Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORELDREKURS FOR FORELDRE TIL BARN OG UNGE SOM SPILLER DATASPILL Andre møte Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORELDREKURS FOR FORELDRE TIL BARN OG UNGE SOM SPILLER DATASPILL Andre møte Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors,"— Utskrift av presentasjonen:

1 FORELDREKURS FOR FORELDRE TIL BARN OG UNGE SOM SPILLER DATASPILL Andre møte Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

2 MOTIVER FOR DATASPILLING SITUASJONELLE FAKTORER Stimulerende regler i spillet Tydelige belønninger i form av lyd og lyseffekter, økende belønninger Mestringsopplevelse, bl.a. av konsentrasjon og koordinasjon Samarbeid, samhandling, status blant venner etc. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

3 MOTIVER FOR DATASPILLING STRUKTURELLE FAKTORER Ubegrenset tilgang til Internett Lave kostnader Fred og ro i hjemmet i forbindelse med spilling. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

4 MOTIVER FOR DATASPILLING INDIVIDUELLE FAKTORER Prestasjonsmotivasjon: makt, status, klare å utfordre andre, dominere spillet, etc. Sosial motivasjon: få venner, hjelpe andre, lagspill, chatting og dagligdags prat, få støtte etc. Fordypningsmotivasjon: Gjøre oppdagelser, utvikle karakterens personlighet, fordype seg i historien etc. Noen ganger også en flukt fra det virkelige livet. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

5 PROBLEMSPILLING ELLER SPILLEAVHENGIGHET? Dataspillavhengighet er ingen klinisk diagnose i dag. «Problemspilling» - mer nøytral beskrivelse Fellmann (2009): «Problemspilling er høyfrekvent MMO-spilling som fører til en eller annen form for negativ konsekvens for spilleren i den virkelige verdenen, uavhengig av spillerens motivasjon for å spille» Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

6 PROBLEMSPILLING ELLER SPILLEAVHENGIGHET? De fleste ungdommer klarer å spille kontrollert NOVA (2010): 79 % av ungdommer mellom 12 og 17 år spiller en gang i måneden eller oftere, 59 % spiller ukentlig, mens 21 % spiller aldri eller nesten aldri. NOVA (2010) 5,2 % av ungdommene spiller så mye at det går utover andre aktiviteter, mens 0,9 % av ungdommene utvikler atferdsmønstre av avhengighet i forhold til spilling. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

7 KRITERIER FOR DATASPILLHAVHENGIGHET Mark Griffiths: sammenlikner teknologisk avhengighet av dataspill med avhengighet av alkohol og narkotika Mark Griffiths opererer med 6 kriterier for spilleavhengighet 6 av 6 kriterier skal oppfylles for at det skal kalles avhengighet av dataspill 4 av 6 kriterier indikerer problemspilling med høy risiko for å utvikle spilleavhengighet. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

8 DATASPILLAVHENGIGHET 1.VIKTIGHET/BETYDNING AV SPILLET 2.ENDRINGER I HUMØR/STEMNINGSLEIE 3.TOLERANSE 4.ABSTINENSER 5.KONFLIKTER 6.TILBAKEFALL Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

9 DATASPILLAVHENGIGHET 1) VIKTIGHET/BETYDNING AV SPILLET Når spilling blir det viktigste i livet og dominerer tanker, følelser og atferd. Personen tenker mye på neste gang han/hun kan spille når han/hun ikke spiller Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

10 DATASPILLAVHENGIGHET 2) ENDRINGER I HUMØR/STEMNINGSLEIE Den subjektive opplevelsen personen får av å spille. Dette kan oppleves som et «kick» eller som å «flykte» eller «bedøve seg». Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

11 DATASPILLAVHENGIGHET 3) TOLERANSE Personen må spille mer for å oppnå de samme endringer i stemning som tidligere. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

12 DATASPILLAVHENGIGHET 4) ABSTINENSER De ubehagelige følelser eller fysiologiske tilstander som oppstår når personen blir hindret i å spille. Irritabilitet, rastløshet, humørsvingninger, skjelvinger etc. Disse symptomene kan minne om de man ser ved rusabstinenser. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

13 DATASPILLAVHENGHIGHET. 5) KONFLIKTER Det kan oppstå konflikter med familie, venner, jobb, skole, andre interesser osv. Personen kan også oppleve indre konflikter i forhold til hvor mye tid han/hun bruker til å spille. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

14 DATASPILLAVHENGIGHET 6) TILBAKEFALL Når personen faller tilbake til tidligere spillemønstre etter å ha hatt kontroll eller latt være å spille en periode. Tilbakefall kan imidlertid være en vanlig del av et endringsarbeide, og det er viktig å se på tilbakefall i behandling som noe man kan lære noe av. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

15 HJEMMEOPPGAVE Inviter hele familien til å snakke sammen om hvilke regler som finnes (eller ikke finnes) for dataspill i hjemmet. Dette er forarbeide til regulering som er et av hovedtemaene i neste samling. Lese artikkel: «Foreldrene på banen» Lese artikkel: Doom-generasjonen. Om videospill og vold. Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

16 NÅR BØR MAN REGULERE SPILLINGEN? Som en tidlig intervensjon, ved innkjøp/tillatelse av spill Når barnet er prestasjonsmotivert i spillet Når spillet blir den viktigste arena i barnets liv Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst

17 NÅR BØR MAN REGULERE SPILLINGEN? Ved prestasjonsfall i skole og på andre arenaer Ved emosjonell forandringer utover det som er forventet i puberteten og ikke kan tilskrives andre årsaker Ved endring av sosiale mønster Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors, Senter Oslo og KoRus-Øst


Laste ned ppt "FORELDREKURS FOR FORELDRE TIL BARN OG UNGE SOM SPILLER DATASPILL Andre møte Foto og ill.: dreamstime.com istockphoto.com...et samarbeid mellom Blå Kors,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google