Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Recoveryverksteder - fellesarenaer for utvikling, samarbeid og kunnskap» Nettverkssamling for kommunepsykologer Sandefjord 14.04.2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Recoveryverksteder - fellesarenaer for utvikling, samarbeid og kunnskap» Nettverkssamling for kommunepsykologer Sandefjord 14.04.2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Recoveryverksteder - fellesarenaer for utvikling, samarbeid og kunnskap» Nettverkssamling for kommunepsykologer Sandefjord 14.04.2015

2 Recovery Forskningsbasert kunnskap utviklet av og med personer som har egenerfaring med psykisk helse- og/eller rusproblemer Handler om personers håndtering av sin situasjon for å skape et meningsfylt liv i lokalmiljøet – hva hjelper? Ta tilbake kontroll, ha muligheter og håp Handler ikke nødvendigvis om å bli «symptomfri», men å leve et godt liv som innbygger

3 Recoveryorienterte praksiser Det fagpersoner gjør og tilbyr for å støtte den enkelte i arbeidet med å komme videre i sin prosess Boutillier mfl., 2011) 4 kjerneområder: 1. fremme medborgerskap, 2. organisasjonsmessig lojalitet, 3. støtte til personens egne recoverymål og 4. samarbeidsrelasjoner Håp, kontroll og muligheter Fokus på folks ressurser Sosiale betingelser & hverdagslivet mer på dagorden. Kontekst i fokus Erfaringskonsulenter

4 Politiske føringer i Asker kommune Veilederen «Sammen om mestring» Kommuneplan 2007-2020: Asker skal være et godt sted å bo i alle livssituasjoner, også om helsa svikter Helse og omsorg, Strategi 2020 Visjon: «Sammen gjør vi det mulig» 1 av 5 innsatsomeråder: Aktiv brukerrolle Temaplan psykisk helse og rus

5

6 Recoveryverksteder i Asker Et samarbeid mellom Høyskolen i Buskerud og Vestfold, Asker kommune med støtte fra Ekstrastiftelsen Utviklingsarbeidet i SFPR Recovery Colleger i UK, ImRoc Kunnskapssammentillingen ( Borg, Stenhammer og Karlsson, 2013) erfaringskompetanse Recovery Colleger i UK, ImRoc Kunnskapssammentillingen ( Borg, Stenhammer og Karlsson, 2013) erfaringskompetanse Fokus: hvordan arbeide om recovery i praksis i en kommune i et bredt samarbeid

7 Hensikt, mål og målgruppe Ønske om å bidra til sosial deltakelse, bruke folks kompetanse & mer recoveryorienterte tjenester Innbyggere i Asker med erfaringer med psykisk helse og rus utfordringer, fagfolk, pårørende og andre interesserte Støtte folks innsatser med å «komme seg» Finne arenaer og muligheter i lokalmiljøet som kan være til hjelp

8 Hovedmål for Recoveryverkstedene Utvikle og tilby recoverybaserte dialogarenaer og temagrupper som kan støtte personers bedrings- og mestringsprosesser Styrke muligheter for ansettelse av erfaringskonsulenter i utviklingstiltak og tjenester Styrke recoverykunnskapen og utvikling av recoveryorienterte tjenester og praksisformer Utvikle arbeidsformer innen recovery som kan inspirere andre kommuner

9 Planlegging og gjennomføring Brukerdeltagelse og brukerstyring Mest mulig åpen agenda Skole til verksted Møtested Kick off januar Veien blir til mens du går Fokus: ikke planlegge for mye

10 Recoveryverksteder vår 2014 Temaer – Bygge nettverk – Åpenhet – Arbeid og aktivitet – Lære av hverandre – Guider til møteplasser og tjenestetilbud Grupper – Guider – Arbeid og aktivitet – Musikkstudio gruppe – Vennegruppe

11

12

13 Recoveryverksteder høst 2014 Temakvelder – Inkluderende arbeidsliv, hvordan bruke RV i tjenesteutvikling, politikerbesøk Vennegruppe Evaluering

14 Nå: Temacafe Tjenesteutvikling Erfaringskonsulenter Digitale fortellinger - kurs Grupper - fortsettes Hoved Recoveryverksted – tema og samle tråder


Laste ned ppt "«Recoveryverksteder - fellesarenaer for utvikling, samarbeid og kunnskap» Nettverkssamling for kommunepsykologer Sandefjord 14.04.2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google