Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOGNITIVE UTFORDRINGER – HVA BETYR UTVIKLINGSHEMNING?? Vi er alle unike!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOGNITIVE UTFORDRINGER – HVA BETYR UTVIKLINGSHEMNING?? Vi er alle unike!"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOGNITIVE UTFORDRINGER – HVA BETYR UTVIKLINGSHEMNING?? Vi er alle unike!

2 DISPOSISJON Hvorfor er det viktig å gjenkjenne/ diagnostisere utviklingshemning ved Down syndrom? Hva betyr utviklingshemning? Lykkelig??

3 HVORFOR ER DETTE EN VIKTIG DIAGNOSE? EN DIAGNOSE SKAL GI  Forståelse  Passelige utfordringer  Respekt

4 og - rettigheter Rett til tilpasninger i skole og arbeid Rett til stønader/ økonomisk hjelp Rett til noen offentlige ytelser (tannlege) Vi må stå for at rettighetene følger funksjon, ikke etiologiske diagnoser!

5 LITT HISTORIKK – utviklingshemning En gruppe personer som trengte omsorg, ikke opplæring…….. Slutten av 1800 – tallet – opplæringstilbud ble etablert Emma Hjorts hjem 1898 – sentralinstitusjoner Inkludering- 70-tallet HVPU-reformen 1991! Empowerment – 90-tallet, rettigheter!

6 Åndssvake Psykisk utviklingshemning Intellektuell funksjonshemning Peter Kemp(1991): «Slik man ser et menneske, slik behandler man det også – og omvendt.»

7 HVILKE MULIGHETER GIR VI I DAG??? Måler vi vellykkethet/ lykke i intellektuelle prestasjoner?? Samfunnets krav! Hvordan fungere i vårt digitale, hurtige samfunn med intellektuelle begrensninger og lavt tempo?? Tiltak – effekten måles ofte i IQ-poeng, er det det som er hensikten??

8 UTVIKLING VED DOWN SYNDROM Ekstra kromosom gir genetisk feilkoding Utviklingen bestemt av genetikken – både hjerne og kropp Men allikevel variasjoner……

9 Normale nevrologiske utviklingsprosesser Proliferasjon –formering av nerveceller Migrasjon –cellevandring Synapsedannelse –forbindelse mellom celler Myelinisering –isolering av nervetråder Apoptose –Tilbakedanning av ”unødvendige forbindelser”

10 HVA SKYLDES UTVIKLINGSHEMNINGEN VED DOWN SYNDROM?? Færre nerveceller – liten hodeomkrets Feilutviklinger i hjernebarken Abnormaliteter i forbindelsene/ synapsene Forsinket modning Biokjemiske forstyrrelser

11 De sammensatte mekanismene gjør at De forskjellige områdene/ forskjellige funksjonene er påvirket i forskjellig grad De biokjemiske forandringene påvirker også etter hjerneutviklingen

12 HVA BETYR UTVIKLINGSHEMNING? DEFINISJON Diagnosen psykisk utviklingshemming krever både 1. redusert nedsatt intelligens målt ved IQ-tester og 2. nedsatte tilpasningsferdigheter/ adaptive ferdigheter.

13 FORSTÅELSE ER MER ENN INTELLIGENS! «Intelligens» Erfaringer fra tidligere situasjoner «Ren» hukommelse

14 INTELLIGENSTESTER Vanligst Wechsler-testene –WPPSI: 3 – 7 år –WISC: 6 - 12 år –WAIS: > 16 år Men HVA er intelligens – kan det måles???

15 Språk ved Down syndrom Uttalen, artikulasjonen, er vanskelig pga. –Anatomien- ansiktsskjelettet –Hypotonien – lav muskelspenning –Vansker med motorisk koordinering –Oppfattelsen av lyder, persepsjon av hørselsinntrykk, ofte svak Dessuten spesifikke vansker både i forhold til språkforståelse og produksjon av språk

16 INNDELING UTVIKLINGSHEMNING Medisinske begreperIQFunksjon Lett psykisk utviklingshemming 50 - 69voksen funksjon 9 – under 12år Moderat psykisk utviklingshemming 35 – 49voksen funksjon 6 – under 9 år Alvorlig psykisk utviklingshemming 20 – 34voksen funksjon 3 – under 6 år Dyp psykisk utviklingshemming <20voksen funksjon under 3 år

17 IQ v/ DOWN SYNDROM Normalt gjennomsnitt 100, ved Down syndrom gjennomsnitt 52. De fleste har IQ 30 – 60, dvs. lett/ moderat utviklingshemning 1 – 2 % er innen normalområdet, dvs. IQ over 70. Kun et fåtall har dyp utviklingshemning Flere studier peker i retning av at IQ ”faller” noe i løpet av barnealderen

18 KARTLEGGING AV «ADAPTIV» FUNKSJON hvordan fungerer personen i hverdagen? Må for barn være justert i forhold til alder! Dagliglivsferdigheter og kommunikasjon! –Av- og påkledning –Hygiene –Måltider –Kommunikasjon av behov

19 Avhengig av rammene rundt – kan være vanskelig å oppdage hvor personene automatisk får mye hjelp! Hvordan kartlegge? –Finnes egne kartleggingsinstrumenter –Lærte ferdigheter….

20 Utviklings hemning Funksjons hemning Det foreligger et sprik mellom individets forutsetninger og omgivelsenes krav! Ikke nødvendigvis sammenfallende!

21 MODERAT UTVIKLINGSHEMMING – HVA BETYR DET? Behov for tilpasninger tidlig Tilpasset opplæring – MÅL!! Begreper vanskelige, abstrakt…. Kort minnespenn – tenker langsommere – tid!!! Sosial utvikling henger sammen med kognitiv – lek aktuelt også hos ungdommer Generalisering vanskelig Regulering av atferd og emosjoner vanskelig

22 Og direkte konsekvenser for læring: MESTRING!!! Umiddelbar tilbakemelding ved læring Lesing av enkle tekster er mulig for noen –Lesing eller gjenkjenning?? Trenger mye ytre styring. Hvordan ivareta valg?? Hvordan bestemme sjøl?? Læring av akseptabel atferd! Læring i forhold til egen ivaretakelse senere!

23 Av hvem og hvordan bestemmes målene for opplæring? Ofte blir ”effekt” av behandling/ tiltak målt ut fra prestasjoner…. Lag realiserbare mål – ikke bruk masse tid på å trene på ferdigheter en aldri vil få bruk for….. Sosiale ferdigheter/ sosialt akseptabel atferd

24 MEN EN UTFORDRING KOMMER SJELDEN ALENE…. Har du en hjernefunksjonsforstyrrelse er du utsatt for fler…… -Epilepsi -ADHD/ ADD -Autisme -Psykiske vansker – angst, depresjoner, psykoser Kan være vanskelig å gjenkjenne og forstå ved utviklingshemning

25 HVORDAN FÅ ET GODT LIV?? HVA ER LYKKE? 1.Du bestemmer i eget liv! 2.Knytte bånd med menneskene rundt deg, være en del av flokken 3.Gjøre noe du liker, lage deg en god dag 4.Være aktiv 5.Ha god helse Dagbladet 12.10.2010 Gjelder ALLE????

26 1. DU BESTEMMER I EGET LIV! Å lære å velge! –Er vi flinke nok til å opprette dette som læringsmål??? Å få lov til å velge! –Hvordan forholde seg til Uheldige valg Umulige valg

27 2. KNYTTE BÅND MED MENNESKENE RUNDT DEG, VÆRE EN DEL AV FLOKKEN Venner Familie Fritidsaktiviteter

28 Hvordan planlegges dagene? Hvordan gi innhold – på vegne av andre?? Mulige aktiviteter! Dagtid og fritid Legge til rette for medbestemmelse. Hjelpe med gode valg 3. GJØRE NOE DU LIKER, LAGE DEG EN GOD DAG

29 4. VÆRE AKTIV Hvordan stimulere til aktivitet? Hvordan gjøre aktiviteten lystbetont? Aktivitet med venner? Dagligaktivitet? Gå til og fra skole/ jobb….

30 5. HA EN GOD HELSE Hvordan ivareta helsa – livsstil Hvordan erkjenne plager Hvordan forstå og oppfatte behandling Lag opplæringsmål for ivaretakelse av helse –La seg undersøke av lege/ tannlege –Ta medisiner/ tabletter


Laste ned ppt "KOGNITIVE UTFORDRINGER – HVA BETYR UTVIKLINGSHEMNING?? Vi er alle unike!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google