Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsplan 2013/2014 SOLÅSSTUA BARNEHAGE Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsplan 2013/2014 SOLÅSSTUA BARNEHAGE Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420"— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsplan 2013/2014 SOLÅSSTUA BARNEHAGE Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no

2 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013/2014 Solåsstua barnehage er en privat barnehage med 21 plasser. Vi eies av Vardal og Fredheim sanitetsforening og holder til like ved Solås rehabiliteringssenter Barnehagen drives etter lov om barnehager og rammeplan for barnehagen. Våre satsningsområder er : Språk Sosial kompetanse Kunst, kultur og kreativitet Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no

3 Info om barnehagen Ansatte: Sigrid Evjen Fønhus – Daglig leder / Pedagogisk leder Ann Jeanette Foss Olsen – Pedagogisk leder Anita Sømåen – Assistent Ann Kristin Thorsen – Assistent Irene Sparbo – Assistent Åpningstider : 07.15. 16.30 I påsken stenger vi Onsdag kl 12.00 Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no

4 Formålet med Årsplan I følge Lov om barnehager paragraf 2, skal barnehagen fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, lek og læring. Årsplanens funksjoner: Arbeidsredskap for barnehagens personale og for å styre virksomheten i en bevisst retning. Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen. Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen. Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartner og andre interesserte. Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no

5 Vår visjon Vi ønsker å være den lille barnehagen med de store opplevelsene! Gylne øyeblikk, mestringsfølelse og gleder ved å være sammen ! God tid er viktig for oss! Tid til undring Tid til lek Tid til å være sammen Tid til å se hvert enkelt barn Tid til å være tilstede i øyeblikkene Tid til refleksjon Med gylne øyeblikk mener vi alle de gode opplevelsene vi har sammen! Et gyllent øyeblikk kan være å dele en mestringsopplevelse med gode venner, det kan være å sitte på fanget og lytte til en morsom bok, danse sammen, kle seg ut, le, bli tatt på alvor og å vite at de voksne er interesserte og har tid. Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no

6 Satsningsområder Sosial kompetanse: Vi omgås hverandre på en positiv måte, vi tar hensyn, viser medfølelse, hjelper og trøster. Vi lærer etikk og moral. Vi vil at barna skal være positive til andre gjennom lek, samspill og samarbeid, oppleve at det er verdifullt å «være meg» i et felleskap, vise respekt og ta hensyn. Språk: Kommunikasjon er det største hjelpemiddelet vi har for å omgås andre. Førskolealderen er den viktigste perioden for utvikling av talespråket, som igjen er nært knyttet til utvikling av kognitiv, sosial og følelsesmessig utvikling. Språket er redskapet for barnet når det undres, tenker og spør. De bruker språk til å kommunisere, oppnå kontakt, løse konflikter, leke med og snakke med venner. Med hjelp av språket uttrykker de følelser og holdninger, gir og skaffer seg informasjon. Kunst, kultur og kreativitet: Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. Fagområdet omhandler uttrykksformer som billedkunst og kunsthåndverk, musikk, dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design. Formidling av kunst og kultur bidrar til å skape fortrolighet med og tilhørighet til kulturelle uttrykksformer. Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no

7 Satsningsområder forts Vi ønsker at Solåsstua barnehagen skal ha god tid, vi vil undre oss sammen med barna, kjenne på verdien ved å ta ting med ro, gjøre oss ferdig med aktiviteter i barnas tempo, være tilstede og å være en støtte for hvert enkelt barn. Vi tror att ved refleksjon, filosofi og trygge rammer vil barna utvikle seg til selvstendige trygge voksne med gode minner fra barnehagen. Vi vil hele tiden vurdere vårt arbeid gjennom dokumentasjon, barneintervju, evalueringer, og tilbakemelding fra foresatte. Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no

8 Årshjul AugustSeptemberOktoberNovemberDesmber ForeldremøteUteukeLucia FotograferingNissefest Advent Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no JanuarFebruarMarsAprilMaiJuniJuli KarnevalUteutePåskeHvitveis tog Sommerfe st FastelavenVinterferi e uke 9 7.Mai – dugnad Sykkeldag

9 Fagområder som vi kontinuerlig vil jobbe med gjennom hele året: For å sikre et variert og allsidig innhold i barnehagen beskrives sju fagområder i Rammeplan for barnehager. I barnehagen jobber vi mye tverrfaglig, så ofte vil flere fagområder opptre samtidig i et temaopplegg/prosjekt, I hverdagsaktiviteter, samtaler, lek og på turer finner vi også igjen elementer fra fagområdene. Arbeidet med fagområdene må tilpasser barnas alder, modning og interesser, og alle skal få like muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. Fagområdene er : Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no

10 Progresjonsplan for de 7 fagområdene: En progresjonsplan er et verktøy for oss i barnehagen når vi skal planlegge og gjennomføre aktiviteter. Ved å følge denne vil vi sikre at barna gjennom årene her i barnehagen er gjennom de sju fagområdene vi er pålagt. Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no Fagområder1 – 2 år3 år4 år5 år Kommunikasjon, språk og tekst Peke og bildebøker. Begrepstrening. Enkle barnesanger. Bruke konkreter Rim/regler. Lytte til fortellinger. Dramatisering. Lotto spill. Lytteøvelser. Eventyr. Tekstskaping. Spill med farger, tall og lignende. Farger/tall. Fortsettelsesbok. Gjenfortelling. Bokstaver/Språk. Lek. Kropp, bevegelse og helse Hvile/aktivitet. Huske og skli. Skyve, dra, rulle. Påkledning. Klatre, ute og inne. Balansere. Hinderløype. Sykle. Påkledning. Ball leker. Hinderløype. Ski evnt skøyter. Påkledning. Sunt kosthold. Sunt kosthold – hva er sunt kosthold?. Lengre turer. Hva er bra for kroppen vår. Natur, miljø og teknikk Utelek. Turer ute på egne premisser. Oppleve ulikt underlag. Blomster og trær. Sangleker. Skape noe. Utkledning. Tegning. Utforske. Formingsmateriale. Folkeeventyr. Dans, bevegelse og musikk. Dramatisering. Rytme og sang Lage mat ute. Ulike teknikker knyttet opp mot mijlø og teknikk. Kunst, kultur og kreativitet Ulike formingsmateriell og teknikker. Enkle fortellinger som stimulerer fantasien Bruke foto til å visualisere hverdagen for barna. Musikk og visuelt språk. Forming Enkle fortellinger (stimulerer fantasien) Karneval Utkledning. Bruk av digitale verktøy. Kultur i nærmiljøet Teater. Forming Musikk og visuelt språk Eventy Rolle/fantasilek/ Dramatisering Karneval /utkledningsdag Bruk av digitale verktøy. Etikk, religion og filosofi Respekt og samspill. Tid til undring. Kjennskap om høytider. Tid til undring. Hvordan er vi med hverandre? Få kjennskap til at vi alle er forskjellige og reagerer / tenker forskjellig Samtaler med barna. Hva er etikk? Nærmijlø og samfunn Bli kjent i og rundt barnehagen Turer i nærmiljøet. Ta hensyn/å være en del av et felleskap. Utvide kjennskap til nærmiljøet, ved å gå litt lengre turer fra barnehagen Ta hensyn til andre Samarbeid 17. mai sanger Oppleve dyr på nært hold. Besøke steder i nærmiljøet Ulike skikker og tradisjoner Lære om likheter og ulikheter lokalt og globalt. Utvide besøkssteder i nærmiljøet Ulike skikker og tradisjoner Lære om likheter og ulikheter lokalt og globalt. Gå på tur til skolene Antall rom og formGi barn forståelse av nå og etterpå. sortering Telle fingre, tær, barn i gruppa, med mer. Sortering. Mengder. Før matematiske begreper Tall, lek med former. Hva er et rom? Hvor er vi i rommet? Begynnende matte. Legge til, trekke fra. Hvor mye er masse og hvor lite er lite?

11 Forventinger til samarbeidet Vi kan tilby:Vi forventer: En liten barnehage med god atmosfære Ale barn får egen primærkontakt Trygghet og omsorg Tilbakemeldinger om ditt barn Trygge og tydelige voksne med bred kompetanse på barn og barndom. Et pedagogisk tilbud til hvert enkelt barn uansett alder og funksjonsevne. Informasjon om barnehagen. Månedsplan/ månedsbrev. Tur en fast dag i uken. Viser interesse for hvordan barnet ditt har det i barnehagen. At barna har tilpasset med klær etter vær og vind. At dere tar opp ris og ros Kommer med tilbakemeldinger. Overholder frister Viser forståelser for kurs, møter og planleggingstid. Overholder barnehagens åpningstider. Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420 post@solaasstua.no


Laste ned ppt "Årsplan 2013/2014 SOLÅSSTUA BARNEHAGE Solåsstua barnehage, Føllingstadvei 15, 2819 Gjøvik tlf 61170420"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google