Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 1 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid Boligkonferansen 2011 Torsdag 5. mai Ulf R. Hansen, Tromsø kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 1 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid Boligkonferansen 2011 Torsdag 5. mai Ulf R. Hansen, Tromsø kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 1 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid Boligkonferansen 2011 Torsdag 5. mai Ulf R. Hansen, Tromsø kommune

2 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 2 Agenda Å hoppe etter Cathrine… Hva er brukermedvirkning Nivå på brukermedvirkning Hvorfor Hvordan Utfordringer Erfaringer fra Tromsø Resultater fra Tromsø Anbefalinger

3 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 3 Hva er Brukermedvirkning Brukermedvirkning er en betegnelse for beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud hvor brukeren i større eller mindre grad har innflytelse.brukeren Brukermedvirkning skjer når brukeren på individnivå og brukerorganisasjonene på systemnivå får delta i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av tiltak. Medvirkning lar også brukeren få lov til å ha ansvar for eget liv og ta egne valg.

4 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 4 Nivå på brukermedvirkning Brukermedvirkning skjer på to nivåer: –Individnivå Samarbeid mellom den enkelte bruker og fagpersoner og forvaltning. Brukeren er den som vet best om sin egen livssituasjon. Fagkompetansen og brukerkompetansen utfyller hverandre. Brukeren kan utvikle en individuell plan sammen med fagpersonell, eller på annen måte ta del i egen situasjon.individuell plan –Systemnivå Brukerorganisasjonene er representert på ulike nivåer for å ivareta brukernes erfaringer, og med basis i brukerkompetansen, bidra til å utvikle gode tjenester. Dette kan skje gjennom møter, høringer og prosjekter.høringer

5 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 5 Hvorfor brukermedvirkning Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon: ” … brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. ” ”Hensikten med brukermedvirkning er å tilføre forvaltningen kompetanse som brukerne har, og å utvikle forslag til endringer som bedrer tilbudet til brukerne.”brukermedvirkning

6 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 6 Hvorfor brukermedvirkning ”Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.”

7 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 7 Hvordan oppnå Brukemedvirkning http://www.helsedirektoratet.no/psykisk_helse_tjenest en/for_kommunen/brukermedvirkning/ brukerkomp etanse _36523http://www.helsedirektoratet.no/psykisk_helse_tjenest en/for_kommunen/brukermedvirkning/ brukerkomp etanse _36523 –For at brukermedvirkning skal bli en realitet, er det nødvendig at brukerne og deres organisasjoner tilføres kompetanse og ressurser. –Brukermedvirkning forutsetter at brukeren har kompetanse og ressurser og vet en del om «hva som hjelper». En del brukere trenger mye informasjon for å klare å tematisere sine hjelpebehov. Mange kommuner gir eksempelvis ennå ikke økonomisk eller annen støtte til lokal- eller fylkeslag av bruker- eller pårørendeorganisasjoner.

8 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 8 Utfordringer i brukermedvirkning Boligsosial samhandling Holdninger hos byråkraten Maktbalansen Forskjellig språk og kompetanse Forskjellige mål Praktiske. Brukernes muligheter til å delta…

9 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 9 Brukermedvirkning i Tromsø ”Boligsosial handlingsplan 2009-2014” ”Boligsosialt brukerråd”  Brukerpanel Brukerrepresentanter i alle boligsosiale arbeidsgrupper (jobber med 6 av strategiene i BSHP) Brukerstyring: Brukerbasen På individnivå

10 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 10 Resultater i Tromsø Samhandling i stedet for konflikter Brukerorganisasjonene er kanaler til politikerne Tilførte ressurser Økt kvalitet i beslutningene –For kommunen –For brukeren Økt selvstendiggjøring av brukerne

11 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 11 Anbefalinger La brukeren være med å utforme eget tjenestetilbud. Bedre boligsosial samhandling! Gjør brukerorganisasjonene i stand til å ivareta brukernes interesser Bruk ressursen brukerorganisasjonene representerer


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid 1 Brukermedvirkning i boligsosialt arbeid Boligkonferansen 2011 Torsdag 5. mai Ulf R. Hansen, Tromsø kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google