Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva har sykehusbygg blitt og vegen videre v/direktør Ann Elisabeth Wedø Sykehusbygg HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva har sykehusbygg blitt og vegen videre v/direktør Ann Elisabeth Wedø Sykehusbygg HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva har sykehusbygg blitt og vegen videre v/direktør Ann Elisabeth Wedø Sykehusbygg HF

2 «Sykehusbygg skal være det ledende fagmiljøet for planlegging, bygging og rehabilitering av sykehus i Norge» Hovedkontor i Trondheim «Sykehusbyggs mål er å skape bygg som er sunne og helsefremmende gjennom sykehusets levetid, både for pasienter og ansatte» Fra Røroserklæringen 2015

3 «Vi har ikke råd til å la være …» Fra statsrådens sykehustale 7. jan 2015 Sterk politisk vilje bak Sykehusbygg Store forventninger til: – erfaringsoverføring – standardisering – gjenbruk av løsninger Ber foretakene benytte Sykehusbygg Skal benyttes i prosjekter over 500 mill

4 Kunnskapsnavet – i norsk sykehusbygging Rollemodell i bygg- og anleggsnæringen Bygger opp kunnskap gjennom erfaringsoverføring Binder prosjekter sammen Skaper kontinuitet Gir innovasjon Utvikler kompetanse hos leverandører og andre aktører

5 Sykehusbygg skal … sikre nasjonalt kompetansemiljø for sykehusplanlegging og bygging på høyt internasjonalt nivå bidra til framtidsrettet utvikling av sykehusutbygging gjennom læring, innovasjon, erfarings- og kompetanse- overføring være ressursleverandør for helse- foretakene, sørge for felles gevinster og samhandle med NTNU og andre kunnskapsmiljø

6 Eierskap og styring Eiere: De fire helseregionene. Stiftet i oktober 2014 som et felles eid foretak. Overordnet styring: Foretaksmøter med eierne. Oppdragsdokument: Fra de fire RHF-ene, februar 2015

7 Sykehusbyggs styre Steinar Frydenlund, styreleder Jan Eirik Thoresen, nestleder Ivar Eriksen, styremedlem Hilde Rolandsen, styremedlem Rigmor Helene Hansen, styremedlem Kristin Gustavsen, styremedlem Ansatterepresentant (høsten 2015)

8 Store i nvesteringsbehov Alle regioner: Stort behov for nybygging og rehabilitering. Dagens eiendomsmasse i sykehus-Norge: nær 5 mill. kvm

9 Finansiering av Sykehusbygg Fellesoppgaver Administrasjon Prosjektinntekter

10 Tilskudd fra regionforetakene – fellesoppgaver og administrasjon Millioner kroner 2016 2017 2018 2019 HSØ: 17,7 18,6 19,5 20,5 HV: 8,4 9,1 9,8 10,5 HMN: 7,1 7,7 8,4 9,1 HN: 6,8 7,4 8,1 8,8

11 HVOR ER VI NÅ?

12 Sykehusbyggs ledelse Adm. direktør: Ann Elisabeth Wedø Viseadm. direktør: Bjørn Remen Fellesoppgaver: Sigmund Stikbakke Plan og utvikling: Marte Lauvsnes Prosjektering og bygging: Edel Stokholm Økonomi: Jørn Rørmark Administrasjon og HR: Berit Valstad-Aalmo Ansatte i 2015: ca. 40 (Trondheim og Oslo)

13 Tre enheter: Fellesoppgaver Utvikler modeller, standarder, veiledere, metoder, databaser og annet planverktøy Analyserer utviklingstrender for alle faser i sykehusprosjekt Utarbeider felles metoder for evaluering Mange delprosjekter i gang

14 Plan og utvikling Driver sykehusplanlegging i alle faser før bygging Er kompetanseenhet og bistår fra utviklingsplan til forprosjekt Utvikler veiledere for sykehus- planlegging. (før: Helsedirektoratet)

15 Gjennomføring Prosjektering og bygging Gjennomfører byggeprosjekter Leder hele byggeprosessen – fra prosjektering til bygging og idriftsetting Påtar seg byggherrefunksjonen Spesialkompetanse bistår i enkeltprosjekt

16 2 BEIN Å STÅ PÅ Kunnskapsbeinet Prosjektbeinet

17 Kunnskapsnav Prosjekt B Prosjekt A

18 Interne prosjekter «Eksterne prosjekter» – God prosjektinngang

19 Noen Sykehusbygg-prosjekter Sjukehuset Nordmøre og Romsdal Byggherre- og gjennomføringsansvar i konseptfasen. St. Olavs Hospital Nybygg for akuttpsykiatri på Østmarka i Trondheim. Sykehuset i Vestfold Prosjektledelse samhandling i forprosjektfasen. Nytt Stavanger universitetssykehus Rådgiving for prosjektledelsen og gjennomføring av planleggingsoppgaver i konseptfasen.

20 Flere Sykehusbygg-prosjekter Universitetssykehuset i Nord-Norge Rådgiving for prosjektledelsen: ny A-fløy og PET-senter. Sykehusapotekene i Nord og Midt Samordning og tilpasning av vareautomater for apotekene i Levanger, Ålesund, Molde, Bodø og Tromsø. Tilpasning av dagens helikopterplattformer Slik at alle helseregioner kan ta imot nye redningshelikoptre på sine sykehus fra 2017. Anlegg for protonterapi Kvalitetssikring av nasjonal rapport om regionale anlegg for proton-behandling av kreft.

21 Årsverk i Sykehusbygg Totalt: 2016: 74 2017: 105 2018: 136 2019: 154 To nye avdelings- kontorer i perioden.

22 HVOR GÅR VEIEN VIDERE?

23 Rollene, stegene og analysene i strategiarbeidet

24 Utfordringer slik jeg ser det i dag Norge ligger på topp i pris/kvm Trenger mer systematisk kunnskapsinnhenting for å kunne utvikle standardiserte løsninger Bidra til å utvikle bransjen Mange ulike forventninger Prosjektmodeller i grensesnittet mellom RHF/HF og Sykehusbygg HF En ung organisasjon i vekst, mye som skal på plass samtidig

25 Hvordan løse de? I tett samhandling med RHF/HF’ene I dialog med bransjen I samarbeid med NTNU og andre universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter nasjonalt og internasjonalt I nært samarbeid med medarbeiderne

26 Framtidig målbilde Sykehusbygg skal skape framtidsrettede, sunne bygg som er helsefremmende og driftseffektive gjennom sykehusets levetid både for pasienter og ansatte Gjennom: – Effektiv ressursbruk i planlegging og gjennomføring av sykehusprosjekt – Innovativ og kunnskapsbasert planlegging og bygging gjennom standardisering av prosesser, løsninger og gjennomføringsmodeller – Medarbeidere med oppdatert kunnskap og kompetanse, metoder og verktøy

27 Utviklingsplan Planlegging og utvikling Prosjektering og bygging Overlevering og drift Livsløpsperspektivet

28 Strategisk plan Legges fram for styret 9. november

29 Prosjektmodeller I grensesnittet mellom RHF/HF og Sykehusbygg Legges fram for styret 9. november

30 BEHOV FOR Å PRIORITERE HØYE FORVENTNINGER DYKTIGE OG DEDIKERTE MEDARBEIDERE! Lyser ut flere stillinger nå!

31 Takk for oppmerksomheten! Vi gleder oss til fortsettelsen!


Laste ned ppt "Hva har sykehusbygg blitt og vegen videre v/direktør Ann Elisabeth Wedø Sykehusbygg HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google