Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 24.04.14 9370 Mikroskoper, lab Tilbudsfrist 19.06.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 24.04.14 9370 Mikroskoper, lab Tilbudsfrist 19.06.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 24.04.14 9370 Mikroskoper, lab Tilbudsfrist 19.06.14

2 Agenda –Prosjektet –Organisering –Gjennomgang av leveransens omfang –Gjennomgang av konkurransegrunnlaget med retningslinjer for besvarelse –Spørsmål vedrørende dokumentene –Møtereferat vil bli offentliggjort på Doffin til alle interessenter Anskaffelsespakke 9370 Mikroskoper, lab

3 Kapasitet 2020 Sykehuset Østfold MossKalnesForprosjekt Senger678 Ordinær somatikk 100 416516 Ordinær psykiatri108 Tekniske somatikk43 Teknisk psykiatri12 Operasjoner18 Innliggende99 Dag 9 9 Poliklinikk5293145 Bildediagnostikk72027 Dagplasser6449113 Service/varemottak Helikopter Behandling Sengebygg Psykiatri Hovedinngang Bussterminal

4 Prosjekt nytt østfoldsykehus – PNØ Prosjektorganisasjon i Helse Sør-Øst er opprettet for å gjennomføre utbyggingsprosjektet

5 U6 Utstyrsorganisasjonen i PNØ Prosjektsjef Elisabeth Gudmundsen Medisinsk utstyr Prosjektleder Kjetil Haugen Lab-utstyr Prosjektleder Annie Sjåvik Grunnutrustning Prosjektleder Elizabeth Kimsås Løst inventar Prosjektleder Dan Røssing

6 Konkurransegrunnlaget VedleggDokumentnavnBesvares av Leverandør 1Tilbudsbrev – malx 2KONTRAKT inklusiv bilag under Innholdsfortegnelse Avtaledokument Generelle kontraktsvilkår (inkl. etiske krav) Bilag A1 Orientering om prosjektet Bilag 2 Forhold og adferd på byggeplassen Bilag 3 Prisdokument inkl. enhetspriser x Bilag 4 Omfang og beskrivelse – Oppdragsgivers kravspesifikasjon x Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon x Bilag 7 Vedlikehold x Bilag 8 Prosjektgjennomføring Bilag 9 Kontraktens milepæler Bilag 10 Administrative bestemmelser Bilag E21 IT-teknisk rammeverk og informasjonssikkerhet 3Forhold unntatt offentlighet – mal liste over forhold som er skjermet for offentlighet/sladdet x

7 Tilbudet Følg instruksene i konkurransegrunnlaget (kap. 5) Ikke legg ved informasjon det ikke er bedt om – f.eks omfattende brosjyremateriell Legg evt. inn referanser til vedlagt materiell i besvarelse av kravspesifikasjonen om det må utdypes mer i svarene

8 Bilag 3 - Prisdokument Prissammendrag – overføres fra prisvedlegg til Prisdokumentet Vedlegg –Enhetspriser på utstyr – Levetidskostnader – evalueringsgrunnlag Forbruksmateriell (reagenser mm) pr. år Servicekostnader (fulldekkende avtale) pr. år –Prislister Forbruksartikler Tilleggsutstyr Reservedeler Spesialverktøy

9 Bilag 3 – Prisdokument. Her skal det settes inn totale kostnader hentet fra vedlegget POSTAntall Totalsum i NOK eks. mva 1UTSTYR (enhetspriser angis i vedlegg 1, sum overføres) 1.1Mikroskop25 1.2Innsyn22 1.3Kamera17 SUM64 2OPPLÆRING (ref. Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon) 2.1Brukeropplæring, 10 – 15 personerInkludert 2.2Superbrukeropplæring, 2 – 4 personerInkludert 2.3Enkel opplæring for 1- 2 medisinsk teknisk personell.Inkludert 3OPSJON - VEDLIKEHOLD (Priser angis i prisvedlegg under fanen Vedlikehold) 3.1Servicekurs for 1 person (ref. Bilag 5 Opplæring og dokumentasjon)Se prisvedlegg 3.23-årig vedlikeholdsavtale (ref. Bilag 7 Vedlikehold)Se prisvedlegg 4OPSJON – UTSTYR 4.1Overlege mikroskop med diskusjonstubus (art.025.01.006)6 4.2Rutine mikroskop med diskusjonstubus (art.025.01.001)3 4.3Kamera (art.025.08.004)3 4.4Kamera med direkte oppkobling mot TV/monitor. Oppgi pris / stk

10 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 1 = Priser) Utfylling av arket: Tilbyder fyller bare ut feltene som står under "Fylles ut av leverandøren". Alle priser skal være enhetspriser eks. mva. NB!For å forenkle importen tilbake til vår utstyrsdatabase, er det viktig at det ikke slettes kolonner eller linjer i arket. Anbud:Mikroskop, laboratorium9370 Fylles ut av Leverandør ArtikkelnrArtikkelnavn:AntallAntall opsjo n Lev. art. nr Handelsna vn ModellFabrikatKomment ar EnhetsprisValuta 025.01.001Mikroskop, rutine, lysfelt og fasekontrast103 NOK 025.01.002Mikroskop, rutine, omvendt10 NOK 025.01.005Mikroskop, cytologi, screening20 NOK 025.01.006Mikroskop, lege, patologi103 NOK 025.01.008 Mikroskopi, overlege mikrobiologi,lysfelt,fasekontrast og fluorescens10 NOK 025.01.010Mikroskop, koloni10 NOK 025.07.006Ekstra innsyn-diskusjonsbro til mikroskop236 NOK 025.08.004 Kamera til mikroskop, digital, standard, m/datautgang176 NOK

11 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 2 = vedlikeholdsavtaler) Vedlikeholdsavtaler Anbud: 9370 Mikroskop, lab. Alternativ (ref. Bilag 7)Pris pr enhet pr årAntall enh. Totalsum for alle enheter over 3 år 1. Forebyggende vedlikehold 0

12 Bilag 3 – Vedlegg-Prisoversikter (fane 3 = Levetidskostnader) Levetidskostnader Anbud:9370 Mikroskop, lab. År Vedlikeholdskostnader (Forebyggende vedlikehold)Evt. LisenskostnaderSUM 1inkl. i kjøpspris 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 TOTAL 0

13 Bilag 4 – Omfang og beskrivelse 9370Mikroskop lab. Bilag 4Omfang, beskrivelse og kravspesifikasjoner Vedlegg 1 Romfnr:Hovedfunksj on (Navn) Delfunksjo n Navn:Artikk elnr Navn Antal l ObjektiverPlateholde r LysstyrkeTYPE Innsyn / diskusjo nsbro Annet / kommentar 10.07.011Medisin, nevrologi poliklinikkUndersøkelse og behandling, indremedisin 025.0 1.001 Mikroskop, rutine, lysfelt og fasekontrast 1 4x, 10x, 40x, 100x 14.01.029Laboratoriefu nksjoner, smittevern felles-labLaboratorium025.0 1.001 Mikroskop, rutine, lysfelt og fasekontrast 1 10X, 40X, 100X standard30W Halogen, eller tilsvarernde LED 14.02.037Laboratoriefu nksjoner, smittevern blodbankLaboratorium, utredning 025.0 1.001 Mikroskop, rutine, lysfelt og fasekontrast 1 10X, 40X, 100X standard30W Halogen, eller tilsvarernde LED 14.03.017Laboratoriefu nksjoner, smittevern med.biokj emi Laboratorium, spesial (Hematologi) 025.0 1.001 Mikroskop, rutine, lysfelt og fasekontrast 1 4x, 10x, 40x, 100x standard30W Halogen, eller tilsvarernde LED Totalt10

14 Bilag 4, Vedlegg1 - Funksjonsbeskrivelse / krav 9370Mikroskop, lab Bilag 4Omfang, beskrivelse og kravspesifikasjoner Vedlegg 1 Felles krav til mikroskopene FOR LEVERANDØREN: Beskrivelse av funksjonen:Navn på leverandør: A=Skal krav B=Svar/rede gjørelse Krav oppfylles: Ja/Nei Leverandørens Svar / Beskrivelse og kommentarer. (evt referanse (dokument, side og avsnitt) til utdypende svar i løsningsforslag) 1 Funksjons krav - Tekniske krav 1.1Mikroskopene skal tilfredsstille sertifiseringskrav i henhold til ISO 9001B-krav/verifikasjon av ISO-sertifisering/akkreditering på mikroskop, samt aktuelle metodevalideringsdokumenter. A 1.2Mikroskopene skal tilfredsstille EMC-kravene.A 1.3Mikroskopene skal ha ergonomisk tubus med reguleringsmulighet både i høyde og dybde. Beskriv løsning A 1.4Alle mikroskoper (uten det omvendte) skal ha lyspil.A 1.5Det bør ha mulighet for moduloppbygging. Beskriv løsningB 1.6Det bør være mulighet for ekstra innsyn / diskusjonsbro. Beskriv løsning B 1.7Diskusjonsenheten (innsyn) skal ha samme synsfelt og kvalitet som hovedmikroskopet. B 1.8Det bør være mulighet for å sette på kamera. Beskriv løsningB 1.9Det bør være mulighet for å utbygges med fluoriscens. Beskriv løsning B

15 Bilag 5 - Opplæringsplan Opplæring fra bilag 5: –Brukeropplæring - antall personer? (skal være inkludert) –Superbrukeropplæring - antall personer? (skal være inkludert) –Teknisk personell (en enkel opplæring skal være inkludert ) Forslag til opplæringsplan basert på omfanget som er beskrevet –Hvordan skal opplæringen gjennomføres? –Hvor lang tid tar det? –Hva slags materiell skal benyttes? Papir? PC-basert? e-læring?

16 Bilag 7 - Vedlikehold Legg ved forslag til vedlikeholdsavtale(r) Support –Telefonnummer –Tilgjengelighet

17 Spørsmål til konkurransen Spørsmål kan sendes med e-post til: postmottak@nyttostfoldsykehus.no. merket: 9370 Mikroskoper, lab. Spørsmål må være oss i hende innen 05.06.14 Svar på spørsmål som er relevante for konkurransen, vil bli offentliggjort i Doffin til de som har meldt sin interesse


Laste ned ppt "Annie Sjåvik prosjektleder lab-utstyr Tilbudskonferanse 24.04.14 9370 Mikroskoper, lab Tilbudsfrist 19.06.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google