteplan

17 17 Styrets hovedoppgaver Kontrolloppgaven Utviklingsoppgaven

18 18 Kontrolloppgaven Handlinger må tåle dagens lys, kontroll- systemer må være gode, rolledeling klar Stikkord: Etiske retningslinjer, corporate governance, risikostyring, revisjon, rapportering, forvaltning/tilsyn Primært en tilbakeskuende oppgave

19 19 Utviklingsoppgaven Stikkord: effektiv drift, god strategi, sunn finansiering, rett ledelse, utviklingsprogrammer, langsiktighet, mm Primært en fremadrettet oppgave

20 20 Styrets hovedoppgave Styrets viktigste oppgave er å bidra til utvikling og verdiskapning gjennom –Å fokusere på utvikling av en sterk og dyktig organisasjon –Å gjøre ledelsen bedre

21 21 Tema 1- styrets fokus Fortrenger kontrolloppgaven styrets utviklingsoppgave? Bidrar fokus på Corporate Governance på en uheldig måte i denne sammenheng?

22 22 Tema 2 – styrets synlighet Hvor viktig er det at styret er synlig eksternt?

23 23 Tema 3 - uavhengighet - Når er uavhengighet viktig? - Uavhengige styremedlemmer – hvem er det?

24 24 Tema 4 - kontinuitet Hvor lenge bør et styremedlem sitte? Bør tidligere leder sitte i styret?

25 25 Tema 5 – aktiv eierstyring Er eiere en homogen gruppe – eller gjør ulikt tidsperspektiv dem ulike?

26 26 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Langsiktig verdiskapning- styrets rolle Polyteknisk Forening 26. April 2007 Finn Jebsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google