Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av Barne- og familieenheten(BFE ) Direktør for oppvekst og utdanning Planlagt startdato: Fase 1: 15. juni 2013 Planlagt sluttdato : Fase 1 +

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av Barne- og familieenheten(BFE ) Direktør for oppvekst og utdanning Planlagt startdato: Fase 1: 15. juni 2013 Planlagt sluttdato : Fase 1 +"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av Barne- og familieenheten(BFE ) Direktør for oppvekst og utdanning Planlagt startdato: Fase 1: 15. juni 2013 Planlagt sluttdato : Fase 1 + fase 2 desember 2015

2 Hvor er prosjektet nå?

3 Mål for evalueringen av BFE >Opplever barn, unge og familier én dør inn – og et tilgjengelig, helhetlig og godt koordinert tjenestetilbud og tjenestetildeling, og har denne endringen ført til mer tidlig innsats? >Er det etablert organisasjonsstruktur som sikrer fast tilstedeværelse i skoler og barnehager og nær familiene? >Er det tilstrekkelig samhandling intern mellom ansatte i oppvekst og mellom ansatte i Helse og omsorg? >Utøver BFE sine tjenester gjennom arbeidsmåter og kompetanse som imøtekommer behovet for forebygging og tidlig innsats?

4 Mellomevalueringen hadde fokus på:  Samhandling internt i Barne- og familieenheten - Universitetet i Tromsø  Samhandling internt innen Oppvekst - Medarbeiderundersøkelsen  Brukerundersøkelsen(eksisterende) - Barnevern(knyttet til skole og barnehageundersøkelsen) - Helsestasjon(1 års kontroll) - Barnehage og skole(Helhet i tjenesten) - Fysioterapitjenesten - PP-tjenesten - Spesialpedagog tjenesten Fase 1 - undersøkelser

5 Andre undersøkelser  TFS rapport  Balansert målstyring  KOSTRA tall  Ekstern revisjon fra Veritas  Ståstedsundersøkelsen fra prosjekt Tidlig innsats Fase 1- undersøkelser forts….

6 Funn fra mellomevalueringen Funnene fra mellomevalueringen viser at brukerne gjennomgående er noe mer fornøyd med tjenestene på de indeksene mellomevalueringen tar for seg sammenliknet med tidligere år. Dette gjelder særlig indekser som helhetlig tjenestetilbud, kunnskap om TFS og samhandling hjelpeinstansene imellom

7 Funn fra mellomevalueringen forts… Funnene fra mellomevaluering viser at det er behov for ytterligere kunnskapsinnhenting gjennom grundigere utredninger av organisering av tjenestene. Særlig behov for utredning er det med tanke på -styrket samhandling på tvers av tjenesteområdene -sammensetning av kompetanse i personalet -videreutvikle ideen om én dør inn til tjenestene -tilstedeværelse der barna og familiene er

8 Anbefalinger i fase 2  Brukerundersøkelse fokus på helhet og samhandling både i Oppvekst og i Helse og omsorgs tjenesten  Ansvar og ressursavklaring sett opp mot en dør inn og samhandling på tvers av virksomheter innen oppvekst og samhandling mellom Helse og omsorgstjenesten  Å kartlegge behov for fast fysisk tilstedeværelse i skoler, barnehager og nær familien  At Strategi for kvalitet i Oppvekst 2025 ivaretar perspektiver i Strategi for Helse og omsorg 2020, slik at helhet og samhandling synliggjøres på tvers av tjenesteområdene

9 Målekart BMS – målinger – se Excel ark..

10 OU - prosjekt Mål 3 i evalueringen: Er det tilstrekkelig samhandling intern mellom ansatte i oppvekst og mellom ansatte i Helse og omsorg? For å ivareta anbefalinger fra fase 2 av evalueringen og imøtekomme målet, iverksettes et OU prosjekt - Helhetlig og koordinert tjenestetilbud til barn og unge (0- 18 år) med behov for helse og omsorgstjenester Oppstart - mai 2015 Avsluttes – desember 2015

11 Helhetlige og koordinerte tjenester Effektmål: Helhetlige og koordinerte tjenester En organisering av tjenester til barn og unge med behov for helse og omsorgstjenester som sikrer: Forebygging og tidlig innsats At oppgavefordelingen er hensiktsmessig At oppgavene gjennomføres på en koordinert og rasjonell måte Samlet faglig kompetanse og tjenester At tjenestemottakere opplever at tjenestene er helhetlige, koordinerte og samordnet Effektiv ressursbruk

12 Helhetlige og koordinerte tjenester Resultatmål: Det er utarbeidet forslag til en hensiktsmessig organisering av tjenester til barn og unge 0-18 år med behov for helse og omsorgstjenester.

13


Laste ned ppt "Evaluering av Barne- og familieenheten(BFE ) Direktør for oppvekst og utdanning Planlagt startdato: Fase 1: 15. juni 2013 Planlagt sluttdato : Fase 1 +"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google