Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2010 - 2012 DM 91466.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2010 - 2012 DM 91466."— Utskrift av presentasjonen:

1 SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2010 - 2012 DM 91466

2 Medlemsmøtenes betydning En stor og engasjert medlemsmasse er avgjørende for at NSF skal lykkes med sin lønnspolitikk og nå de målene vi setter oss! Den demokratiske prosessen er viktig når NSF skal utforme tariffkravene, og lokale medlemsmøter er helt avgjørende for at forbundsstyret kan være sikre på at kravene er forankret i medlemmenes prioriteringer.

3 Tariffkonferanser Før hvert hovedtariffoppgjør arrangerer NSF regionsvise tariffkonferanser for de ulike tariffområdene Formålet med tariffkonferansene er at medlemmene gjennom sine hovedtillitsvalgte/delegater skal gi forbundsstyret råd om tariffpolitiske prioriteringer.

4 Hva er et hovedtariffoppgjør? I et hovedtariffoppgjør forhandles det om innholdet i hele hovedtariffavtalen/overenskomsten: Sentrale justeringer – generelle tillegg – lokale forhandlinger Fellesbestemmelser/sosiale bestemmelser Forhandlingsbestemmelser Sosiale reformer m.m. (for eksempel arbeidstid, pensjonsordninger)

5 NSFs overordnede føringer/mål: Lønns- og arbeidssosiale vilkår som anerkjenner og verdsetter sykepleiekompetansen og ivaretar likelønn. Et arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser Et likestilt og inkluderende samfunn og arbeidsliv som likebehandler alle arbeidstakere og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser

6 Føringene har fire hovedoverskrifter Likestilling Arbeidstid, heltid/deltid, lønn, yrkesskade Verdsetting Lønn, kompetanse, organisering av arbeidet Bemanning Kvalitet

7 Utfordringer i arbeidslivspolitikken i tariffperioden 2010 - 2012

8 Attraktive arbeidsplasser er nødvendig for å dekke fremtidens behov for helsepersonell Stort behov for helsepersonell – Betydelig mangel på sykepleiere – ca 13 000 i 2030 – Bemanning ikke i tråd med faktiske behov – Mange ufaglærte, særlig i kommunehelsetjenesten – Samhandlingsreformen – sykepleiekompetanse er nøkkelkompetanse

9 Attraktive arbeidsplasser fremmer likelønn og tilbyr konkurransedyktig lønn Verdsettingsdiskriminering – rammer hardest kvinnedominerte utdanningsgrupper med til og 4-årig høgskole/universitet Partene kunne ha løst det, men LOs likhetstegn mellom likelønn og lavlønn hindrer dette Likelønnskomisjonen – foreslår 3 mrd kroner NSF vil fortsatt holde høy likelønnsfane – både overfor myndighetene og i tariffoppgjørene

10 NSF mener at: Likelønn skal etableres innen 2012! Helsetjenesten må tilby konkurransedyktig lønn

11 Attraktive arbeidsplasser verdsetter kompetanse og tilbyr gode fagmiljøer! – Verdsettingsdiskrimineringen viser at bl.a. sykepleierne får mindre igjen for å investere i utdanning – Manglende uttrykk for verdsetting kommer også til uttrykk ved at: Utdanning, autorisasjon og funksjon ikke fremgår av stillingstittel Kompetanse usynliggjøres og bagatelliseres Det avsettes for lite tid til kompetanseutvikling

12 NSF mener at: Utdanning må lønne seg – også for de kvinnedominerte utdanningsgruppene i offentlig sektor! Det må avsettes tid og menneskelige ressurser til planmessig kompetanseutvikling Sykepleiekompetansen må synliggjøres i tariffavtalene

13 Attraktive arbeidsplasser tilbyr hele og faste stillinger! – Helsesektoren særpreges av: Lav grunnbemanning og stort arbeidspress Utstrakt bruk av deltid og midlertidig tilsetting

14 NSF mener at: Helse- og omsorgstjenesten må basere virksomheten på hele og faste stillinger Heltidsarbeid skal være en rettighet, og må oppnås uten økt helgebelastning

15 Spekter-helse – minstelønn per 1.7.2008

16 Spekter-helse – gjennomsnittslønn per 1.11.2008

17 KS – minstelønn per 1.5.2009 Alle kommuner og fylkeskommuner med unntak av Oslo

18 KS – minstelønn per 1.5.2009

19 KS – gjennomsnittslønn per 1.5.2009

20 Oslo kommune – minste regulativlønn per 1.5.2008 Sykepleier: Spesialsykepleier, helsesøster og jordmor:

21 Oslo kommune – minste regulativlønn per 1.5.2008, forts. Assisterende avdelingssykepleier: Assisterende avdelingssykepleier

22 Oslo kommune – gjennomsnittslønn per 1.1.2009

23 Stat – minste regulativlønn per 1.7.2008 Sykepleier: Spesialsykepleier :

24 Stat – minste regulativlønn per 1.7.2008, forts. Høyskolelektor: Førsteamanuensis og førstelektor:

25 Stat – minste regulativlønn per 1.7.2008. Avdelingssykepleier: Avdelingssykepleier Høyskolelærer

26 Stat – gjennomsnittslønn per 1.10.2008

27 Spørsmål til debatt Hva bør det legges størst vekt på – sentrale eller lokale forhandlinger? Hva skal prioriteres i valget mellom generelle tillegg og justeringer av enkelte stillingsgruppers lønn (sentrale justeringer)? Hvilke stillinger skal prioriteres? Hvilke krav til fellesbestemmelsene/de sosiale bestemmelsene bør prioriteres?


Laste ned ppt "SI DIN MENING OM LØNNSOPPGJØRET! TARIFFPERIODEN 2010 - 2012 DM 91466."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google