Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Byggesaksreformen Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Byggesaksreformen Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven."— Utskrift av presentasjonen:

1 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Byggesaksreformen Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven

2 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Ble det vakrere bygg? Forsterket fokus på estetikk? 26. mai 2005 i Gamle Logen Siv.ark. MNAL Cecilie Flyen Øyen Foto: Henrik Øyen ©

3 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Det er det delte meninger om… Hvor vakre er våre bygde omgivelser? Estetisk utvikling bør være en styrt prosess Vår innfallsvinkel: –Kommunal virkemiddelutvikling og iverksetting –Foretakenes svar på endringene –Tiltakenes grad av oppfyllelse av rammer Foto: Trond Isaksen/Oslo Lufthavn AS

4 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Prosjektet i faser Kvalitativ casestudie kommuner Kvantitativ survey kommuner Kvalitativ casestudie foretak Komparativ casestudie kommuner Del 1 2001 – 2003 Del 2 2002 - 2003 Del 3 2003 - 2004 Kvalitativ casestudie kommuner Kvantitativ survey kommuner Kvalitativ casestudie foretak Kvalitativ casestudie kommuner Tid

5 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Gjennomføring av prosjektet Foto: Jørn Adde © Trondheim kommune Caseundersøkelse kommuner, del 1: Intervju-undersøkelse av 6 kommuner Survey kommuner, del 2: Spørreundersøkelse kommuner, 100 av 150 svar Caseundersøkelse foretak, del 3: Intervju-undersøkelse av 22 foretak, (28 tiltak) Gjenvisitt i de 6 kommunene

6 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Hva var meningen? Intensjonene i lovendringene: Å oppnå en generell kvalitetsheving av det som bygges, også ift. estetisk utforming av landskap og bygningsmiljøer Kommunenes nye oppgaver: Utvikle virkemidler mht estetikk Styre den estetiske utviklingen i kommunen Arkitekturprosjekterendes nye oppgaver: Selvstendig ansvar - forholde seg til nye bestemmelser Økt kontroll og kvalitetssikring Økt krav til dokumentasjon

7 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Hva skjedde i kommunene? Politisk: For passive ved rullering av planverk Noe økt politisk bevissthet Administrativt: Ressursallokering Lav grad av estetikk i virkemidler Forhåndskonferansen viktig Skjønnsutøvelsen styrket Evaluering av gjennomførte tiltak Foto: Jørn Adde © Trondheim kommune

8 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Hva skjedde i foretakene? Arkitektene Jobber ”stort sett som før” med estetikk Få har endret arbeidsmetodikk pga. reformen Men: Økning i tidlig dialog, dokumentasjon og systematisering Ikke-arkitektene: Predefinert design/typehus; ønsker ikke dialog, jobber som før Teknisk prosjektering, lar andre bestemme estetisk formgivning (byggherre eller kommunen) Foto: Trond Isaksen/Oslo Lufthavn AS

9 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Hva viser dette? Kommunene bruker mer intern dialog Forhåndskonferansene fungerer godt Arkitekturprosjekterende bruker mer systematisk dialog i arbeidet med estetisk utforming Prosessen mellom kommunen og arkitekturprosjekterende er viktig for alle parter Estetikk som tema i kontroll lite aktuelt hos prosjekterende

10 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt ”Maktbalanse” om estetikk Kommunene:  Helheten viktigst Risiko for å kvele nytenking eller godta ”alt” Arkitektur- prosjekterende:  Objektet viktigst Moderne formspråk gir økt risiko for debatt Tiltakshavere:  Økonomi/funksjon viktigst Risiko for at byggene ”kunne vært bedre”

11 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Er tiltakene ”vellykkede” ? Hva er ”vellykket” ? I tråd med vedtatt ønske om estetisk utvikling i kommunen Like mye (mer ?) prosess enn resultat At kommunens medvirkning har ført til forbedring Aktørenes vurderinger: 12 vellykkede 4 omstridt (moderne) 7 ”kunne vært bedre” 1 ikke vellykket 4 stoppet

12 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Viktige påvirkningsfaktorer I prioritert rekkefølge: 1.Reguleringsbestemmelser 2.Andre kommunale virkemidler 3.Arkitekten 4.Tiltakshaver 5.Politikere 6.Naboer

13 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt God byggeskikk – god arkitektur Økt bevisstgjøring Bearbeiding av langsiktig perspektiv Kompetanseoppbygging Bevare, skape nytt, videreføre Foto: Trond Isaksen/Oslo Lufthavn AS

14 Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Foto: Jørn Adde © Trondheim kommune Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Siv.ark. MNAL Cecilie F. Øyen Norges byggforskningsinstitutt Byggesaksreformen Sluttkonferanse for evaluering av byggesaksreformen i plan- og bygningsloven."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google