Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerstyrt aktivitetskafèBrukerstyrt aktivitetskafè Opprettelse av en brukerstyrt aktivitetskafé for mennesker med rusutfordringer og psykiske helseplager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerstyrt aktivitetskafèBrukerstyrt aktivitetskafè Opprettelse av en brukerstyrt aktivitetskafé for mennesker med rusutfordringer og psykiske helseplager."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerstyrt aktivitetskafèBrukerstyrt aktivitetskafè Opprettelse av en brukerstyrt aktivitetskafé for mennesker med rusutfordringer og psykiske helseplager.

2 Målsetting med prosjektet: > Målgruppa for Aktivitetskafèen er mennesker som har falt ut av arbeidslivet helt eller delvis i hovedsak på grunn av rusutfordringer eventuelt sammen med lettere psykiske plager. Det skal være et rusfritt lavterskeltilbud for de som ønsker å kunne delta i et fellesskap. Våre tjenester har kontakt med anslagsvis 500 innbyggere som faller innenfor denne beskrivelsen. > Aktivitetskafèen vil kunne være en arena for å bygge nettverk, bruke egne ressurser og for tilbakeføring til arbeidslivet. > Aktivitetskafèen skal på sikt (innen 3 år) driftes av mennesker med brukererfaring (ansatte, frivillige og på NAV-støttede tiltak).

3 Rammer for prosjektet > Seksjon Rustiltak ble for 2014 tildelt midler til «Brukerstyrt aktivitetskafè» med kr 550 000.- og «Tidlig intervensjon voksne» med kr 275 000.- > Tildelte midler skal dekke kostnadene for 150% stilling fordelt på tre prosjektmedarbeidere, hvorav to har brukererfaring. Disse er ansatt i jan 2015. Andre kostnader (bl.a. husleie) dekkes av Asker kommune. > Tildelingen var for tre år fra og med 2014. Ingen midler ble benyttet første året.Det ble i år søkt om overføring av ubenyttede midler, om mulighet til å fusjonere de to prosjektene, og mulighet til en forlengelse av prosjektperioden (m.a.o. tre år fra 2015).

4 Aktivitetskafé og recovery > Asker kommune har bestemt at Recovery er en sentral tilnærming og arbeidsmetodikk > har etablert samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og Mental Helse > startet Recovery-verksted i Asker. > Her er livsprosesser viktigere enn resultater, med fokus på likeverdige samarbeidsformer mellom brukere og fagpersoner. Det handler også om hvilke erfaringer den enkelte har gjort seg når det gjelder hva som kan være til hjelp og hva hun eller han kan gjøre for å hjelpe seg selv. > Dette er tanker som aktivitetsdriften vil fremheve og arbeide etter.


Laste ned ppt "Brukerstyrt aktivitetskafèBrukerstyrt aktivitetskafè Opprettelse av en brukerstyrt aktivitetskafé for mennesker med rusutfordringer og psykiske helseplager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google