Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barns læring og medvirkning i det fysiske miljø

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barns læring og medvirkning i det fysiske miljø"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barns læring og medvirkning i det fysiske miljø
Innertieren og Rammeplanen Rakkestad Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

2 Rammeplanen om læring (s. 26):
”Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder” Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

3 Rammeplanen om medvirkning (s. 14):
Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

4 Et sosiokulturelt syn på læring:
Læring er uatskillelig fra sosiale sammenhenger og sosiale praksiser. Vi er forankret i en historie, en kultur og et fellesskap. Læringen kan ikke skilles fra den situasjon vi lærer i, eller den relasjon vi har til det vi lærer. Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

5 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme
Læring: Medvirkning Engasjement Deltakelse Fellesskap Nysgjerrighet Egen aktivitet Læring skjer i en sosial sammenheng Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

6 Barnehagen er en historisk og kulturell konstruksjon
Den har blitt planlagt/skapt/konstruert en gang Den skal skapes og omskapes av de aktørene som er tilstede til enhver tid Barnehagen skal skapes av de relasjoner og de aktiviteter som pågår Og skal skapes av det engasjement og den intensjon aktørene har Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

7 R-06: Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling
Lek Læring Mestring Bevegelsesglede Bevegelseserfaring Sanseerfaring Konsentrasjon Utfoldelse Tumleplass inne og ute Ro Fra R-06, s. 16 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

8 Hvordan kommuniserer vi den pedagogiske ide når rommet utformes?
Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

9 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme
Rommene i barnehagen Rommet rommer en fortelling, en mulighet, en invitasjon Uttrykker en hensikt Kan være oppdragende Skal tilby variasjon Skal være innbydende for voksne og barn Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

10 Rom for lek, utforsking og læring
Å presentere materialet Å presentere mulighetene Å lete etter nye muligheter Være nysgjerrig på barns handlinger og uttrykk Være kritisk og begeistret – søke utfordringer fra kollegaer Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

11 Pedagogikken og møte med barn
Tid Rom Materiell Innhold Aktørene Mening Fellesskap Identitet Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

12 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme
”Sannheten om barna skapes i de pedagogiske rommene” Elisabeth Nordin Hultman Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

13 Hvordan oppfatter vi barn?
KOMPETENTE? INITIATIVRIKE? AKTIVE? PASSIVE? FRUSTRERTE? UKONSENTRERTE? KONFLIKTSØKENDE? MULTIPLE FORSTÅELSER I hvilken sammenheng ser vi de slik? Hva tilbyr miljøet, materiellet og samhandlingsformen når vi oppfatter barna slik? Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

14 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme
Barnet - barnesynet Barnet – et aktivt, handlende menneske som skaper og skapes Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

15 Barn lærer i interaksjon med andre barn og voksne
”…bebor rommene med kroppene sine” (Gunvor Løkken) Gjennom fellesløping ”kopler barna seg på hverandre” Den felles bevegelsen gjør hverandres hensikter felles Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

16 Rommene regulerer barns hverdagsliv
Hva har barn fri tilgang til? Hva bestemmer de voksne? Hvor er det barna befinner seg i kjempenes land - og avhengig av voksne? Orden og ryddighet på bekostning av et variert lekemiljø? Trygghet Setter grenser Overvåker Uttrykker posisjoner Synlig/usynlig Ideer/verdier Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

17 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme
Barns medvirkning Avhenger i stor grad av voksnes forståelse og tolkning av alder, modenhet og kompetanse. Avhenger i stor grad av forventninger til barns deltakelse Blir en verdi, en etisk holdning til å gi barn retten til å uttrykke sin mening Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

18 Barnehagen som læringsmiljø
Må oppleves meningsfylt for de som deltar Må ha et innhold Må gi aktørene mulighet til deltakelse Alle aktører er bidragsytere Jevnaldringene (peers) har stor betydning for hverandres læringsprosesser Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

19 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme
Rommene i barnehagen Representerer viktige betingelser for de bildene barna skaper av seg selv Skaper sosiale handlingsrom Gir mulighet til å skape meningsfulle sammenhenger og relasjoner Gir mulighet til interessante aktiviteter, fordypning, utprøving Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

20 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme
Ansvarlige voksne som vil noe Stort element av usikkerhet Gir rom for det ukjente Gir rom for barns stemmer Prosjektarbeid: Aktiviteter og læring på mange nivåer Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme

21 Prosjektarbeid med barn en arbeidsform for etter- og videreutdanningen
Utfordrer hver og en som en lærende deltaker. Deltakelse i og dokumentasjon av prosjektarbeid kan åpne for nye forestillinger om praksis. Gir mulighet for ulikheter, for mangfold og for motsetninger  På vei mot en ny praksis? Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme


Laste ned ppt "Barns læring og medvirkning i det fysiske miljø"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google