Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysioterapeut i et tverrfaglig team - hvordan gjør vi funksjonsutredningene ? v/Marianne Farstad Gjermo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysioterapeut i et tverrfaglig team - hvordan gjør vi funksjonsutredningene ? v/Marianne Farstad Gjermo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysioterapeut i et tverrfaglig team - hvordan gjør vi funksjonsutredningene ? v/Marianne Farstad Gjermo

2 Og hvordan fant vi ut av det? Hva får dere vite om pasientens arbeidsevne etter utredning og rehabilitering hos oss?

3 Privat klinikk Offentlig godkjent poliklinikk innen fysikalsk medisin, rehabilitering og voksenpsykiatri Avtale med Helse sør-øst Utredet i fjor ca 2200 pasienter 24 grupper i rehabilitering til en hver tid 65 ansatte-40 årsverk

4 Spesialisert kunnskap, helhetlig fokus Legespesialister innen fysikalsk medisin, ortopedi, nevrologi, psykiatri, idrettsmedisin Psykologer Ernæringsfysiologer Psykiatriske sykepleiere Fysioterapeuter, spesialister innen manuell terapi, psykomotorikere og idrettspedagoger Attføringskonsulenter

5 Pasientene I arbeidsfør alder- snitt ca 40 år Noe flere kvinner enn menn Plager knyttet til ryggsøylen, generalisert smerte, angst, depresjon, helseskadelig overvekt

6 Utfordring og dilemma Hvordan vurdere arbeidsfunksjon fjernt fra arbeidet?

7 Fysioterapeutens mål for funksjonsutredning Bidra til en korrekt diagnose- gjerne en funksjonsdiagnose Bidra til å foreslå tiltak for pasienten Teste funksjon med tanke på mulighet for retest ved avsluttet rehabilitering.

8 Hvordan? Etter kartlegging og utredning hos legespesialist : Grov utredning i sal Kondisjonstest Funksjonelle basisøvelser m progresjonsstige

9 Observasjonsgruppe 4 dager 10 i gruppa 2 erfarne fysioterapeuter Tilgang på resten av fagteamet v behov Individuelle samtaler

10 Observasjonsgruppa Holdning/ innstilling Basisøvelser Arbeidsteknikk/ergonomi Arbeidsstasjoner Kondisjon Målsetninger

11 Tiltak Rehabilitering i gruppe: nakke, rygg, mestring, kognitiv, overvekt 8 uker, 12 uker, 16 uker m oppfølging Tiltak utenfor klinikken

12 Tiltaket Samtale/ gruppeterapi /undervisning/foredrag Trening i sal Uteaktivitet/basseng

13 Mål Fysisk funksjon Psykisk funksjon Arbeid/sosialt

14 Vurdering Oppnåelse av oppsatte mål Evalueringsskjemaer på fysisk og psykisk funksjon Retest fysisk funksjon Pasientens opplevelse av effekt av tiltaket Muligheter/begrensninger

15 Sluttrapport Evne til å delta i arbeidet med å sette mål Motivasjon for rehabilitering Evne til oppmøte Toleranse for belastning i forhold til dagliglivets krav, og arbeidets krav Progresjon i treningen og endring i belastningstoleranse Pasientens opplevelse effekt av tiltaket Egne tanker om framtid knyttet til arbeidet, muligheter og begrensninger

16 Klokere? Arbeidsevne må i siste instans prøves ut på arbeidsplassen!

17 Vår oppgave Bidra til å vurdere når, hvor og hvordan slik utprøving kan gjøres


Laste ned ppt "Fysioterapeut i et tverrfaglig team - hvordan gjør vi funksjonsutredningene ? v/Marianne Farstad Gjermo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google