Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjekt trainee Sykehuset i Vestfold August 14-august 16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjekt trainee Sykehuset i Vestfold August 14-august 16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjekt trainee Sykehuset i Vestfold August 14-august 16.

2 Hva er trainee? Trainee: fagutdannet person som tas inn ved en bedrift som aspirant for videre spesialopplæring. Kilde: Store Norske LeksikonStore Norske Leksikon I traineeperioden blandes praktisk og teoretisk arbeid. En trainee får arbeide med ulike oppgaver i bedriften for å lære seg hvordan virksomheten er bygget opp og for å skape et nettverk i bedriften. fra trainee.no

3 Historien bak… Bakgrunn for vårt prosjekt: Studiebesøk Helse Bergen høst 12. Traineesykepleie ordning fra 2012. Fra høst 14: Ansetter 20 traineesykepleiere pr år.

4 Hvorfor organisere dette som prosjekt? Ønske om bred involvering fra alle klinikker Opprettet en prosjektgruppe med medlemmer fra medisinsk og kirurgisk sykepleieavdeling, sykepleietjeneste i psykiatri og tillitsvalgte fra NSF Prosjekteier: Avdelingssjef Bemanningsenheten Styringsgruppe: Avdelingssjefer i sykepleieavdelingene i medisin, kirurgi og psykiatri. Ønske om evaluering av prosjektet før det tas en beslutning om ordningen skal videreføres.

5 Hensikten med prosjektet: -Lette overgangen fra student til sykepleier. Hva har nyutdannede sykepleiere behov for av kompetanse for å ivareta kompleksitet i pasientbehandlingen? -Tilby nyutdannede 100% faste stillinger -Sikre SIVs omdømme som attraktiv arbeidsplass

6 Prosjektet Planlegger organisering, gjennomføring og evaluering av programmet. Planlegger faglig innhold i programmet. Ansatt 12 trainee sykepleiere i 100% fast stilling. Arbeidsforhold av 8 måneders varighet innenfor medisin, kirurgi og psykiatri. deltar i klinisk arbeid på lik linje som andre sykepleiere. lik oppfølging som andre nyutdannede på seksjonen. 5% av stillingsforholdet er en fagdel, som organiseres og lønnes fra Bemanningsenheten

7 Overordnede føringer I forhold til rekruttering sier HR strategien ved SIV følgende: Sykehuset i Vestfold er en attraktiv arbeidsplass, benytter i hovedsak heltidsstillinger. I forhold til kompetanse: Sørge for at grunnleggende kompetanse organiseres og tilføres rette målgrupper på en systematisk og koordinert måte

8 Helseforetakene fikk i 2011 et ambisiøst eiekrav om å redusere bruk av deltid med 20%. Stortingsmelding 13 (2011-12) 9.1.4. Overgang fra utdanning til yrke. ”For å få kvalifiserte og godt fungerende kandidater er det viktig å sikre en god overgang fra utdanning til yrkesliv. Regjeringen vil i samarbeid med arbeidsgivere vurdere behovet for ulike former for veiledningsordninger for nyutdannede i helse og velferdstjenester. Slike ordninger vil innebære en tydeliggjøring av det ansvaret alle arbeidsgivere har for å lære opp nyansatte”

9 FOLDER

10 Rekrutteringsprosess 49 søkere til 12 traineesykepleiestillinger Omfattende rekrutteringsprosess ca 30 på intervju Alle intervjuet etter samme mal Hver kandidat: 5 minutters presentasjon av seg selv. En seksjonsleder og evt. tillitsvalgte med på alle intervjuer. Vurdering av hver kandidat: Inntrykk på intervju referanse fra en leder og en veileder i praksis Karakterer fra bachelorutdanning

11 Resultatmål Trainee sykepleier -har en generalist kompetanse, som ivaretar stadig økende kompleksitet i pasientbehandling. -er trygg og mestrer oppgaver relatert til sykepleierollen. -har organisatorisk og klinisk kompetanse. 90 % fullfører trainee programmet.

12 Effektmål Traineesykepleie ordningen bidrar til at det blir vanlig å jobbe 100% stilling som sykepleier at det rekrutteres flere nyutdannede sykepleiere til SIV organisatorisk fleksibilitet og mobilitet. at kompetanseheving blant nyutdannede sykepleiere blir systematisk og kvalitetssikret. at SIVs omdømme som attraktiv arbeidsplass styrkes blant nyutdannede

13 Gevinster 12 nyutdannede sykepleiere har gått inn i 100% faste stillinger i SIV Kompetanseprogram som tar utgangspunkt i generalistkompetanse og hva vi opplever at sykepleiere i SIV har behov for av kompetanse. Samarbeidsprosjekt mellom sykepleieavdelingene i medisin og kirurgi og psykiatri. Større trygghet? Større grad av fleksibilitet?

14 95% stilling på en seksjon og ikke kombistillinger seksjon/ bemanningspool Traineesykepleiere i Helse Bergen opplever usikkerhet mht å være på flere seksjoner samtidig Fra Prosjektrapport: Fast, full stilling for nyutdannede sykepleiere, Helse Bergen 2014. Forutsigbarhet for hvilke seksjoner de skal inn på i trainee løpet. 3 traineesykepleiere går et likt løp. Kontrollgruppe hvor alle jobber redusert stilling.

15 Kritiske suksessfaktorer. God forankring og lojalitet fra ledere i alle tre klinikker. At det er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til stillingene. At det faglige programmet medfører en kvalitetsforbedring i forhold til kompetanseutvikling hos nyutdannede. At de som ansettes gjennomfører programmet, slik at det blir mulig å evaluere prosjektet. At det er ledige sykepleiestillinger i SIV når prosjektperioden er over. At det er ledige vikariater/ faste stillinger ved oppstart i august 2014, og når det er planlagt bytte av seksjon i programmet. At seksjonene/ enhetene som involveres i prosjektet forplikter seg til å ansette og ta personalansvar for traineesykepleierne. Større grad av usikkerhet/ motstand i KPR, som ikke har deltatt i prosessen fra oppstart. Få traineesykepleiere deltar i programmet, og faren for noe frafall kan medføre at evalueringsgrunnlaget midtveis og ved prosjektslutt kan bli mangelfull.


Laste ned ppt "Prosjekt trainee Sykehuset i Vestfold August 14-august 16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google