Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles nordisk anleggsmarked (GNA) Sektoransvar Bransjenettverk Bjørn Erik Selnes Bransjekontaktmøte 2. mai 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles nordisk anleggsmarked (GNA) Sektoransvar Bransjenettverk Bjørn Erik Selnes Bransjekontaktmøte 2. mai 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles nordisk anleggsmarked (GNA) Sektoransvar Bransjenettverk Bjørn Erik Selnes Bransjekontaktmøte 2. mai 2007

2 Bakgrunnen for initiativ til fornyelsesarbeid (GNA, FIA mfl) Infrastrukturens gode og onde sirkel

3 Et velfungerende nordisk anleggsmarked uten grenser! Det felles nordiske anleggsmarkedet kjennetegnes av: Samfunnsøkonomisk effektivitet, høy etikk og stor tillit Ingen nasjonale hindringer som begrenser leverandørenes mobilitet. Et bredt leverandørmarked med god erfaringsutveksling mellom bestiller og utfører. Sikre og miljøvennlige produksjonsmetoder. Et felles syn på innretningen i trafikkverkenes bestillerstrategier. Anskaffelsesformer som stimulerer til innovativ utførelse, økt produktivitet og dermed god lønnsomhet for alle. En interessant framtidsbransje som tiltrekker ungdom av begge kjønn ved deres yrkesvalg. NORDISK VISJON

4 GNA 2007-2008 Visjonen legges til grunn for utvikling av trafikkverkenes strategier Etablerer felles portal for anslag og planer Etablerer felles ordliste for ”kontraktstermer” Felles utvikling og evaluering entreprise- og samarbeidsformer Felles HMS-krav, legge grunnlag for felles plan fra 2008 Felles funksjonsspesifikasjoner drift og vedlikehold av veg Felles krav til maskiner ved jernbanebygging (Norge, Sverige) Felles kompetansekrav? –Overføres linje 2008, NVF’s rolle avklares www.nvfnorden.org

5 Sektoransvaret Veglov, vegtrafikklov, politiske vedtak, instruks av 25. mai 2005 Ønsker å ta ansvar som største anleggsbyggherre for å bidra til et sunt og velfingerende marked

6 Sektoransvaret Avtaler med universiteter og høgskoler Næringslivsringen FOU Bransjesamarbeid Fagnettverk Seminarer, fagmøter, prosjekter bransjeforeninger

7 Sektoroppgaver

8 Bransjesamarbeid Årlige møter med bransjeorganisasjonene (vurderes hyppigere), årlig fellesmøte, møte med enkeltselskaper etter behov Utbygging – kontraktsutvalg kontakt med bransjeorganisasjonene Drift – samarbeidsforum drift og vedlikehold, årlig møte strategisk ledernivå Regionale opplegg FOU, teknologi

9 Fagnettverk Vinterdrift Gjenbruk Asfalt og vegteknologi (planlagt, ikke etablert) Prosjekter, fagseminarer

10 Tilbakemeldinger fra dere: Ønsker en kompetent byggherre som opptrer enhetlig og forutsigbart (åpen og lyttende) Ønsker større fleksibilitet, kreativitet og samspill, forenkling og riktig risikodeling Ønsker at Statens vegvesen ivaretar overordnet rolle og sektoransvar Men: Kritiske kommentarer til prosessen – utgangspunkt for diskusjon


Laste ned ppt "Felles nordisk anleggsmarked (GNA) Sektoransvar Bransjenettverk Bjørn Erik Selnes Bransjekontaktmøte 2. mai 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google