Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Marit Borg - Tr heim 2007 Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet  ” Å komme seg” i det daglige  Hva handler bedringsprosesser om?  Hva hjelper?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Marit Borg - Tr heim 2007 Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet  ” Å komme seg” i det daglige  Hva handler bedringsprosesser om?  Hva hjelper?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Marit Borg - Tr heim 2007 Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet  ” Å komme seg” i det daglige  Hva handler bedringsprosesser om?  Hva hjelper?  Å bli møtt som person – ikke pasient  Romslige fagpersoner  Gode arenaer  Hva så?

2 Marit Borg - Tr heim 2007 Rammebetingelser….  Opptrappingsplan for psykisk helse 1998-08  Brukermedvirkning  Lokalbaserte tilbud  Individuell plan….bedre samordning  Psykisk helsearbeid  Sykehusreform 2002  HF Sentralisering & spesialisering  Samordning med somatikk

3 Marit Borg - Tr heim 2007 Utfordringer…..  Doble meldinger …….  Desentralisere - Sentralisere  Styrke brukerrollen – EBM kunnskap  Mangfold & valg – Ensretting & strømlinjet  Tid og ro - Produksjonstall  Åpenhet & helhet - ”Pasientflyt”  ”Leve i det motsetningsfylte & forvalte motsetningne”……

4 Marit Borg - Tr heim 2007 Utfordringer….  Brukerstemmen blir ikke hørt  Brukerkunnskap anerkjennes ikke  Brukeres historier plasseres i en patologisk ramme  Brukerperspektivet domineres av profesjonell og akademisk makt

5 Marit Borg - Tr heim 2007 Kunnskap om ’ å komme seg’ & hva som hjelper  I stor grad historiene til fagfolk og forskere  Nå; mange kilder….  Levde erfaring  De rundt  Fagfolks……’den skjulte praksis’….  Almenmenneskelige erfaringer….”vi” – i motsetning til ” dem” – ”oss”.

6 Marit Borg - Tr heim 2007 Viktig med studier av bruker- erfaringer……  Få fram brukerkompetansen  Få fram mangfoldet i hva som hjelper, oppgjør med kronisitets-paradigme  Ulike veier….heterogenitet i forløp  Ulike forståelser av ’bedring’  Helsebegrep, salutogenese, resiliense, endring

7 Marit Borg - Tr heim 2007 Hva er bedring?  Jo…jeg vil vel beskrive det ( bedring) som å fungere normalt….i forhold til…...altså jeg jobber, det tar en stor stor del av tida mi, og kreftene mine….sannsyligvis for mye….. Og så er jeg gift, og det tar sin tid….og er en veldig viktig del…Jeg tenker i grunn på de vanlige normale sakene, som vi alle bare må gjøre, som å handle og vaske og betale regninger og ha penger nok til å leve…….

8 Marit Borg - Tr heim 2007 Hva er bedring?  Jeg tenker på den Nike reklamen: “Bare gjør det!” Det dreier seg om å måtte gjøre det...Jeg tenker egentlig mest på hva jeg mener bedring ikke er…., og det er dersom noen andre bestemmer over meg … Når jeg leser om bedringsprosesser omtalt som noe målrettet, kan det bare være skrevet av fagfolk, for hvor mange av oss er det som står opp om morgenen og sier: Hvordan skal jeg få til å nå målene mine i dag, mon tro? Det er rett og slett ikke noe du gjør…..

9 Marit Borg - Tr heim 2007 Bedringsprosess? Definisjonen og betydningen av bedringsprosesser vil variere, alt avhengig av hvem som spør og fortolker, hvilken sammenheng dette gjøres i, for hvilket publikum og med hvilket formål (Jacobsen, 2001).

10 Marit Borg - Tr heim 2007 Bedringsprosess…….  Individuell  Personlige egenskaper og muligheter  Problematisk krav  Sosial …. alt som virker inn….  Mennesket i en sosial sammenheng (venner, høre til, stigma, ensomhet?…..)  Rammebetingelser (hjem, inntekt, jobb, utdanning, gode arenaer...)

11 Marit Borg - Tr heim 2007 Bedringsprosess  Recovery from….  Recovery in…. Davidson, L. & Roe, D. ( 2007 a). Recovery from versus recovery in serious mental illness: One strategy for lessening confusion plaguing recovery. Journal of Mental Health.

12 Marit Borg - Tr heim 2007 Hva handler bedringsprosesser om?  Erobre makt og kontroll  Sosiale og materielle forhold f eks samspill med andre  Hardt arbeid og stor egeninnsats  Viljestyrke - tro – håp  Finne måter å leve med & håndtere visse problemer  Mange veier fram…..

13 Marit Borg - Tr heim 2007 Bedr.prosess ( Helen Glover)  Alle har potensialer for å komme seg  Folk rundt er viktige som ’holders of hope’ – vi må jobbe ut fra det!  Veien og prosessen viktig  Kronisitet-tenkning er en felle

14 Marit Borg - Tr heim 2007 Å komme seg i det daglige….  Den sosiale sammenhengen  Vet mye om seg selv  Handlekraft og strategier  Vendepunkt

15 Marit Borg - Tr heim 2007 Å komme seg i det daglige….  Romslige fagpersoner  Hverdagshjelpere på folks egne arenaer  Åpenhet mht hva som hjelper  Ikke vite alt…..  Være nysgjerrig og interessert i den det gjelder  Sette brukerbehov framfor systembehov  Bedringsprosesser kan ikke planlegges  Dele på makten  Ikke ta det opplagte for gitt

16 Marit Borg - Tr heim 2007 De andre...  De rundt som gir støtte på ulike vis  Hjelp de har bruk for  Den røde tråd  Noen som bryr seg….tar affære..  Likeverdig hjelp  Samvær…..noe sosialt

17 Marit Borg - Tr heim 2007 Hvilke arenaer støtter B.P.?  De ” normale”  Gir mening å være der…  Mulighet til å treffe andre & snakke om vanlige saker  Gjøre alminnelige ting  Arbeid

18 Marit Borg - Tr heim 2007 Hva så?  Kunnskapsgrunnlag & praksis:  Brukerkunnskap viktig for å utfordre biomedisinsk dominans og undertrykkende samf.system  Bedringprosesser skjer overalt-best i vanlige miljø  Praktisk & sosial hjelp, endring av uheldige omgivelser må inn på gullstandarden for ‘rett hjelp til rett tid’  Hvordan påvirker vanskene livet ditt? Er vi på rett vei?

19 Marit Borg - Tr heim 2007 Hva så?  Vanskelig å planlegge alt  Fagpersoner må også være aktører  Endringsorienterte bruker- organisasjoner/brukere og endringsorienterte fagfolk sammen  Ha øye for trivialiteter og de små skritt


Laste ned ppt "Marit Borg - Tr heim 2007 Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet  ” Å komme seg” i det daglige  Hva handler bedringsprosesser om?  Hva hjelper?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google