Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjelpestrategier og analyse av testatferd i kognitive tester for demente Marianne Lien, psykologspesialist Sykehuset Buskerud HF - 10.02.03.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjelpestrategier og analyse av testatferd i kognitive tester for demente Marianne Lien, psykologspesialist Sykehuset Buskerud HF - 10.02.03."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjelpestrategier og analyse av testatferd i kognitive tester for demente Marianne Lien, psykologspesialist Sykehuset Buskerud HF - 10.02.03

2 Kognitive tester og mental funksjon Tallforbindelsestest Labyrinttest Koding  Informasjons- prossesering  Visuell informasjonsorganisering  Kombinasjonsevne og hukommelse

3 Hjelpestrategier Å snakke høyt Aktiv prøving og feiling Gjenkjenning, implisitt læring

4 Beskrivelse av tallforbindelsestesten (1) Diagnostisk målsetting: Visuomotorisk tempo, informasjonsprosesseringshastighet Teoretisk grunnlag: TMT,( Reitan), voksenversjon av TFT, 90 tall. Cattell: Fluide faktorer Testkonstruksjon og –materiale: 30 tall som skal forbindes Testgjennomføring: 3 øvelsesark, 2 testark. Behandling av feil: Hver feil teller 5% av testtiden.

5 Beskrivelse av tallforbindelsestesten (2) Belastningsgrad av pasienten: Lek, Donald-test Reliabiltet: Retest, høy r tt Korrelasjon med andre tester: Tempotest, labyrinttest, koding Kliniske observasjonsmuligheter: Personlighetstrekk: prestasjonsmotivasjon, hjelpestrategier, rigiditet

6 Beskrivelse av kodingtesten (1) Diagnostisk målsetting: Å treffe avgjørelser, koordinasjon, hukommelse Teoretisk grunnlag: Army-Beta-Test- konsentrasjon, Cattell: Fluide intelligensfaktorer Testkonstruksjon og –materiale: Forstørrelse av WAIS digit-symbol-test Testgjennomføring: 8 eksempler, 90 sekunder Behandling av feil: Feil symbol gir ikke poeng

7 Beskrivelse av kodingtesten (2) Belastningsgrad av pasienten: Stor for moderat til alvorlig demente Reliabiltet: r tt =.89 og.97 Validitet:80% av variansen blir oppklart med hukommelse og tempo Kliniske observasjonsmuligheter: Pasientens spontane arbeidsmåte, toleranse for korrigering, latent læring

8 Beskrivelse av labyrinttesten (1) Diagnostisk målsetting: Visuomotorisk oppmerksomhet og koordinasjon Teoretisk grunnlag: Chapuis-labyrinter, Porteus- labyrinter Testkonstruksjon og –materiale:Forstørrelse og forenkling av Chapuis-labyrinter. 8 avgjørelser, 83 cm lang Testgjennomføring: Så rask som mulig, fra innsiden til utsiden Behandling av feil: Å telle antall blindveier pasienten har vært innom.

9 Beskrivelse av labyrinttesten (2) Belastningsgrad av pasienten: Tremor, synsproblemer, generelt utdanningsnivå Reliabiltet:r tt =.77 og.82 etter 4 til 12 uker. Målefeil er høy, tiltar med økende alder. Stor variabilitet. Øvelsesgevinst på 9, 6 og 2 sekunder. Korrelasjon med andre tester:Korrelerer med WAIS terningtest. Korrelerer med SCAG, tids- romorientering. Motivasjon og initiativ til hverdagsoppgaver. Kliniske observasjonsmuligheter: Rigiditet. Angst. Filosofisk metafor

10 Tallforbindelses-testark Pasient 86 år (m), 135 sek

11 Eksempel på labyrint testark Pasient 73 år (m) 77 sek

12 Eksempel på koding testark Pasient 86 år (m), 8 symboler på 90 sek

13 Grenseverdier for demens 57-89 år Tallforbindelsestest (TFT)  120 sek Alvorlig 62 – 119 sekTydelig 40 – 61 sekMiddels  39 sek Lett

14 Grenseverdier for demens 57-89 år Labyrint  152 sek Alvorlig 93 – 151 sekTydelig 58 – 92 sekMiddels  57 sek Lett

15 Grenseverdier for demens 57-89 år Koding  8 symboler Alvorlig 13 – 9 symbolerTydelig 19 – 14 symbolerMiddels  20 symboler Lett

16 Sammenfatning NAI testbatteri –Tallforbindelsestest –Labyrinttest –Koding Eksempler på kognitive tester og pasientens hjelpestrategier og atferd.

17 Referanser Nürnberger-Alters-Inventar (NAI) Neurological Aging Inventory Wolf D. Oswald. Ulrich M. Fleischmann Hogrefe forlag (1995), Göttingen www.testzentrale.de www.hogrefe.de


Laste ned ppt "Hjelpestrategier og analyse av testatferd i kognitive tester for demente Marianne Lien, psykologspesialist Sykehuset Buskerud HF - 10.02.03."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google