Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredningsutvalget for Fredrikstad, Hvaler og Råde 4. utvalgsmøte 22. januar 2016 - Kl. 12.30-16.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredningsutvalget for Fredrikstad, Hvaler og Råde 4. utvalgsmøte 22. januar 2016 - Kl. 12.30-16.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredningsutvalget for Fredrikstad, Hvaler og Råde 4. utvalgsmøte 22. januar 2016 - Kl. 12.30-16.00

2 Program 1.Godkjenning av dagsorden, referatsaker 2.Ny inntektsmodell og konsekvenser ved sammenslåing Innledning KS 30-40 min Diskusjon 30-40 min 3.Pause 4.Tjenestestrukturen (innledning EI) 5.Investeringer – Rådmenn 6.Diskusjon 7.Strategiseminar og neste møte 8.Oppsummering v. ordfører

3

4 VirksomhetSelskapFredr.HvalerRådeAndre Energiproduksjon, kjøp og salg Østfold Energi ASx ØFK og 13 andre Øf.kommuner Forvaltning og drift av havn Borg Havn IKSX Sarpsborg Drift av vann og avløpsanlegg Driftsassistansen Østfold IKS XXX + de andre kommunene i Østfold Alarmsentral Brann Alarmsentral Brann Øst AS X (x)Movar, Sarpsborg RenovasjonMovar XMoss Rygge Våler RenovasjonFrevarXX Brann og feiertjenester XMoss Rygge Våler

5 VirksomhetSelskapFredr.HvalerRådeAndre Revisjon Østfold kommunerevisjon IKS XXX + Moss, Halden, Våler og Rygge Sekretariatsoppg. for kontrollutvalg Østfold kontroll- utvalgsekretariat XXx Sarpsborg Rygge Moss Arkiv Østfold Interkommunale arkivselskap XX 6 andre kommuner Bompenger Nedre Glomma bompengeselskap XX Sarpsborg GIS Sør XXX + ØF kommuner ++ ForsikringstjenesterØstfold forsikringsmegling XX

6 VirksomhetSelskapFredr.HvalerRådeAndre Regionrådet for Nedre Glomma XX Fylkeskommunen Sarpsborg Jernbaneforum ØstØFKX X Jernbaneverket andre kommuner Beredskap akutt forurensing Østfold interkomm- unale utvalg mot akutt forurensing XXXAlle Øf. kommuner Nasjonalpark Ytre Hvaler Nasjonalpark XX Reiseliv, destinasjonsselskap Visit Fredrikstad og Hvaler XX Forvaltning av friluftsområder Oslofjordens friluftsråd XXXØFK Samarbeidsalliansen Osloregionen XXX78 kommuner og 4 fylkesk.

7 VirksomhetSelskapFredr.HvalerRådeAndre Vitenskap for barn og unge Inspiria ASXXX ØFK og andre kommuner Den kulturelle skolesekke Østfold kulturutvikling XXX + alle ØF kommuner Skolefaglig nettverk Skolefaglig nettverk i ØF XXX+ ØF kommuner Krisesenter for kvinner/menn XMoss Rygge Våler Overgrepsmottak for Østfold XXX+ ØF kommuner Utviklingssenter for sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Østfold XXX+ ØF kommuner Arbeidstiltak XMoss Rygge Våler Samarb. med sykehuset Sykehuset i ØstfoldXX Sarpsb ØstfoldhelsaØFKXXXAlle ØF kommuner

8 Tjenestetilbudet - utfordringer Befolkningsvekst Eldrebølge Tilstrekkelig forebyggende arbeid Vedlikeholdsetterslep Gjeldsutvikling og finansieringsevne Levekår og utdanningsnivå  Kunne tilby sterke fagmiljøer  Stor nok til spesialisering  Stor nok til å ha juridisk kompetanse innen tjenestetildeling  Flere tjenester og bedre kvalitet  Eldre kan bo lenger hjemme  Økt behov for mer samordnede tjenester Flyktninger

9 Tjenestetilbudet - muligheter Kunne tilby sterke fagmiljøer Stor nok til spesialisering Stor nok til å ha juridisk kompetanse innen tjenestetildeling Flere tjenester og bedre kvalitet Eldre kan bo lenger hjemme Mer samordnede tjenester

10 Inntektskilder

11 Brutto driftsinntekter fordelt på inntektskilder (%-andeler) 2014

12 Nøkkeltall konsern (% av brutto driftsinntekter) 2014

13 Langsiktig gjeld i % av inntekt

14

15 Program for strategiseminar 28. januar Kl. 10.-11.30 Innledninger Oppsummering av temaene på de fire første utvalgsmøtene Rådmanns perspektiv Hva er viktig for…? Fagforeningene Innbyggerne Politikerne For /Mot Næringslivet Kl. 11.30-12.00 Lunsj Kl. 12.00-13.30 Diskusjoner i grupper Hva er de tre viktigste problemstillinger/utfordringer utredningen må svare på, for å være godt nok beslutningsgrunnlag for spørsmålet om sammenslåing? Kl. 13.30-14.00 Plenumsdiskusjon og sammendrag

16 Neste møte 29. januar Innledninger fra gjesteordførere/politikere (3x10-15 minutter) Hvorfor er sammenslåingen viktig for din kommune og hva er status i prosessen? SAS (Bjarne Sommerstad - Andebu) Mosseregionen (Reidar Kaabbel - Våler) Indre Østfold (Eirik Unaas - Eidsberg) Spørsmål – diskusjon (30-40 minutter) Pause Oppsummering fra strategiseminaret Hvilken retning tar prosessen? Hva var de viktige spørsmålene som formannskapene kom frem til? Hvordan går veien videre?


Laste ned ppt "Utredningsutvalget for Fredrikstad, Hvaler og Råde 4. utvalgsmøte 22. januar 2016 - Kl. 12.30-16.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google