Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gir kultur evig liv? Kultur og helse Fylkeskulturkonferansen 2004 Øyer 9.-10. november Prosjektleder FOLK 2 Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gir kultur evig liv? Kultur og helse Fylkeskulturkonferansen 2004 Øyer 9.-10. november Prosjektleder FOLK 2 Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gir kultur evig liv? Kultur og helse Fylkeskulturkonferansen 2004 Øyer 9.-10. november Prosjektleder FOLK 2 Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag fylkeskommune

2 Bakgrunn Sammenhengen mellom kultur og helse FOLK 1 (Folkehelse og kultur i et distriktsfylke) og FOLK 2 (Femårig regionalt kultur- og helseprosjekt) Avslutning

3 Bakgrunn og begrep Nationen: Dødeligheten er lågere hos de som er kulturelt aktive sammenlignet med de som ikke er aktive (Bygren). Kulturbegrepet: Kultur som uttrykk; musikk, dans, drama, idrett, friluftsliv osv. Profesjonelt nivå og amatørnivå. Både gjennom aktiv deltakelse og arrangement skapt av andre. Helsebegrepet: Helse som ressurs; evnen til å mestre hverdagens krav (Hjort, Folkehelsemeldinga). Helseeffekt kan måles ved dødelighetsmål eller mål for opplevd helse, livskvalitet m.m

4 Hva vet vi om sammenhengen mellom kultur og helse? Er du rik på indre opplevelser og har meningsfullt samvær med andre mennesker, så har du det bra! Erfaringene fra kultur- og helseprosjekter: Kultur gir helse 1997-1999 Nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Folkehelse og kultur i et distriktsfylke (FOLK 1)

5 Forskningsbasert kunnskap i stor grad hentet fra behandling og rehabilitering, i mindre grad fra forebyggende helsearbeid Kunst- og kulturuttrykk benyttet i behandling og rehabilitering gir effekt musikkterapi v/spiseforstyrrelser (Trondalen) kunst-terapi ved psykosomatiske lidelser (Theorell) dans og bevegelse – demente (Nyström)

6 Forebyggende helsearbeid Ekstra musikkundervisning - barn reduserer stresshormoner (Theorell) Dans og bevegelse - unge reduserer Tv-titting, dårlige matvaner, vekt (Robinson) Musikk – demente bidrar til forsinkelse av utvikling av demens (www.folkehelseogkultur.no) Billedkunst – heimeboende eldre (Wikstrøm) Regelmessig kulturdeltakelse - befolkningsnivå de som har regelmessige kulturopplevelser har lågere dødelighet enn de som ikke deltar (Konlan, Bygren)

7 Hvorfor gir kulturopplevelser bedre helse? Opplevelsen i seg selv? Den sosiale rammen? Kroppslige reaksjoner: immunsystem, blodtrykk, puls osv. Kulturopplevelser er nøkkel til kommunikasjon og velvære Ja, takk begge deler! Differensiering av følelser viktig for mestring av påkjenninger og opprettholdelse av god helse Reorientering og omfortolkning av tilværelsen

8 FOLK 1 – Folkehelse og kultur i et distriktsfylke 2001-2004 Fylkeskommunalt samarbeidsprosjekt – ulike sektorer og nivå – kulturelle aktiviteter som virkemidler i folkehelsearbeidet – styrke folks egne skapende evner Bakgrunn Nasjonalt og lokalt kultur- og helsearbeid Sosiale ulikheter i kulturdeltakelse Økende sosiale forskjeller i helse Storforbrukere av helsetjenester – småforbrukere av kulturtilbud

9 Praktisk kultur- og helsearbeid Utdanning Forskning og forskningsformidling Samhandling - øvelse i partnerskap

10 FOLK 2 (2004-2009) Et femårig kultur- og helseprosjekt hvor kulturelle aktiviteter benyttes som virkemiddel i folkehelsearbeidet En del av fylkeskommunens folkehelsearbeid Aktører i kjernepartnerskapet :

11 FOLK 2 2004-2009 Kostnadsramme på 15. mill Både kultursatsing og folkehelsesatsing fra fylkeskommunens side -en kraftig satsing på kultur – også i folkehelsearbeidet - FOLK 2 og FYSAK Deltakelse og innflytelse i samfunnet er en av de mest grunnleggende samfunnsmessige forutsetningene for god folkehelse

12 FOLK 2 Målgrupper Barn, unge, voksne og eldre – som deltar lite eller ikke har tilbud. Ledere og arbeidstakere med interesse og behov for kultur- og helsetiltak i arbeidsmiljøsammenheng. Innsatsområder Praktisk kultur- og helsearbeid Utdanning Forskning og forskningsformidling Flere aktører og mer forskning

13 AVSLUTNING Fra frelse til helse til frelse? Kultur og helse en ny form for maktutøvelse? Evig liv?


Laste ned ppt "Gir kultur evig liv? Kultur og helse Fylkeskulturkonferansen 2004 Øyer 9.-10. november Prosjektleder FOLK 2 Margunn Skjei Knudtsen Nord-Trøndelag fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google