Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 2014 – Sammen om mestring Brukeren, viktigste aktør Psykisk helse og rus i sammenheng Kunnskapsbaserte tjenester Samhandling Hjelp der folk bor Pårørende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 2014 – Sammen om mestring Brukeren, viktigste aktør Psykisk helse og rus i sammenheng Kunnskapsbaserte tjenester Samhandling Hjelp der folk bor Pårørende."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 2014 – Sammen om mestring Brukeren, viktigste aktør Psykisk helse og rus i sammenheng Kunnskapsbaserte tjenester Samhandling Hjelp der folk bor Pårørende

2 2 Krav og forventninger til lokalt psykisk helse- og rusarbeid Bruker- og mestringsperspektiv i tjenestene Helhetsperspektiv - tjenestene og tjenestenivåene må samarbeide Psykisk helse og rus må ses i sammenheng

3 3 Sentralt perspektiv fremover Recovery på trygg politisk grunn ! «Sentrale perspektiver som empowerment og recovery bør prege tjenesteytingen» (Helsedirektoratet, 2014)

4 4 Brukeren som viktigste aktør Brukerstemmen og brukerkunnskap skal ha en sentral plass i all tjenesteyting

5 5 Recoveryperspektivet Vokste fram på 1980-tallet –Enkelthistorier formidlet gjennom brukerorganisasjoner om at brukere ble bedre tross rådende oppfatning om det motsatte –Følgestudier viste at tidligere brukere ble friske eller levde godt med sin lidelse –Man begynte å vektlegge andre ting i brukerens liv enn symptomer og lidelsestrykk

6 6 Recoveryperspektivet «…legger til grunn at tjenesteutøveren anser brukeren som ekspert på seg selv og formidler tro på at han eller hun kan utvikle seg og få et bedre liv.» Sammen om mestring, s.32

7 7 Recovery En personlig og sosial prosess Endring av holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller Gir håp, trivsel og mulighet til å bidra På tross av begrensningene som de psykiske problemene representerer Ny mening og nye mål for livet Muligheter til å vokse og utvikle seg (Kilde: Borg, Karlson og Steinshammer, «Recoveryorienterte praksiser», 2013, s. 17) (oversettelse av Anthony, 1993)

8 8 Hva er viktig for folk? «Vi må tenke at det som er viktig for vanlige folk, det er viktig for folk med psykisk helse- og rusproblemer» Geoff Shepherd

9 9 Levekår og recovery Sosial inkludering Bolig Utdanning Økonomi Arbeid Livsstil

10 10 BESKYTTELSESFAKTORER Gode skolefaglige prestasjoner Hobbyer og interesser, spesielle talent hos barnet Humoristisk sans Økonomi og utdanningsnivå hos foreldre

11 11

12 12 Økt oppmerksomhet på personlige verdier Utfordrer det stigmatiserende skillet «oss» og «dem» Gir synlige rollemodeller for recovery Er en vesentlig kilde til håp (Mike Slade, 2009) Brukeransettelser Det er per 2013 registrert 50 erfaringskonsulenter/medarbeidere i offentlige stillinger innen psykisk helse/rus. (www.erfaringskompetnse.no)

13 13

14 14 Deres møte med barna Å skape håp Systematisk tilbakemelding, KOR skjema Skape et meningsfylt liv til tross for begrensinger Spillet «Hei» som arena, for å skape likeverd i samspillet

15 15 Kan en jobbe recoveryorientert alltid? Kan en veilede foreldre rundt deres omsorgsrolle og samtidig være recovery- orientert? Kan en frata foreldre omsorgen for deres barn og samtidig være recovery- orientert?

16 16 Når foreldrene fratas omsorgen for sine barn

17 17 Superhelten Sara, en filmen film


Laste ned ppt "1 2014 – Sammen om mestring Brukeren, viktigste aktør Psykisk helse og rus i sammenheng Kunnskapsbaserte tjenester Samhandling Hjelp der folk bor Pårørende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google