Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telemark, 07.10.15 Irene Wormdahl Recovery som begrep og perspektiv i psykisk helsearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telemark, 07.10.15 Irene Wormdahl Recovery som begrep og perspektiv i psykisk helsearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Telemark, 07.10.15 Irene Wormdahl Recovery som begrep og perspektiv i psykisk helsearbeid

2 2 Recovery – veien å gå? «Sentrale perspektiver som empowerment og recovery bør prege tjenesteytingen» (Helsedirektoratet, 2014) Recovery på trygg politisk grunn !

3 3 Hvordan beskrives recovery i forskningslitteraturen? Hva kjennetegner recoveryorienterte praksiser? Finnes det eksempler på opplæringsprogram og kartleggings- og evalueringsverktøy? Hensikt: Oppsummere forskningsbasert kunnskap som kan være nyttig for klinisk praksis

4 4 En veileder for psykisk helsepersonell Råd for å arbeide med brukere på en recoveryorientert måte Hensikt: Å støtte utvikling av recoveryorienterte tjenester

5 5 Recovery-perspektivet Vokste fram på 1970/1980-tallet –Enkelthistorier formidlet gjennom brukerorganisasjoner om at brukere ble bedre tross rådende oppfatning om det motsatte –Følgestudier viste at tidligere brukere ble friske eller levde godt med sin lidelse –Man begynte å vektlegge andre ting i brukerens liv enn symptomer og lidelsestrykk

6 6 Recovery En personlig prosess Endring av holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller Gir håp, trivsel og mulighet til å bidra På tross av begrensningene som de psykiske problemene representerer Ny mening og nye mål for livet Muligheter til å vokse og utvikle seg

7 7 Den personlige recoverymodellen

8 8 RecoverymodellMedisinsk modell Livet og hverdagenPatologi og symptomer BiografiSykdomshistorie PersonorienteringSykdomsorientering RessurserBehandlingstiltak ErfaringsekspertLege og pasient Personlig meningDiagnose ValgmulighetCompliance/»lydighet» ErfaringskunnskapRCT studier EgenkontrollEksperter Personlig ansvarProfesjonelt ansvar I sosial kontekstAkontekstuell (Borg, Karlsson og Stenhammer, 2013, s. 21) Fra «pasientsentrert» til «personsentrert»

9 9 «Recoverymål settes av brukeren og er drømmer med tidsfrister» Mike Slade, 2015

10 10 «Å arbeide på en recoveryorientert måte begynner med en overveielse av verdier»

11 11 Grunnlaget for en recoveryorientert psykisk helsetjeneste Krever tre prosesser: Gjøre verdier synlige Integrere dem i daglig praksis Skreddersy praksis ved bruk av systematiske tilbakemeldinger

12 12 Relasjoners sentrale betydning Relasjonen "hjelper - bruker" er gjensidig og begge må bidra aktivt for at relasjonen skal fungere

13 13


Laste ned ppt "Telemark, 07.10.15 Irene Wormdahl Recovery som begrep og perspektiv i psykisk helsearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google