Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Barns læring og medvirkning i det fysiske miljø Innertieren og Rammeplanen Rakkestad 01.11.06.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Barns læring og medvirkning i det fysiske miljø Innertieren og Rammeplanen Rakkestad 01.11.06."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Barns læring og medvirkning i det fysiske miljø Innertieren og Rammeplanen Rakkestad 01.11.06

2 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Rammeplanen om læring (s. 26): ”Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Barn kan lære gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder”

3 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Rammeplanen om medvirkning (s. 14): Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for barns medvirkning. Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være det første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn

4 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Et sosiokulturelt syn på læring: Læring er uatskillelig fra sosiale sammenhenger og sosiale praksiser. Vi er forankret i en historie, en kultur og et fellesskap. Læringen kan ikke skilles fra den situasjon vi lærer i, eller den relasjon vi har til det vi lærer.

5 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Læring: Medvirkning Nysgjerrighet Egen aktivitet Læring skjer i en sosial sammenheng Engasjement Deltakelse Fellesskap

6 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Barnehagen er en historisk og kulturell konstruksjon -Den har blitt planlagt/skapt/konstruert en gang -Den skal skapes og omskapes av de aktørene som er tilstede til enhver tid -Barnehagen skal skapes av de relasjoner og de aktiviteter som pågår -Og skal skapes av det engasjement og den intensjon aktørene har

7 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme R-06: Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling Fra R-06, s. 16 Lek Læring Mestring Bevegelsesglede Bevegelseserfaring Sanseerfaring Konsentrasjon Utfoldelse Tumleplass inne og ute Ro

8 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Hvordan kommuniserer vi den pedagogiske ide når rommet utformes?Hvordan kommuniserer vi den pedagogiske ide når rommet utformes?

9 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Rommene i barnehagen Rommet rommer en fortelling, en mulighet, en invitasjon Uttrykker en hensikt Kan være oppdragende Skal tilby variasjon Skal være innbydende for voksne og barn

10 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Rom for lek, utforsking og læring Å presentere materialet Å presentere mulighetene Å lete etter nye muligheter Være nysgjerrig på barns handlinger og uttrykk Være kritisk og begeistret – søke utfordringer fra kollegaer

11 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Pedagogikken og møte med barn Tid Rom Materiell Innhold Aktørene Mening Fellesskap Identitet

12 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme ”Sannheten om barna skapes i de pedagogiske rommene””Sannheten om barna skapes i de pedagogiske rommene” Elisabeth Nordin Hultman

13 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Hvordan oppfatter vi barn? –KOMPETENTE? –INITIATIVRIKE? –AKTIVE? –PASSIVE? –FRUSTRERTE? –UKONSENTRERTE? –KONFLIKTSØKENDE? MULTIPLE FORSTÅELSER I hvilken sammenheng ser vi de slik? Hva tilbyr miljøet, materiellet og samhandlingsformen når vi oppfatter barna slik?

14 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Barnet - barnesynet Barnet – et aktivt, handlende menneske som skaper og skapes

15 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Barn lærer i interaksjon med andre barn og voksne ”… bebor rommene med kroppene sine” (Gunvor Løkken) Gjennom fellesløping ”kopler barna seg på hverandre” Den felles bevegelsen gjør hverandres hensikter felles

16 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Rommene regulerer barns hverdagsliv Trygghet Setter grenser Overvåker Uttrykker posisjoner Synlig/usynlig Ideer/verdier Hva har barn fri tilgang til? Hva bestemmer de voksne? Hvor er det barna befinner seg i kjempenes land - og avhengig av voksne? Orden og ryddighet på bekostning av et variert lekemiljø?

17 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Barns medvirkning Avhenger i stor grad av voksnes forståelse og tolkning av alder, modenhet og kompetanse. Avhenger i stor grad av forventninger til barns deltakelse Blir en verdi, en etisk holdning til å gi barn retten til å uttrykke sin mening

18 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Barnehagen som læringsmiljø Må oppleves meningsfylt for de som deltar Må ha et innhold Må gi aktørene mulighet til deltakelse Alle aktører er bidragsytere Jevnaldringene (peers) har stor betydning for hverandres læringsprosesser

19 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Rommene i barnehagen Representerer viktige betingelser for de bildene barna skaper av seg selv Skaper sosiale handlingsrom Gir mulighet til å skape meningsfulle sammenhenger og relasjoner Gir mulighet til interessante aktiviteter, fordypning, utprøving

20 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Prosjektarbeid: Ansvarlige voksne som vil noe Stort element av usikkerhet Gir rom for det ukjente Gir rom for barns stemmer –Aktiviteter og læring på mange nivåer

21 Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Prosjektarbeid med barn en arbeidsform for etter- og videreutdanningen Utfordrer hver og en som en lærende deltaker. Deltakelse i og dokumentasjon av prosjektarbeid kan åpne for nye forestillinger om praksis. Gir mulighet for ulikheter, for mangfold og for motsetninger  På vei mot en ny praksis?


Laste ned ppt "Barnehagesenteret, Høgskolen i Vestfold, Solveig Nordtømme Barns læring og medvirkning i det fysiske miljø Innertieren og Rammeplanen Rakkestad 01.11.06."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google