Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IA-avtalens delmål 2 Økt sysselsetting for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IA-avtalens delmål 2 Økt sysselsetting for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne."— Utskrift av presentasjonen:

1 IA-avtalens delmål 2 Økt sysselsetting for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne

2 Lav yrkesdeltakelse Funksjonshemmede utgjør 15 - 20 prosent av befolkningen og er en svært sammensatt gruppe. Bare 43 prosent av funksjonshemmede er i arbeid. Samtidig sier vel 70 000 at de ønsker å arbeide. Manglende yrkesdeltagelse kan skyldes mange forhold, men arbeidsgiveres holdninger, lav utdanning, liten vilje hos arbeidsgivere for individuelt tilpasset arbeid samt manglende tilgjengelighet til kommunikasjonssystemer og til selve arbeidsplassen, kan være typiske årsaker. Kilde: ldo.no

3 Regjeringens jobbstrategi Det blir pekt på fire barrierer som kan hindre at personer med funksjonsnedsettelser kommer i arbeid: Diskrimineringsbarriere Kostnadsbarriere Produktivitetsbarriere Informasjons- og holdningsbarriere Virkemidlene i strategien er innrettet mot å gjøre disse barrierene mindre. Økt innsats for unge funksjonshemmede under 30 år.

4 Staten kan prioritere funksjonshemmede ved tilsetting Utvidet adgang til å prioritere funksjonshemmede i tjenestemannsloven: Tjenestemannsloven gir funksjonshemmede utvidede rettigheter ved ansettelser. Ved ansettelser i Staten, må arbeidsgiver ta hensyn til særreglene i tjenestemannsloven i tillegg til reglene i arbeidsmiljøloven. Dersom det finnes kvalifiserte funksjonshemmede eller yrkeshemmede søkere til en stilling, skal alltid minst en innkalles til intervju. Radikal forskjellsbehandling: Statlige arbeidsgivere kan velge å ansette en funksjonshemmet søker, selv om det finnes bedre kvalifiserte søkere til stillingen. Radikal forskjellsbehandling kan bare brukes dersom søkeren forblir uten arbeid hvis han eller hun ikke får stillingen.

5 Nedsatt funksjonsevne –full arbeidsevne Dette inspirasjonsheftet skal stimulere til å ansette flere med nedsatt funksjonsevne i staten, men kan gi inspirasjon for alle sektorer. Et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

6 Alle har noe, ingen har alt En praktisk veileder fra HSH som omhandler følgende temaer: Myter om vanskeligheter ved å tilsette funksjonshemmede arbeidstakere Dyrt og tidkrevende? Høyere sykefravær? Klarer ikke jobben? Tilrettelegging: Hvem, hva, hvor? Her får du hjelp

7 jobberessurs.no

8 Navs tiltak Tilretteleggingstilskudd: Når nødvendig tilrettelegging for en arbeidstaker fører til merutgifter, kan IA-virksomheter søke om tilretteleggingstilskudd Tidsubestemt lønnstilskudd skal bidra til å øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne samt bidra til å forebygge uførepensjonering. Du får ordinær lønn og fast ansettelse i hel - eller deltidsstilling. Arbeidsgiver får et tilskudd til lønnen din. IA-plasser er en ordning som gjør det mulig å prøve seg i arbeid på et annet sted enn det man er vant til. Tilretteleggingsgaranti er en ordning for å øke yrkesdeltakelsen for personer med redusert funksjonsevne.

9 Andre tiltak Telenor Open Mind: Tilbud om to års arbeidstrening, en døråpner til arbeidslivet Rådgivning til andre virksomheter

10 Aktuell forskning

11 Suksesshistorier Kursagenten.no Av totalt fem ansatte i bedriften Kursagenten.no har tre nedsatt funksjonsevne. Gjennom arbeidstrening i Telenor Open Mind og en praksisperiode med fullfinansiering av Nav, har de ansatte som tidligere var utenfor arbeidslivet fått fast tilsetting. Kursagenten.no Av totalt fem ansatte i bedriften Kursagenten.no har tre nedsatt funksjonsevne. Gjennom arbeidstrening i Telenor Open Mind og en praksisperiode med fullfinansiering av Nav, har de ansatte som tidligere var utenfor arbeidslivet fått fast tilsetting. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tilrettelegging og fokus på muligheter en selvfølge. Sykefraværet er lavt, trivselen høy og virksomheten lykkes med å være en inkluderende og funksjons- fremmende arbeidsplass. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hos fylkesmannen i Sør-Trøndelag er tilrettelegging og fokus på muligheter en selvfølge. Sykefraværet er lavt, trivselen høy og virksomheten lykkes med å være en inkluderende og funksjons- fremmende arbeidsplass. Prosjekt IA-vikar i Alliance Alliance tar imot vikarer til arbeidstrening fra Nav. Vikarene læres opp sammen med en fadderen og det holdes regelmessige statusmøter. All opplæring og erfaring dokumenteres. Dette får vikaren med seg når arbeidstreningen er over, sammen med en attest. Arbeidstreningen varer i tre måneder og finansieres av NAV. Prosjekt IA-vikar i Alliance Alliance tar imot vikarer til arbeidstrening fra Nav. Vikarene læres opp sammen med en fadderen og det holdes regelmessige statusmøter. All opplæring og erfaring dokumenteres. Dette får vikaren med seg når arbeidstreningen er over, sammen med en attest. Arbeidstreningen varer i tre måneder og finansieres av NAV.


Laste ned ppt "IA-avtalens delmål 2 Økt sysselsetting for arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google