Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fokusgrupper Komité Helse og omsorg 25. februar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fokusgrupper Komité Helse og omsorg 25. februar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fokusgrupper Komité Helse og omsorg 25. februar 2015

2 Politiske føringer Kommunestyrets vedtak i november 2014 (sak 124/(14) > Følgende medvirkningsarenaer videreføres og videreutvikles med tanke på å styrke de politiske medvirkningsprosessene Brukerundersøkelser Dialogmøter Fokusgrupper Nærmiljøkonferanser Komiteens vedtak i januar 2015 (sak 5/15) > Representanter fra følgende bruker- eller pårørendegrupper inviteres til å delta i komiteens fokusgruppe i 2015: –Rus og psykisk helse

3 Overordnet opplegg Fokusgrupper innebærer at en gruppe mennesker samles, diskuterer og fokuserer på et bestemt tema (gruppediskusjon). Målet er å få frem deltakernes oppfatninger og synspunkter om det aktuelle temaet. Deltakere > 8-10 brukere > Inntil 4 representanter fra komiteen (både posisjonen og opposisjonen) > Ekstern konsulent er møteleder/moderator Agenda for møtene > Det utarbeides en intervjuguide med spørsmål og problemstillinger som komiteen særlig er opptatt av å få belyst i møtet. > Det er møteleders ansvar å rettlede og bringe diskusjonen fremover i tråd med problemstillingene i intervjuguiden.

4 Konsulentbistand > Rådmannen arbeider med å inngå avtale med konsulentfirma som skal bistå i gjennomføringen av fokusgrupper. > Det legges opp til at konsulentselskapet skal gjennomføre følgende aktiviteter: –Gi komiteens medlemmer en generell introduksjon/opplæring i fokusgrupper som metode (1 times orientering) –Utarbeide intervjuguide for de tre fokusgruppene i nært samarbeid med komiteene. –Være møteleder/moderator i forbindelse med gjennomføring av de tre fokusgruppene, samt skrive referat/oppsummering fra møtene.

5 Bistand fra administrasjonen > Administrasjonen bistår komiteene med følgende praktisk tilrettelegging: –Løpende dialog med konsulentselskapet –Forespørre aktuelle deltakere fra den brukergruppen som er valgt ut (i samarbeid med aktuell tjeneste) –Finne egnede lokaler til gjennomføring av fokusgruppene –Annen praktisk bistand etter behov

6 Foreløpig fremdriftsplan TidspunktAktivitet Komitémøte i februarKomiteen diskuterer og avklarer følgende: Hvilke problemstillinger som ønskes diskutert med brukerne Hvem i komiteen som skal delta (4 personer) Dato for møtene Komitémøte i marsKomiteen diskuterer og avklarer følgende: Gjennomgår og beslutter utkast til intervjuguide 14. april (tentativt)Felles orientering for komiteenes medlemmer om fokusgrupper som metode osv. Gjennomføres i forkant av kommunestyremøtet. Til avklaringKomiteen må avklare dato og tidspunkt for gjennomføring av fokusgruppen. Mulig løsning: Fokusgruppen gjennomføres i forkant (kl. 16.00- 17.30) av komiteens ordinære møte i mai.

7 Spørsmål til drøfting 1. Definere tydelige problemstillinger/spørsmål > Det er viktig at komiteen spisser noen tydelige problemstillinger som oversendes konsulentene som grunnlag for arbeidet med intervjuguiden –Hva ønsker komiteen å oppnå med fokusgruppen? –Hvilke temaer ønsker komiteen å få økt kunnskap om? –Hvilke konkrete spørsmål/problemstillinger er det særlig ønskelig å få brukernes tilbakemelding på? 2. Avklare deltakelse fra komiteen > Hvem i komiteen skal delta (inntil 4 personer) > Både posisjonen og opposisjonen bør være representert. 3. Avklare dato og tidspunkt for fokusgruppen > Når skal fokusgruppen gjennomføres – dato og tidspunkt


Laste ned ppt "Fokusgrupper Komité Helse og omsorg 25. februar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google