Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kultur og helse Hva slags kunnskap har vi om sammenhenger? Eksempler på tiltak Hva slags muligheter ligger i dette arbeidet? Dialogseminar Rinnleiret 26.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kultur og helse Hva slags kunnskap har vi om sammenhenger? Eksempler på tiltak Hva slags muligheter ligger i dette arbeidet? Dialogseminar Rinnleiret 26."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kultur og helse Hva slags kunnskap har vi om sammenhenger? Eksempler på tiltak Hva slags muligheter ligger i dette arbeidet? Dialogseminar Rinnleiret 26. april 2006

2

3

4 Porsgrunn – byvandring med teaterbistand

5 BETYDNINGEN AV KULTUR OG KULTURDELTAKELSE OPPLEVELSESVERDI ”EGENVERDI”

6 BETYDNINGEN AV KULTUR OG KULTURDELTAKELSE NY KUNNSKAP NY INNSIKT OPPLEVELSESVERDI ”EGENVERDI”

7 BETYDNINGEN AV KULTUR OG KULTURDELTAKELSE NY KUNNSKAP NY INNSIKT HELSEGEVINST OPPLEVELSESVERDI ”EGENVERDI”

8 Nasjonal satsing (1995-

9 Bakgrunn for kultur- og helsearbeidet i Norge ”deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter bidrar til økt livskvalitet, bedre evne til å mestre egen livssituasjon og bedre helse” (Med helse i hånden og kultur på taket, Norsk Kulturråd og Sosial- og helsedepartementet, 1998)

10 KULTUR HELSE ”Evne til å mestre hverdagens krav og utfordringer” (Peter F. Hjort) IDENTITETS- BYGGING KUNNSKAPS- UTVIKLING BOLYST NETTVERK FELLESSKAPS- BYGGING NÆRING LIVS- KVALITET

11

12

13 Kulturdeltakelse og levealder Fra Lars Olov Bygren, Univ i Umeå Befolkningsundersøkelse, n= ca 12000 ”Personer med høg kulturdeltakelse har lavere dødelighet enn personer med lav kulturdeltakelse. Økt kulturdeltakelse medfører bedre helse, og lavere kulturdeltakelse medfører dårligere opplevd helse”

14

15

16 Rikt kulturliv inkl idrett og friluftsliv- her musikk og teater Aktører: NT–Teater, Rikskonsertene, Teaterlag (Markabygda, Skogn U- lag, Levanger byteater, Mule teaterlag, Barnebyteateret, m.fl.), Kor som jobber scenisk (Levanger Mannsonglag, Levangeroktetten, Kammerkoret, Levanger blandakor, Åsen blandakor, m.fl.), Pulverkaffeteateret, Revygrupper, 4H og Ungdomslag, Skoleforestillinger / Den Kulturelle skolesekken, Kulturskolens dramagrupper og dansegrupper. Pulverkaffeteateret. Foto: Levanger-Avisa Faktarute: Ulike aktører

17 Hvem deltar i kulturlivet? Kulturdeltakelse og utdanning Fra SOU-”Hälsa på lika villkor:-2000:91 (SSB 96/97) Kulturaktivitet Grunnskole- utdanning Videregående skole Høgskole/ Universitet Konsert (noen ganger pr år) 25% 40% 63% Spilt musikkinstrument (noen ganger) 8% 12% 24% Sunget i kor (noen ganger) 4% 9% Besøkt bibliotek (noen ganger) 35% 54% 76%

18 Strategisk kulturplan Levanger

19 Hovedmål strategisk kulturplan I Levanger skal kulturen bidra til å utvikle lokaldemokratiet. I Levanger skal alle innbyggere ha mulighet til å delta i kulturlivet. I Levanger skal sammenhengen mellom kultur og helse være grunnleggende. (uth) Levanger skal ha et allsidig kulturliv av høy kvalitet. Alle innbyggere skal ha god tilgang på hensiktsmessige kulturbygg/ anlegg.

20 Potensialet i kultur- og helsearbeidet Fra SOU Hälsa på lika villkor, 2000:91 ”Vad skulle det betyda för normalbefolkningen om människor fick möjlighet til att uttrykka sig och tolka sina känslor i vardagen? De redovisande undersökingarna tyder på att det i kulturaktiviteter skulle kunna finnas mycket stor, delvis outnyttjad ressurs, även for folkhålsan. Kanskje finns här särskillt stora möjligheter att stärka det som er friskt hos människor?

21

22 Töres Theorell:

23

24 • Richard Florida hevder at kreative byer er kjennetegnet av: - tiltrekker seg ny teknologi - kulturell kraft og mangfold - unge talenter og er tolerante. D e bygger sin vekst på kreative næringer som kunst og design, reklame og media, forskning og utdanning, turisme, IKT

25 Visjon kommune Levanger – triveligst i Trøndelag Gjennom_ gående mål Kultur/helse Styringskort for Levanger kommune (utdrag)

26 Vi er kunnskapsbedrifter Trenger gode tiltak både for enkeltpersoner og målgrupper av innbyggerne og ansatte: Utfordringer og muligheter: Hvordan kan kulturarbeid påvirke ansatte til økt kreativitet, ideskaping og nye løsninger? Hvordan kan kulturarbeid gi nye impulser og møte nye/framtidige behov i organisasjonen? Hvordan kan kulturarbeid styrke fellesskap og identitet på arbeidsplassen? Hvordan tilrettelegge kulturarbeid i arbeidstid -fritid for å redusere sykefravær og styrke helse?

27

28

29

30

31

32

33

34


Laste ned ppt "Kultur og helse Hva slags kunnskap har vi om sammenhenger? Eksempler på tiltak Hva slags muligheter ligger i dette arbeidet? Dialogseminar Rinnleiret 26."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google