Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Velkommen til prosjektledersamling, Sandvika 26.-27.11.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Velkommen til prosjektledersamling, Sandvika 26.-27.11.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Velkommen til prosjektledersamling, Sandvika 26.-27.11.07

2 Program mandag 26.11.07 13.00 Velkommen. Mål og opplegg for samlingen v/ Kristi og Tore 13.20Pilotkommunenes foreløpige satsinger i sine handlingsplaner for 2008. - Innledning v/ Kristi og Tore - Runden rundt bordet. Foreløpige prioriteringer fra pilotkommunene - MDs forventninger - Drøfting 15.10Pause 15.30 Fellestiltak pilotkommunesatsingen. Handlingsplan for 2008 - Innledning ved Kristi - Oppfølging fra Tromsø - Opplegg samlinger, støtte til nettverk, delprosjekter, sluttrapport fra BU 31, nettstedet, fylketsnivåets bidrag 16.40Pause 17.00Pilotkommunene og prosjektlederne som ressurs for det kommunerettede utviklingsarbeidet, også etter 2008. - Ressurskommuner - Ressurspersoner 18.30 Slutt på programmet dag 1 20.00 Felles middag

3 Program tirsdag 27.11..07 08.30 Oppsummering fra dag 1. 08.45 Ny nasjonal handlingsplan fra 2009. Kommunenes rolle. Innledning ved Einar Lund, MD og Knut Christophersen,BLD. Drøfting og innspill. 10.45Pause 11.00 Oppstart av nytt delprosjekt. Universell utforming av eksisterende bygg og uteområder på kommunenivå. Kostnadsmessige konsekvenser. Innledning v/ Einar Lund, MD og Jørn Gjennestad,insam as Innspill til prosjektbeskrivelse. 12.30 Veien videre i 2008. 13.00 Lunsj og avreise

4 Innledende spørsmålsstillinger Hva er foreløpige prioriteringer for 2008 i din kommune ? Hva ser du som ”flaskehalser”?

5 Pilotkommunenes hovedsatsinger i 2008 Oppsummering Forankring (folkevalgt, kommuneplan mv) Ansvarliggjøring (kommunale enheter mv) Kompetanseutvikling (stor bredde i målgr.) Rutine- og verktøyutvikling (kartlegging, tilsyn) Samarbeid og nettverk (fylket, interkom.mv.) Kommunale bygg Uteområder og tettstedsutvikling Kollektivtransport Arealutvikling (reguleringsplaner) IKT hjemmesider

6 BU31 Drøfting av fellestiltak i 2008 Pilotsamlinger (Opplegg,Målgruppe, temaer, 2 stk ??) Støtte til nettverk (Nettverk Nord, Nettverk Innland, Nettverk IKT, Nettverk innkjøp, Nettverk for råd, andre ? – innretning, sekretærfunksjon, varighet ?) Delprosjekter ( 2 eksisterende, andre ? /tema) Sluttdokumentasjon BU 31(Innretning, også flaskehalser ?) Nasjonalt Nettside Fylketsnivåets bidrag og støtte

7 Ideer til sluttdokumentasjon fra pilotkommunesatsingen (2005 – 2008) Gode eksempler Observerte flaskehalser /hindringer Samling av kunnskapsgrunnlag på UU fra nasjonale UUmiljøer krydret med eksempler fra pilotkommunene. Status av veiledere, verktøy mv. nettbasert./nettversjon. Formidling. Benytte sluttdokumentasjonen som e Referanser med gode praktiske lenker.

8 Pilotkommunene og prosjektlederne som ressurs for det kommunerettede utviklingsarbeidet, etter 2008. Hvordan kan en pilotkommune bli en ressurskommune for det nasjonale UUarbeidet og andre kommuner i 2009? Hva kan prosjektlederen bidra med og hvilke rammebetingelser/stimulering skal til for at han/hun tar en slik rolle ? Vær mest mulig konkret.

9 Utkast til rammeprogram for pilotkommunesamlingene i 2008 Samling 5. (Vår 2008) Hovedtema: UU som grunnleggende verdi og kvalitet i samfunnsutviklingen mot 2019. Samling 6.(Høst 2008) Hovedtema: Pågående utviklingsarbeid på sentrale fagområder og formidling av resultater fra pilotkommunesatsingen.

10 Skisse til opplegg samling 5: Målgruppe: ordførere, rådmenn, etatsledere, ledere av kommunale råd Ønsket resultat: Tid /sted: april 08. Sted: Ullensaker ? Varighet: lunsj til lunsj. Innledere: statsråd BLD, fylkesordfører i Rogaland, ordfører i en / to pilotkommuner, en rådmann fra svensk kommune? Aktuelle tema: Verdimessige og samfunnsmessige konsekvenser, Offentlige publikumsbygg f.eks. nye NAV kontorer.

11 Planleggingsgruppe for samling 5 2 folkevalgte (Astrid, Porsgrunn) En rådmann (Vestre Toten?) 2 prosjektledere (Vertskommune + 1 stk) Kristi og Tore

12 Skisse til opplegg samling 6: Målgruppe: Dag 1: Nøkkelpersoner i andre kommuner enn pilotkommunene Dag 2: Kommunale medarbeidere innen IKT, Kommunale bygg/uteområder, plan/byggesak Ønsket resultat: Tid /sted: etter 10. oktober 08. Oslo ? Verdal ? Varighet: lunsj til lunsj. Opplegg: Dag 1: Formidling av oppnådde resultater. Strategi for spredning til andre kommuner. Dag 2: Temaverksteder bygget på et forberedt arbeid.

13 Aktuelle nye delprosjekter 1.Verneverdige publikumsbygg (Risør sammen med xx og RA) 2.Opplegg for folkevalgtopplæring (Trondheim og Stord, KS ?) 3.UU bestillerkompetanse Innkjøp ( xx kommune sammen med Hordaland fylkeskommune 4.Bestillerkompetanse UU kommunale bygg, anlegg, uteområder (nye,leieavtaler,opprusting mv.)( Vestre Toten, 5.UUkompetanse innen IKT fokus hjemmeside (Kongsvinger og XX, Deltasenteret, MediaLT) 6.UU som tverrfaglig kommunalt utviklingsarbeid basert på erfaringer fra pilotkommunene.( Oppskrifter, spredning av det gode budskap - Knyttes til formidling, sluttrapport..) (Anne Reidun,xx) Frilufts- og uteområder, sentrumsområder, ledelinjer (Porsgrunn, Lillehammer, FAGUS – Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren)


Laste ned ppt "Universell Utforming – pilotkommunesatsingen Velkommen til prosjektledersamling, Sandvika 26.-27.11.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google