Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

v/Marianne Farstad Gjermo

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "v/Marianne Farstad Gjermo"— Utskrift av presentasjonen:

1 v/Marianne Farstad Gjermo
Fysioterapeut i et tverrfaglig team - hvordan gjør vi funksjonsutredningene ? v/Marianne Farstad Gjermo

2 Hva får dere vite om pasientens arbeidsevne etter utredning og rehabilitering hos oss?
Og hvordan fant vi ut av det?

3 Privat klinikk Offentlig godkjent poliklinikk innen fysikalsk medisin, rehabilitering og voksenpsykiatri Avtale med Helse sør-øst Utredet i fjor ca 2200 pasienter 24 grupper i rehabilitering til en hver tid 65 ansatte-40 årsverk

4 Spesialisert kunnskap, helhetlig fokus
Legespesialister innen fysikalsk medisin, ortopedi, nevrologi, psykiatri, idrettsmedisin Psykologer Ernæringsfysiologer Psykiatriske sykepleiere Fysioterapeuter, spesialister innen manuell terapi, psykomotorikere og idrettspedagoger Attføringskonsulenter

5 Pasientene I arbeidsfør alder- snitt ca 40 år
Noe flere kvinner enn menn Plager knyttet til ryggsøylen, generalisert smerte, angst, depresjon, helseskadelig overvekt

6 Hvordan vurdere arbeidsfunksjon fjernt fra arbeidet?
Utfordring og dilemma Hvordan vurdere arbeidsfunksjon fjernt fra arbeidet?

7 Fysioterapeutens mål for funksjonsutredning
Bidra til en korrekt diagnose- gjerne en funksjonsdiagnose Bidra til å foreslå tiltak for pasienten Teste funksjon med tanke på mulighet for retest ved avsluttet rehabilitering.

8 Hvordan? Etter kartlegging og utredning hos legespesialist :
Grov utredning i sal Kondisjonstest Funksjonelle basisøvelser m progresjonsstige

9 Observasjonsgruppe 4 dager 10 i gruppa 2 erfarne fysioterapeuter
Tilgang på resten av fagteamet v behov Individuelle samtaler

10 Observasjonsgruppa Holdning/ innstilling Basisøvelser
Arbeidsteknikk/ergonomi Arbeidsstasjoner Kondisjon Målsetninger

11 Tiltak Rehabilitering i gruppe: nakke, rygg, mestring, kognitiv, overvekt 8 uker, 12 uker, 16 uker m oppfølging Tiltak utenfor klinikken

12 Tiltaket Samtale/ gruppeterapi /undervisning/foredrag Trening i sal
Uteaktivitet/basseng

13 Mål Fysisk funksjon Psykisk funksjon Arbeid/sosialt

14 Vurdering Oppnåelse av oppsatte mål
Evalueringsskjemaer på fysisk og psykisk funksjon Retest fysisk funksjon Pasientens opplevelse av effekt av tiltaket Muligheter/begrensninger

15 Sluttrapport Evne til å delta i arbeidet med å sette mål
Motivasjon for rehabilitering Evne til oppmøte Toleranse for belastning i forhold til dagliglivets krav, og arbeidets krav Progresjon i treningen og endring i belastningstoleranse Pasientens opplevelse effekt av tiltaket Egne tanker om framtid knyttet til arbeidet, muligheter og begrensninger

16 Arbeidsevne må i siste instans prøves ut
Klokere? Arbeidsevne må i siste instans prøves ut på arbeidsplassen!

17 når, hvor og hvordan slik utprøving kan gjøres
Vår oppgave Bidra til å vurdere når, hvor og hvordan slik utprøving kan gjøres


Laste ned ppt "v/Marianne Farstad Gjermo"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google