Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKTUELT I VÄGBRANSCHEN INDUSTRIELL BYGGANDE I INFRABRANSCHEN STATUS OG UTVIKLINGSMULIGHETER I NORGE NVF ORGANISERING OG MARKED SEMINAR HELSINGFORS 4. JUNI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKTUELT I VÄGBRANSCHEN INDUSTRIELL BYGGANDE I INFRABRANSCHEN STATUS OG UTVIKLINGSMULIGHETER I NORGE NVF ORGANISERING OG MARKED SEMINAR HELSINGFORS 4. JUNI."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKTUELT I VÄGBRANSCHEN INDUSTRIELL BYGGANDE I INFRABRANSCHEN STATUS OG UTVIKLINGSMULIGHETER I NORGE NVF ORGANISERING OG MARKED SEMINAR HELSINGFORS 4. JUNI 2010 BJØRN ERIK SELNES

2 Innhold Bygge- og anleggsnæringen Lean construction i Norge Samordning, serieproduksjon, spesialisering Effektivisering i prosjekter Bransjeutvikling infrastruktur

3 Kilde: Euroconstruct, Juni 2007 Norge 14% 7% 17% 6% Danmark 11% 7% 11% 8% 12% 4% 15% 7% Finland 16% 17% Sverige 33% 15% 35% 18% Baltikum 03-06 06-09e 03-0606-09e03-0606-09e 03-0606-09e03-0606-09e 8% Entreprenørkostnad Inflasjon 4% Entreprenørkostnader og inflasjon

4 Kostnadstrenden frem till 2012 *KPI, ref Konjunkturinstitutet – gjennomsnittet er 2% med variation ±0,5 prosentenheter % Prognose for KPI* Totalt 2007-2012: 12% Bransjetrend for produksjonskostnadene Totalt 2007-2012: 30%

5 Kostnadspådrag Muligheter for optimalisering Utvikling / prosjektering Utførelse / produksjon Potensial i utviklingsfasen Mer innsats

6 Effektiv produksjon – hva er det ?

7 Kapasitetsutnyttelse anleggsmaskin En dagTotalt Kilde: NCC Peter Gjörup

8

9 www.leanconstruction.no Involverende planlegging Samhandling - målpris Samspillkontrakter bygg (Statsbygg, Helsebygg, kommuner) felles prosjektutvikling, trimmet prosjektering, trimmet bygging norsk variant av alliansemodell

10 Hva er vår prosess ?

11 Industriell bygging Prosjektstruktur Samordning av tiltak, samlekontrakter Standardisering, serieproduksjon Spesialisering Levetidsbetraktninger Totaleffektivitet Dilemma: Stedegen arkitektur og utforming

12 Nasjonale turistveger

13 ”Vertikal kontraktskjede” UE Hovedentreprenøren kjøper over 60% av sin omsetning fra underentreprenører Avhengig av hvordan hele kjeden fungerer! U UE Flere av hans UE kjøper betydelige andeler av sine leverandører/UE UUU UE Hoved- entreprenøren Byggherre Handlingsmønster mellom aktørene og internt

14

15 Policygruppe bransjekontakt Fokusområder første fase –Etikk og ledelse –Kapasitet og forutsigbarhet –Kontraktstyper og samarbeidsformer Innretning –Målbar langsiktig produktivitetsforbedring for sektoren og bransjen –Skape tillit og gode relasjoner –Identifisere og gjennomføre ”umiddelbare” forbedringstiltak

16 Grunnlagsdokument for bransjesamarbeid (utdrag)

17 Omdømme- måling Felles opplæring Opplegg for systematisk samarbeid Nye gjennomførings- modeller Prosjekt- og kontrakts- portal Arbeidsutvalg Policygruppe for bransjekontakt Jernbaneverket Fylkeskommunene Vegdirektør - Repeterende spørreundersøkelse hvert andre år - Trendanalyse Elisabeth Schjølberg - Evaluere, prøve ut i pilot nye modeller - Identifisere forbedringer innenfor dagens praksis ………….. - Felles etter- utdanningsopplegg - Samordne basis- opplæring - Felles rekrutterings- samling Samferdselsskolen Trond Bølviken - Etablere sam- handlingsopplegg plan for gradvis økning og kompetanse- oppbygging Jan Eirik Henning - Utarbeide og samordne halvårlige analyser Eirik Øvstedal Etikk og holdninger Kapasitet i bransjen - Etablere og systematisere en portal for bransjen - Samordne store prosjekter - Leverandør informasjon (bransjemøter) Geir Saxebøl Forutsigbarhet og kapasitetKontraktstyper og samarbeidsformer Prioriterte tiltak policygruppe for bransjekontakt

18

19

20 Identifisering, dokumentasjon av tilstand og etterslep Rapportering og analyse Utvikling av byggherre- funksjonen Gjennom- føringsmodell, kontraktspraksis Kompetanse FOU Informasjon Nettverk Program- styre Policy- gruppe Vegdirektør ELM -Vegdekke -Vegfundament - Drenering - Vegutstyr - Bru/kai - Tunneler - Standard- vurderinger - Samhandlings- modell - Vurdere, utprøve alt. entrepriseformer - Forbedre funksjons- kontrakter - Ivareta styrings- krav - Innhente og evaluere erfaringer - Rapportering ift styringskrav - Rutiner for resultatanalyse - Struktur og organisering (beste praksis) - Kvalitetssikrings system (reg/nasj) - Støttesystemer - Opplæring - Kompetansekrav - Opplæring - FOU, OFU - Leverandørutvikling - Erfaringsoverføring - Informasjon, synlig- gjøring - Nettverk ► Revidert gjennomføringsstrategi drift og vedlikehold Drift og vedlikehold Programstruktur pr 15.01.2010


Laste ned ppt "AKTUELT I VÄGBRANSCHEN INDUSTRIELL BYGGANDE I INFRABRANSCHEN STATUS OG UTVIKLINGSMULIGHETER I NORGE NVF ORGANISERING OG MARKED SEMINAR HELSINGFORS 4. JUNI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google