Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Recovery i praksis - muligheter og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Recovery i praksis - muligheter og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Recovery i praksis - muligheter og utfordringer
Nina Thorbjørnsen Phd. Universitetet i Stavanger Dagrunn Sømme Avdelingsleder Sandnes kommune Oslo 15. oktober 2014

2 Bakteppe Vernepleiere, videreutdanninger i rus og psykisk helse, master i endringsledelse og sosialt arbeid To artikler i Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid Nr. 03/2006 Mitt bu, min heim, min keiserdom, mitt rike her på jord Nr. 04/2007 Er 1. og 2. linjen mer opptatt av kontroll enn behandling? Medforfatter i 2 fagbøker Vernepleiefaglig teori og praksis- sosialfaglige perspektiver. Owren. T og Linde. S (red).(2011) VARIASJON OG DIALOG, perspektiver på psykisk helsearbeid. Andersen. A.J.W. og Karlsson. B.E.(red.)(2011) Oslo 15. oktober 2014

3 Vernepleiefaglig teori og praksis (2011)
Variasjon og dialog (2011) Oslo 15.oktober 2014

4 Recovery i praksis - muligheter og utfordringer
Prosjekt «Luragaten», ROP-teamet 2006 – Oppsøkende behandlingsteam, Housing First, Praksis og kunnskapsutvikling i NAV, Oslo 15. oktober 2014

5 Oslo 15. oktober 2014

6 Den miljøterapeutiske ideologien
Tenke muligheter heller enn hindringer Styrke håpet og motvirke håpløshet Vise hverandre respekt Arbeide for en tilværelse der det er mulig å mestre livets vanskeligheter uten å måtte frykte å bli stående alene. - Prosjekt Luragaten 2003 Oslo 15. oktober 2014

7 Tankene bak arbeidet vårt i 2003=2014
Brukeren har rett til å definere sine problemer og bestemme hvilke hjelp han/hun trenger Vi ønsker å gi brukeren makt og kontroll i relasjonen Relasjonen mellom bruker og personal er et bærende grunnlag for videre utvikling hos bruker og personal Oslo 15. oktober 2014

8 Anbefaling nr. 37 Personens egne ressurser må støttes under hele behandlingsforløpet på en slik måte at livskvalitet bedres Oslo 15. oktober 2014

9 Recovery Recovery, eller bedringsprosesser England Norge
”Recovery handler om å skape seg et meningsfullt og tilfredsstillende liv, slik som personene selv definerer det, med eller uten symptomer og problemer som kan komme og gå” (Shepherd, Boardman&Slade, 2008). Norge Lite fremstilt som et sentralt begrep og perspektiv Grunnlagsperspektivene i recovery sammenfaller med sentrale politiske satsingsområder innen psykisk helse de siste år Oslo 15. oktober 2014

10 Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
Sammen om mestring Veilederen tittel er: «Sammen om mestring» - dvs. Målet er at brukeren mestrer eget liv. Allerede på side 11 under HOVEDPUNKTER står det at perspektiver som empowerment og recovery bør prege tjenesteytingen I kapittelet lokalt psykisk helse- og rusarbeid –viktige faktorer side 31 og 32, kan du lese litt mer om bedringsprosesser og recovery. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet , avdeling psykisk helse og rus

11 Realisering av recovery- orienterte praksiser
- krever at det utvikles fellesarenaer der ulike stemmer og erfaringer blir hørt. Dette gjelder både bruker-, pårørende-, fagperson-, forsker-, byråkrat- og politikerstemmer.  Oslo 15. oktober 2014

12 RECOVERY-ORIENTERT PRAKSIS
Fra pasientsentrert til personsentrert hjelp Det dreier seg om personenes egen innsats Recovery er både sosialt og individuelt Det handler mer om livsprosesser enn resultat Forskning viser at recovery foregår på ulike vis, ikke rettlinjet eller strømlinjet Oslo 15. oktober 2014

13 Viktig forutsetning for recovery orientert-praksis
Å anse brukernes erfaringer som viktige, like legitime og innsiktsfulle som andre aktører sine erfaringer og oppfatninger (Hans Tore Hansen m.fl. NAV- med brukeren i sentrum). Oslo 15. oktober 2014


Laste ned ppt "Recovery i praksis - muligheter og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google