Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske helse- og omsorgstjenester er blant de beste i verden. Likevel finnes det utfordringer. Det blir stadig flere pasienter, mer kompliserte helse-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske helse- og omsorgstjenester er blant de beste i verden. Likevel finnes det utfordringer. Det blir stadig flere pasienter, mer kompliserte helse-"— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 Norske helse- og omsorgstjenester er blant de beste i verden. Likevel finnes det utfordringer. Det blir stadig flere pasienter, mer kompliserte helse- tilstander og økte forventninger til kvalitet. Alt for mange opplever at tjenestene ikke møter deres behov eller at rettighetene deres blir brutt. Sykepleierne er en viktig del av løsningen på disse utfordringene. I dag brukes ikke syke- pleierkompetansen på riktig måte. Det finnes en stor, ubenyttet arbeidskraftreserve blant syke- pleierne som medfører at verdifull kompetanse står ubrukt. Mange jobber deltid, sykefraværet er høyt, pensjonsalderen er lav og lønna er lite attraktiv. Samtidig er det en stor mangel på sykepleiere og spesial- sykepleiere. Dette må møtes med tiltak som gjør yrket mer attraktivt og med bedre ordninger for videre- utdanning. Mangel på organisering og koordinering av sykepleie- tjenesten fører dessuten til dårlig kvalitet og ressursutnyttelse og lite fagutvikling. Sykepleierne har i tillegg mange oppgaver som stjeler verdifull pasienttid.

4 > En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid > Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500 000 kroner, innen utgangen av 2019 > En pasientfokusert bemanningsnorm > En nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappings-plan for spesialutdanning > Full lønn for sykepleiere under spesialisering > Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten > Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav FOR BEDRE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TRENGER VI:

5 En nasjonal strategi for mobilisering av arbeidskraftreserven, gjennom tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid

6 Et lønnsløft slik at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet tjener over 500 000 kroner, innen utgangen av 2019

7 En pasientfokusert bemanningsnorm

8 Nasjonal oversikt over behovene for spesialsykepleiere og en opptrappingsplan for spesialutdanning

9 Full lønn for sykepleiere under spesialisering

10 Bedre rammevilkår for å utøve god ledelse av sykepleietjenesten

11 Et kvalitetsløft i sykepleierutdanningene, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav

12


Laste ned ppt "Norske helse- og omsorgstjenester er blant de beste i verden. Likevel finnes det utfordringer. Det blir stadig flere pasienter, mer kompliserte helse-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google